Header image

Paraclisul Cuviosului Serghie de la Radonej

9:40, miercuri, 8 octombrie, 2014 | Cuvinte-cheie: , ,

Rugăciunile începătoare

Troparul

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Serghie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin.

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

 1. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta
  2. Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.
  3. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste.
  4. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea.
  5. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele Tale si biruitor cand vei judeca Tu.
  6. Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea.
  7. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale, mi-ai aratat mie.
  8. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi.
  9. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
  10. Intoarce fata Ta de la pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le.
  11. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele.
  12. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel sfant nu-l lua de la mine.
  13. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stapanitor ma intareste.
  14. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.
  15. Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
  16. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.
  17. Ca de ai fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
  18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi.
  19. Fa bine, Doamne, intru buna voirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului.
  20. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei.

Canonul Sfântului Serghie

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum te vom mări pe tine, ocrotitorule al Rusiei, cel ce prin minunile tale ai apărat pământul strămoșesc, arătându-te ca un soare vestitor al Soarelui dreptății, Căruia pururea te rogi să trimită peste lume razele păcii Sale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul Rusiei te are mare apărător în toate primejdiile și măreția faptelor tale a trecut hotarele sale, în toată Ortodoxia fiind cinstit ca un mare povățuitor de suflete și rugător pentru mântuirea sufletelor noastre.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Numle Preasfintei Treimi s-a slăvit prin viața și faptele tale minunate, Cuvioase, căci din pântecele maicii tale ai fost ales să slujești Făcătorului a toate spre mântuirea multor suflete.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preacurată Stăpână, roagă-te cu Sfântul Cuvios Serghie să se păzească și cetatea inimii mele de cugete deșarte și de toate vicleșugurile vrăjmașilor nevăzuți.

Cântarea a III-a
,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin întreita strigare în pântecele maicii tale ai arătat lămurit că vei fi slujitor ales al Sfintei Treimi, către Care mijlocește să ne arate și pe noi slujitori ai poruncilor Sale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Maica ta cu posturi s-a ostenit să slujească Domnului, mulțumind pentru darul dat de Dumnezeu, adică pentru tine, cel ce ai fost ales să aduci rod însutit de fapte minunate în via lui Hristos.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cneazului Dimitrie i-ai vestit biruința asupra agarenilor, iar acum cetatea inimii noastre o păzește Sfinte, cu sabia de foc a rugăciunilor tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cărarea inimii mele o sfințește Preacurată, cu ale tale rugăciuni, ca Una Ce pe pământ ne-ai lăsat urmele pașilor Tăi, ca să urcăm și noi la tatăl ceresc pe scara rugăciunii Tale.

Apoi aceste stihiri:

Ca un soare ai strălucit cu razele minunilor încă din timpul vieții, iar acum ocrotești pământul Rusiei și pe toți binecredincioșii creștini, îndreptându-i pe calea mântuirii.

Maica Vieții, Ceea ce ai născut pe Ziditorul făpturii, roagă-Te să se nască și în inima mea gândurile cele smerite, spre biruirea patimilor mele .

Sedealna

Cu psalmi și cu cântări duhovnicești credincioșii din toate laturile lumii te cinstesc pe tine, Sfinte Serghie, cel ce cu evlavie ai slujit Treimii și te-ai învrednicit de palatele cele de aur ale slavei Sale.

Cântarea a IV-a

,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinerețe l-ai urmat pe Hristos, luând jugul Crucii cu bucurie și pe mulți ai povățuit către calea mântuirii, aducându-i cu ale tale rugăciuni în staulul milostivirii dumnezeiești.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legăturile întristării din multe suflete ai rispit cu blândețea povățuirilor tale, iar noi gustând din dulceața rugăciunii tale ne întărim în nădejdea mântuirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Prin post și priveghere ți-au curățit sufletul de toată cugetarea cea trupească și asemenea îngerilor te-ai făcut, cu serafimii aducând Ziditorului jertfa rugăciunilor tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ca Una Ce ești zi purtătoare a Soarelui slavei, risipește noaptea neștiinței mele cu razele rugăciunii Tale, Maică dumnezeiască.

Cântarea a V-a
,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înfrânarea ți-ai smerit trupul și cu gândurile cele mai smerite sufletul ți-ai împodobit, ca să stai fără osândire înaintea Celui slujit de cetele îngerești.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încă din copilărie ca un ascet ai trăit, iubind postul și rugăciunea, ca pe niște aripi cu care te-ai înălțat la Cel slăvit neîncetat de cetele heruvimilor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Darul smereniei având de la Hristos, ai nesocotit orice laudă omenească, și spre Cel Blând și Smerit cu inima gândul tău ți-ai înălțat, fericite Serghie.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cuptorul patimilor mele stinge-l cu a ta rugăciune, Maică a Domnului, Ceea Ce ai născut pe Izvorul vieții noastre.

Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În pustie ai zidit casă Preasfintei Treimi și multe suflete s-au adunat în jurul tău, povățuindu-le către viața cea smerită, plină de înfrânare și nevoințe duhovnicești.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâinile tale făceau prescurile și lumânările și mai apoi Sfânta Liturghie slujeai, nrădăcinat fiind în ascultare, smerenie și în iubirea față de toți.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Sărăcia cea de bună voie ai iubit, dar maica Domnului nu te-a părăsit, dându-ți toate cele de trebuință pentru mănăstirea ta.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Maica Luminii, întunericul sufletului meu îl risipește cu puterea rugăciunii Tale de foc, celei neîncetate aduse pentru fiii cei rătăciți ai Bisericii lui Hristos.

Apoi aceste stihiri:

Cu pâinea cea stricată te-ai hrănit din prea multa smerenie, însuși făcându-te pâine curată lui Hristos și jerfită în focul rugăciunii pentru toată lumea.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Alesu-te-a pe tine imparatul puterilor, ca sa fii conducator al Rusiei, Cuvioase Parinte Serghie, iar noi ca unui mare facator de minuni iti aducem cantare de multumire, caci cu rugaciunile tale pururea ne izbavesti de cei de alt neam si de scarbele ce ne inconjoara, pentru care iti strigam tie: Bucura-te, Serghie, grabnicule ajutator si de multe minuni facator!

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Maica Domnului ți s-a arătat cu Sfinții Apostoli Petru și Ioan, punându-te ocrotitor al mănăstirii tale până la sfârșitul veacurilor, ca toți să se bucure de razele rugăciunii tale.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Cuvios Serghie de Radonej, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a
Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înfrânarea peste puterile firii ai uimit pe îngeri și încrezându-te numai în ocrotirea Sfintei Treimi, ai biruit toate ispitele acestui veac.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vrednicie ai purtat Crucea ta și în Biserica cea cerească Hristos te-a primit ca pe o slugă bună și credincioasă spre a aduce și acolo jertfe de rugăciuni pentru toată lumea.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Spre slava Treimii toate le-ai săvârșit și ai aflat plată însutită pentru ostenelile tale, fericite Serghie.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Poarta mântuirii deschide-mi mie, Ceea ce Te-ai arătat Poartă Cuvântului, prin care în lume a intrat binecuvântarea Tatălui și harul Duhului.

Cântarea a VIII-a

,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De laudele oamenilor pururea ai fugit, cu smerenia lui Hristos fiind îmbrăcat, și ai fost înățat în slavă de cel ce cunoaște adâncul inimilor omenești.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu florile virtuților împodobindu-te, ți-ai dat sufletul în mâinile Ziditorului tău și ai moștenit cămările slavei celei cerești.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu curgerile rugăciunii tale ai înrourat și după adormirea ta mănăstirea înălțată spre slava Treimii, către Care pururea mijlocești lumii pace și mare milă.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu podoaba rugăciunilor Tale înfrumusețează și inima mea cea ținută întru întunericul patimilor.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre rugăciune și înfrânare turma ta o ai povățuit, gătindu-i pe toți pentru petrecerea întru Împărăția luminii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Serghie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Maica Domnului ai avut-o ocrotitoare în nevoințele tale și Aceasta ți-a deschis porțile Împărăției cerurilor .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca un înger ai slujit Preasfintei Treimi zi și noapte, nedând odihnă trupului tău, ci pururea mijlocind mântuire turmei tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Liniște dăruiește pace robilor Tăi, ca Una Ce ai născut pe Cel Ce este Pacea lumii.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, slava Cuvioșilor Părinți, acoperământul smereniei, vasul înfrânării, nu înceta a te ruga pentru cei ce cu dragoste cinstesc sfântă prăznuirea ta.

Lăcaș cinstit ai înălțat Sfintei Treimi, dar m-ai întâi te-ai arătat tu lăcaș al lui Dumnezeu împodobit cu toate podoabele virtuților.

Cu ursul cel înfometat te-ai împrietenit, cu blândețea ta cucerind și inimile necuvântătoarelor; îmblânzește și patimile noastre cele greu de purtat.

Dăruiește și mie o rază de smerenie, ca să nu mă acopere de tot întunericul patimilor, ci să aflu pe Soarele dreptății mai ales la sfârșitul vieții pământești.

Stinge focul patimilor mele Cuvioase Serghie, cel ce cu ploaia rugăciunii tale ai stins multe primejdii ce amenințau țara Rusiei.

Mijlocește-mi și mie darul înțelepciunii, ca unul ce l-ai dobândit de la Hristos pentru multa ta smerenie și mă ajută în dobândirea a toată învățătura cea folositoare.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Cuvios Serghie şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de 3 ori)

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Cu toți Sfinții stând înaintea Făcătorului a toate, adu-ți aminte și de noi, cei ce te cinstim pe tine ca un mare povățuitor de suflete.

Mare ocrotitor al Rusiei te-ai arătat în vremuri de încercare, iar nouă tuturor ne ești apărător în primejdii și pildă neîncetată de smerenie.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Sursa: http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com