Header image

Paraclisul Sfintei Marei Muceniţe Varvara

20:20, duminică, 16 decembrie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! Imparate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfanta Treime… Tatal nostru…
Amin. Doamne miluieste (de 12 ori). Slava…Si acum…
Veniti sa ne inchinam… si indata psalmul 142: Doamne, auzi rugaciunea mea…
Apoi cantam pe glasul al IV-lea: Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori )
Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea ), podobie: „Cel ce Te-ai inaltat pe cruce…”:

Troparul glas 1

Pe sfanta Varvara sa o cinstim; ca a sfaramat cursele vrajmasului si ca o vrabioara s-a izbavit dintr-insele, cu ajutorul armei Crucii, preacinstita.

Slava… Si acum… asemenea:
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Apoi indata psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Canonul Sfintei Mare Mucenice Varvara

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Taina Preasfintei Treimi o ai închipuit minunat prin cele trei ferestre, iar acum luminează ferestrele sufletului meu cu razele dragostei, credinţei şi nădejdii spre vedea lămurit cu ochii inimii pe Cel Ce întraripează minţile cu dorul înţelepciunii.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu te-ai temut de tatăl tău cel nelegiuit, ci taina Ziditorului ai mărturisit şi fugind de părintele tău după trup, mai mult te-ai apropiat de Părintele ceresc, înaintea Căruia stând cu bunăvoinţă cere nouă, fiilor pierduţi, reînfierea sub aripile iubirii.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Mintea ta s-a făcut izvor al înţelegerilor dumnezeieşti, care adăpând pământul inimii tale, l-a făcut roditor de fapte prea minunate; închipuind prin aceasta taina frumuseţii Raiului, din iadul păcatelor ne scoate pe noi, cei mult greşiţi.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preacurată, Icoana Cea nestricată a fecioriei, întărirea Sfintei Muceniţe Varvara, sufletul meu cel stricat de păcate cumplite îl înnoieşte la izvorul pocăinţei, ca să redobândească iarăşi curăţia cea dintâi spre slava Ziditorului tuturor.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu ”.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frumuseţea trupului fiind împodobită, mai minunat ai strălucit cu frumuseţea sufletului, căci păzindu-l ca pe un locaş slăvit al Treimii, ţi-ai ridicat turnul minţii către cele dumnezeieşti, iar acum în turnul faptelor bune chemi pe cinstitorii tăi.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În turn fiind închisă, turnul minţii din gânduri smerite l-ai zidit şi l-ai ridicat spre cer, fiind întemeiat pe Piatra Hristos, pe Care roagă-L cu puterea Sa dumnezeiască să zdrobească săgeţile gândurilor rele, care lovesc turnul minţii noastre.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Darul Duhului Sfânt, ca un soare strălucind pe cerul minţii Tale cu lumina Cuvântului, ţi-a descoperit ţie, fecioară, căldura iubirii Tatălui, Care toate întru înţelepciune le-a făcut şi cheamă pe toţi la cunoaşterea adevărului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Din Tine a răsărit Spicul mântuirii Care hrăneşte pe toţi cu roadele virtuţilor şi la masa îngerească aşează pe cei ce şi-au umplut hambarul sufletului cu faptele cele bune, cu care luminează şi inimile noastre de potopul patimilor chinuite.

Apoi aceste stihiri:
Voind cu deadinsul a şti Cine este Ziditorul frumuseţilor cerului şi ale pământului, cu glasul cel tainic al inimii strigai voind a afla răspuns doririi tale până ce Stăpânul luând sufletul tău de mâna cea dreaptă ţi-a arătat Dreapta ziditoare a toate.

Maica Cuvântului, împreună cu Sfânta Mare Muceniţă Varvara, roagă-te să păzim noi fecioria sufletului de toată năvala tâlharilor de patimi şi întru osteneala rugăciunii să ne agonisim,noi, nevrednicii, cununile cele veşnice ale măririi dumnezeieşti.

Sedealna
glas 2, podobie: Ceea ce esti rugatoare calda…
Nestricată ai păzit legătura fecioriei desăvârşite şi ca o porumbiţă ai zburat cu aripile muceniciei către tronul Părintelui, Celui Ce oarecând prin porumbiţă i-a vestit lui Noe încetarea potopului, iar tu ne vesteşti încetarea mâniei dumnezeieşti.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu focul dragostei dumnezeieşti fiind aprinsă, ai mistuit toată amintirea celor pământeşti şi cu dorul serafimilor întraripându-te, pe scara inimii suiai tot mai mult către noi înţelegeri dumnezeieşti, cu care luminează şi mintea noastră, fericită Varvara.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lipsind cel cuvios, căci erai închisă în turn ca într-o temniţă, Însuşi Duhul Cel Preasfânt te povăţuia pe tine pe calea cunoştinţei de Dumnezeu, iar acum însăţi povăţuieşte-ne pe noi a zugrăvi în chip luminat icoana vieţuirii tale îngereşti.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Voind a păzi nerăpită comoara fecioriei tale, nu ai privit spre nuntă, şi zadarnice au rămas încercările tatălui tău de a te convinge spre însoţirea cea pământească; acum roagă-te în baia pocăinţei să redobândim noi fecioria pierdută a sufletului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Toate marginile pământului Te fericesc pe Tine, iar cerul Îţi glăsuieşte laudă preaminunată, căci cu adevărat numai Tu ai născut Maică şi Fecioară, pe Cel Ce îmbracă crinii ţarinii în veşmântul frumuseţii şi bine înmiresmează sufletele smerite.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii ”.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând prin propovăduirea unor fecioare creştine pe Cel Dorit, cu dragostea Acestuia te-ai aprins şi râvnind a-I fi Lui mireasă spre scăldătoarea Sfântului Botez ai alergat; roagă-te să dobândim noi iarăşi frumuseţea cea după Botezul nostru.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe marmură ai închipuit cinstita Cruce, tu, fericită, ceea ce Crucea lui Hristos ai luat cu dragoste şi toată mânia tatălui tău ai răbdat; prin rugăciunile tale, Sfântă Varvara, ajută-ne şi pe noi a ne purta Crucea noastră spre slava Treimii.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Taina Preasfintei Treimi o ai descoperit tatălui tău, dar el voind a rămâne în întunericul înşelăciunii, cu mânie s-a pornit asupra ta şi cu sabia a voit a reteza lumina vieţii tale; de mânia vrăjmaşilor noştri păzeşte-ne şi pe noi, cei din necazuri.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Lauda fecioriei şi cununa măririi a toată lumea pe Tine Te ştim, noi, cei ce alergăm la mijlocirea Ta, ca să alungi întunericul răutăţii noastre şi prin fapte bune să ne arăţi vrednici de mântuirea răsărită prin Soarele neapus al dreptăţii.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Auzit-a Cel Preaînalt rugăciunea ta şi a luat aminte la cererea ta, despicând muntele de piatră spre adăpostirea roabei Sale; cu fulgerul rugăciunii tale despică împietrirea inimii noastre, ca să adăpostim în ea numai gânduri bune.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În peşteră te-ai ascuns, cugetând tu la smerenia şi dragostea Celui Ce în peşteră S-a născut ca să ne slobozească pe noi de răutatea cea dobitocească; prin lumina rugăciunilor tale adu-ne pe noi, cei răniţi de păcate, iarăşi în staulul credinţei.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Fără milă ai fost bătută de tatăl tău cel împietrit cu inima, dar Cel Milostiv privind la pătimrea ta te-a întărit pe piatra răbdării, ca până la capăt să mărturiseşti adevărul credinţei, pe care ajută-ne să-l păzim şi noi spre slava lui Dumnezeu.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Numai Tu Singură, Fecioară preacinstită, ai născut pe Cel fără de ani, Care odihnindu-Se în sânurile Tatălui a binevoit să strălucească lumii în braţele Tale ca Un Împărat al tuturor, spre mântuirea şi luminarea sufletelor noastre întunecate.

Apoi aceste stihiri:
O, fericită muceniţă Varvara, pe căile pătimirilor ai mers cu pas smerit în urma Celui Ce calea Crucii a străbătut pe pământ pentru mântuirea noastră, pe Care roagă-L cu stăruinţă să întărească paşii noştri pe calea mărturisirii Sale.
Preacurată, Care, prin cuvant, negrait ai nascut pe Cuvantul in zilele cele mai de apoi, roaga-te Lui, ca una ce ai indraznire de Maica. Nu Te depărta de durerile robilor Tăi, ci pururea ne auzi şi ne revarsă nouă mare milă.

Condacul
Lui Hristos, Celui in Treime cu evlavie laudat, urmandu-i tu, purtatoare de biruinta, ai nimicit templele idolilor; si luptand in mijlocul locului de patimire, Varvara, nu te-ai temut de amenintarile tiranilor, ceea ce ai avut indraznire barbateasca, cu glas mare cantand purururea: cinstesc Treimea, Dumnezeirea Cea Una.
glas 2, podobie : Cu sangiurile tale…
Cu chinuri grozave tatăl tău a voit a veşteji floarea credinţei tale curate în Mirele doririlor, dar nedobândindu-şi dorirea cea întunecată, în mâinile ighemonului Marţian te-a dat; din mâinile vrăjmaşilor noştri nevăzuţi scoate-ne cu rugăciunea ta.

Prochimen (glasul al 4-lea):
Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeu lui Israil.
Stih: Sfinţilor celor ce sunt în pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile întru dânşii.
Din Evanghelia de la Luca (21: 12-19) citire
Zis-a Domnul:
12. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. 13. Şi va fi vouă spre mărturie. 14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; 15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. 16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. 17. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. 18. Şi păr din capul vostru nu va pieri. 19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slava… glas 2:
Pentru rugăciunile Muceniţei Tale, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Si acum…
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: „Toata nadejdea…”
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
În temniţă ai fost închisă, tu, ceea ce din temniţa neştiinţei fusesei slobozită de Mirele Tău şi părul fiindu-ţi smuls de mâinile cele necurate ale păgânului tată ţi s-a gătit ţie ca împodobire cununa slavei lui Hristos, de care învredniceşte pe toţi.
Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Cuviosului Părinte al nostru Arsenie cel Mare, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Strana: Doamne, miluieste (de 12 ori), cantat alternativ de cele doua strane.

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea ighemonului stând, gură şi înţelepciune ai primit de la Hristos ca să mărturiseşti pe Ziditorul a toate, întru Care nevoind a crede asupritorul, te-a dat la munci cumplite, de care păzeşte-ne pe noi cu jertfa rugăciunilor tale.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfă de laudă aducând Celui mai presus de toată lauda omenească şi îngerească, ai alergat pe cărarea muceniciei ca să te aduci Lui jertfă desăvârşită; ajută-ne pe noi a ne împodobi cămara sufletului cu gânduri smerite ca o jertfă către Cel Smerit.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Deşertăciunea idolilor defăimând prin cuvânt, ai atras mânia ighemonului celui orbit de necredinţă; prin pilda curăţiei tale întăreşte-ne a defăima şi noi idolii patimilor şi a rămâne neclintiţi întru mărturisirea dreptei credinţe în Hristos.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
S-au minunat cetele îngerilor de frumuseţea fecioriei Tale şi oamenii cu spicele glasurilor smerite au împodobit pământul rugăciunii, pe care arată-l roditor şi în inimile noastre cele înţelenite în patimile cumplite ale răutăţilor multe.

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Cel Care gol a fost răstignit pe Cruce ai răbdat a fi purtată goală în privelişte omenească, iar îngerii acoperindu-te cu vălul luminii, te-au arătat goală de toată răutatea pământească, pe care izgoneşte-o şi din sufletele noastre.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vine de bou ai fost bătută din pricina dobitociei celor cufundaţi în necredinţă şi sângele tău curgând în paharul tainic al pătimirii l-ai adus celui ce pentru noi a gustat amărăciunea chinurilor, din care scoate-ne acum pe noi, Muceniţă.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
În temniţă fiind închisă întru durerile rănilor, fost-ai cercetată de Mirele sufletului Tău, Care cu ochi blând căutând spre tine te-a vindecat de toată neputinţa trupească. Pe Acesta roagă-L acum să ridice trupurile noastre din patul durerilor cumplite.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Născând pe Cel mai presus de minte, dezlegat-ai legăturile neştiinţei de la ochii minţilor întunecate şi arătând tuturor pe Soarele slavei, i-ai alăturat minţilor îngereşti, care slăvesc neîncetat pe Cel în Treime mărit totdeauna cu glasuri dulci.
Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul cel dulce izvorât din preacurata gură a Mântuitorului foarte a întărit inima ta şi te-a gătit spre noi nevoinţe muceniceşti; cu rugăciunile tale hrăneşte şi sufletele noastre cele ce mult au gustat din amărcăiunea păcatelor.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe lemn ai fost spânzurată, Sfântă Muceniţă Varvara, pentru Cel Care pe le lemn a fost răstignit, ca să scrie cu a Sa Cruce ca şi cu un condei iertare lui Adam celui căzut prin lemn; nu înceta a soli şi nouă iertare şi primire la masa împăcării.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Cu unghii de fier trupul tău preacurat a fost chinuit, dar în focul pătimirilor ai rămas nemistuită ca fierul şi mai mult aprinzându-te cu focul iubirii dumnezeieşti pe toţi pleci Sfântă Varvara, a aduce Ziditorului laudă împreună cu serafimii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
De frumuseţea virtuţilor Tale foarte minunându-se cetele îngereşti, cu glasuri de laudă Ţi-au zugrăvit icoana frumuseţii Tale, pe care arat-o şi inimilor noastre spre aprinderea râvnei de a ne împodobi şi noi cu luminile virtuţilor.

Apoi indata: Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:
„Ceea ce esti mai cinstita…”.
Bucură-te, comoara cea tainică a darurilor Cuvântului, icoana luminată a frumuseţii fecioriei, vasul cel cinstit al Mirelui Hristos împodobit cu mărgăritarele virtuţilor, oglinda fecioarelor înţelepte, roagă-te neîncetat să se izbăvească sufletele noastre de moarte năprasnică.

Cu făclii aprinse coastele tale s-au ars pentru Cel Ce a răbdat durerea suliţei în coastă şi cu ciocan ai fost lovită în cap, dar capul vrăjmaşului nevăzut ai zdrobit şi acum în cămările cereşti te rogi să ne slobozim noi din durerile necazurilor.
Mulţimea pătimirilor tale foarte a înduioşat inima nevinovată a fecioarei Iuliana, care împreună cu tine alergând pe calea muceniciei, cu tine a moştenit cămara cea de nuntă a fecioarelor înţelepte, pe care deschide-ne-o cu cheia rugilor tale.
Sânii tăi s-au tăiat, dar izvorul răbdării tale nu a secat, ci dureri cumplite răbdând, ţi-ai ridicat mintea către Cel iubitor de oameni, Care în sânurile dragostei Sale odihnindu-te te-a arătat lumii izvor sfinţit de rugăciune şi mângâiere.
Pentru ultima dată pe muntele pătimirilor ai fost dusă de către nelegiuitul tău părinte, dar tot acolo ţi-a răsărit lumina slavei lui Hristos, căci de sabie capul tăinduţi-se, ca o porumbiţă dezlegată din laţ ai zburat spre cămările cereşti.
Mai înainte de moartea cea trupească rugăciune ai făcut pentru cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă, ca să fie păziţi de dreapta Celui Preaînalt de toată asuprirea bolilor şi de năprasnică moarte; de acestea păzeşte-ne şi pe noi, fericită.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Născătoarea de Dumnezeu Maria şi cu Sfânta Muceniţă Varvara, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina…

Împreună cu Sfânta Iuliana luând cununa muceniciei, aţi intrat ca nişte înţelepte în cămara Mirelui Ceresc, pe care îndulciţi-L cu rugăciunile voastre, ca să ierte păcatele noastre cele amare şi la judecată să ne arate neosândiţi de sabia mâniei Sale.
Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: „Cand de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Icoana cea nerăpită a fecioriei, ce străluceşte în vistieria Bisericii, pe tine te ştim preamărită Muceniţă Varvara şi înaintea icoanei tale cădem cu evlavie: nu trece cu vederea pe cei din nevoi, ci străluceşte-ne nouă iarăşi lumina bucuriei lui Hristos.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com