Părintele Constantin Galeriu: Ignoranța este un păcat foarte grav, căci un creștin autentic nu poate fi prost - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Părintele Constantin Galeriu: Ignoranța este un păcat foarte grav, căci un creștin autentic nu poate fi prost

9 dintre cele mai cunoscute citate culese din înțelepciunea neobositului misionar Părinte Constantin Galeriu:

1. „Un creștin nu poate fi prost”

„Nu cunoașterea a interzis-o Dumnezeu, căci ea este un dar al Duhului Sfânt, așa cum este consemnat în cele șapte daruri de către profetul Isaia. De altfel, ignoranța este un păcat foarte grav, și așa și este, căci un creștin autentic nu poate fi prost”.

2. „Iubirea este principiul vieţii”

„Iubirea este principiul vieţii şi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne revelează iubirea şi viaţa în iubire, de la obârşia ei divină”.

3. „Înainte de a-ţi da crucea pe care o duci, Dumnezeu a cântărit-o”

„Înainte de a-ţi da crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoşi, a examinat-o cu raţiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreapta Sa neajunsă, a încălzit-o în inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile Sale pline de afecţiune, ca nu cumva să fie mai grea decât o poţi duce. Şi după ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o şi ţi-a pus-o pe umeri. Deci o poţi duce! Ţine-o bine şi urcă pe Golgota spre Înviere!”.

4. „Singurătatea este încăperea unde Dumnezeu ne acordă audienţă”

5. „Jertfa este iubire”

„Jertfa, în substanţa ei spirituală, este iubire. Jertfa e şi conştiinţa; este cunoaşterea precisă a unui ţel superior căruia mă devotez. Nu este oarbă, ci totdeauna este luminată de adevăr. Jertfa e, de asemenea, libertate. Jertfa, ca deschidere a noastră către Dumnezeu şi către lume, ca autodăruire, este, în esenţă, expresia cea mai deplină a iubirii care ne defineşte fiinţa”.

6. „Iubeşte pe păcătos, urăşte păcatele lui”

7. „În viaţa fiecăruia dintre noi există un drum al Damascului”

8. „Omul este dragoste”

„Revelaţia ne învaţă că Dumnezeu este dragoste. Existenţa îşi are începutul, de asemenea, în dragoste ca dar al lui Dumnezeu. Răscumpărarea şi naşterea noastră din nou s-a făcut tot prin dragoste, o dragoste atât de mare, încât a dus la jertfa Fiului lui Dumnezeu. Semnele Răscumpărării trebuie să reveleze în cele din urmă şi în noi chipul lui Dumnezeu, această realitate fundamentală, pentru a putea spune: omul este dragoste”.

9. „Sfârşitul cheamă un nou început”

Părintele Galeriu, Dialoguri de seară, Edit. Harisma, București, 1991, p. 90-91

Contact Form Powered By : XYZScripts.com