Header image

Părintele Maxim Guzun: Omul se împărtășește din harul divin atunci cînd primește Tainele Bisericii

0:29, joi, 16 noiembrie, 2017 | Cuvinte-cheie: , ,

Interviu cu Protoiereul Mitrofor Maxim Guzun, Protopop al raionului Sângerei, parohul bisericii “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din oraşul Sângerei.    

Tema: Biserica Ortodoxă dătătoare de har şi binecuvântare cerească.

  • Prea Cucernice Părinte ce subânţelegem prin sintagma Biserica dătătoare de har dumnezeiesc, sau ,,Dumnezeule păzeşte-ne cu harul tău”?

Încă de la nașterea ei care a avul loc la Cincizecime (Pogorîrea Sf. Duh peste Apostoli), Biserica Ortodoxă este dătătoare de har dumnezeesc-care izvorăște din ființa Celor Trei Persoane ale Sfintei Treimi. Harul dumnezeiesc este ajutorul lui Dumnezeu ca putere divină dată omului de către Duhul Sfînt pentru credința în Iisus Hristos Dumnezeu și Om. Sfîntul Vasile cel Mare spune: ,,Nu în putere și nici în înțelepciunea omenească stă mîntuirea, ci în Harul Dumnezeiesc”. Harul lui Dumnezeu colaborează cu voința omului în procesul de sfințire. Dumnezeu ne oferă harul Său din dragostea și bunătatea Lui și nu pentru că noi îl merităm. Fără harul lui Dumnezeu nu ne putem mîntui, Mîntuitorul arată necesitatea harului pentru începutul mîntuirii prin cuvintele: ,,Fără Mine nu puteți face nimic”(Ioan 15,5). Iată de ce biserica este dătătoare de har Dumnezeiescc pentru că în ea se  află harul Duhului Sfînt, iar Sfîntul Irineu spune: „Unde este Biserica, acolo este și Duhul Sfînt, și unde este Duhul Sfînt, acolo este și Biserica și tot harul”.  

  • Cum putem simţi prezenţa harului Divin în viaţa noastră?

Ori de cîte ori chemăm ajutorul lui Dumnezeu în viața noastră simțim prezența harului divin, de asemenea prezența lui Dumnezeu o simțim atunci cînd trăim o viață aprope de El și întru El. Omul se împărtășește din harul divin atunci cînd primește Tainele Bisericii: Botezul, Mirungerea, Mărturisirea, Împărtășania, Cununia, Preoția și Maslu; prin întrebuințarea aghezmei și prescurii; purtarea sfintei cruci la piept; prin atingerea obiectelor sfinte, a sfintelor icoane și a sfintelor moaște.

  • Cum luptaţi în parohia în care slujiţi cu tot felul de schisme şi erezii  care din păcate astăzi capătă amploare, prin urmare  reuşind să atragă tot mai multe suflete de la calea cea mântuitoare, adică de la credinţa Ortodoxă?

Într-adevăr în parohia în care îmi desfășor activitatea ca slujitor avem și schizmatici (preoți care au eșit de sub ascultarea Mitropoliei Moldovei și și-au înființat propriile lor „mitropolii”) și cîteva secte mai populare. Cea mai mare și puternică armă a preotului este cuvîntul, explicăm creștinilor la predică, copiilor la școală ce înseamnă aceste lucruri și care sunt urmările lor. Oamenii care astăzi aderă la diferite secte sau curente religioase sunt acei creștini care nu au cunoscut cu adevărat credința ortodoxă, depsre ei ne vorbește și pilda semănătorului: „Și una din semințe a căzut lângă cale, adică lângă cărare sau lângă drum, și oamenii, nebăgând seama de dânsa, au calcat-o și păsările cerului, văzînd-o așa descoperită, au mâncat-o și a pierit sămânța aceasta semănată lângă cale”. Păsările sau duhurile rele vin și răpesc cu mare ușurință cuvîntul din inima celor indiferenți.

  • Cum caracterizați dumneavoastră relația om-Dumnezeu prin prisma tuturor greutăților și încercărilor la care suntem supuși astăzi?

       Mare majoritate a oamenilor au uitat de Creatorul său. Pentru a fi întru relație bună cu Dumnezeu omul nu trebuie să facă nimic altceva    decît să îndeplinească voia Lui. Referitor la încercări și greutăți care  le avem practic în toată ziua ele au fost încă de la creație, fiind cu  gîndul la Dumnezeu și îndeplinid voia Lui trecem mai ușor peste ele.

  • De mai bine de un an aţi fost numit şi preot militar. Cum reuşiţi să îmbinaţi cele două chemări: slujirea Domnului, şi datoria faţă de patrie?

Vorba poporului cine vrea le reușește pe toate. În raionul Sîngerei nu avem unități militare, dar atunci cînd recruții se pregătesc pentru serviciu militar mergem și săvîrșim tede-um de sănătate și îi îndemnăm pe viitorii militari sa-și iubească credința, țara și neamul. Deasemenea participăm la diferite activități împreună cu colaboratorii Inspectoratului de Poliție și Departamentul Situații Exepționale.

  • Care este rolul Sfintelor Moaşte în viaţa noastră creştinească?

Cinstirea sfintelor moaşte îşi găseşte un temei adânc în învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe. Actul de cinstire a rămăşiţelor pământeşti ale sfinţilor apare în deceniile veacului apostolic şi continuă în veacul următor. Cinstirea pe care creştinii o aduceau sfintelor moaşte şi, în general, sfinţilor mucenici, era bine definită în comparaţie cu cinstirea şi închinarea pe care o aduceau Mântuitorului Hristos, „căci lui Hristos ne închinăm pentru că este Fiul lui Dumnezeu, iar pe martiri îi iubim, după vrednicie, ca pe ucenicii şi imitatorii Domnului“ (Sf. Ioan Damaschin). Cinstim sfintele moaşte pentru puterea minunată ce le-a fost dată de Dumnezeu, creştinul ortodox cinsteşte însăşi puterea dumnezeiască din ele.

  • Părinte aţi muncit foarte mult la promovarea şi predarea religiei în şcoală. Care a fost reacţia părinţilor, dar mai ales a copiilor că vor avea câte o oră consacrată lui Dumnezeu, în condiţiile în care în  instituţiile de învăţământ sunt copii care sunt adepţi şi altor culte religioase?

Din 2006, după terminarea studiilor teologice pînă în prezent încerc să cultivez sămînța cea bună în inimile elevilor. „Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi” (Matei 22,14), prezența la ora de religie se face în bază de cerere din partea părinților care au o reacție pozitivă, și marea majoritate a elevilor le place acest obiect care este diferit față de cele lalte și au posibilitatea să cunoască mai multe despre Dumnezeu, credința ortodoxă, post, rugăciune, sărbători, pilde, porunci dumnezeiești ș.m.a. Avem și elevi care participă activ la viața liturgică ca paraclisieri sau cîntă în corul bisericesc. Uneori copiii adepți ai altor culte religioase chiar dacă au posibilitatea de a pleca de la oră rămîn și ascultă cu interes și chiar abordăm teme comune.

În prezent vă faceţi studiile postuniversitare  de masterat la USM.  Cu ce sfaturi, sugestii aţi veni pentru un tânăr care vrea să studieze teologia?

Pe toți elevii îi sfătuiesc ca să meargă să-și continue studiile la un colegiu, facultate sau măcar școală profesională. Iar cei care pe viitor vor să studieze teologia să aleagă un liceu sau facultate competentă, să aibă un comportament și vocabular adecvat unui teolog, să citească cărți sfinte, să iubească slujbele bisericești, să participe la diferite activități ale bisericii și societății; să participe la întîlniri, dezbateri și conferințe teologice. Așa să ne ajute Dumnezeu.

A consemnat Dorin Hadîrcă, student Facultatea de Jurnalism

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com