PF Onufrie: Ne rugăm pentru pace, pentru cei ce ridică sabia asupra noastră - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

PF Onufrie: Ne rugăm pentru pace, pentru cei ce ridică sabia asupra noastră

11:52, luni, 9 ianuarie, 2023 |

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene s-a adesat către credincioși cu un mesaj de Nașterea Domnului.

În ajunul Nașterii Domnului Hristos, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului și al Întregii Ucraine a adresat păstoriților săi un mesaj de Crăciun, al cărui text a fost publicat de Departamentul pentru Informare și Educație a BOUkr.

Mai jos prezentăm Pastorala de Crăciun a Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene către Arhipăstori, păstoriți, cinuli monahal și toți creștinii Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

„Vă felicit din toată inimă pe toți: iubitori de Dumnezeu arhipăstori și păstori, evlavioși monahi și monahii, dragi frați și surori, cu marea sărbătoare a Nașterii după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Nașterea lui Hristos este o mare Sărbătoare plină de bucurie liniștită adusă pe pământ de marea iubire Dumnezeiască. Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4:8), care este plină de pace, bucurie și fericire. Una dintre însușirile iubirii Dumnezeiești este că iubirea nu poate fi închisă în sine, iubirea este întotdeauna deschisă: își dorește ca și alții să fie părtași la fericirea ei. Din acest motiv, iubirea Dumnezeiască l-a creat pe om: Dumnezeu, Făcătorul și Creatorul nostru, a dorit ca noi, oamenii, să devenim părtași la acea fericire, bucurie și pace de care este plină firea Dumnezeiască.

O mare parte a iubirii Dumnezeiești i-a fost dăruită omului la crearea sa: fiindcă Dumnezeu nu numai că l-a creat pe om și i-a suflat în față suflare de viață, ci Domnul l-a înfrumusețat pe om cu chipul Său Dumnezeiesc. Dar și mai mare parte a iubirii Dumnezeiești i-a fost dăruită omului în timpul răscumpărării sale, căci pentru aceasta Dumnezeu, Atotputernicul Făcător și Creator al lumii, vine pe pământ și își ia asupra Sa chipul omului.

Exprimându-ne pe scurt, putem spune că iubirea Dumnezeiască din clipa mântuirii omului este mai mare decât iubirea Dumnezeiască din timpul facerii omului, pentru că prin creația omului, pământul devine om, iar prin mântuire omul devine Dumnezeu.

S-a împlinit o mare Taină evlavioasă: Dumnezeu S-a arătat în trup (1 Tim. 3:16). Ce frumoasă și luminată pagină este istoria sfântă a Nașterii lui Hristos. Lumea își trăia viața obișnuită, în care era mai mult neadevăr decât adevăr, mai mult rău decât bine, în care ura era mai respectată decât iubirea. Într-o lume atât de păcătoasă vine cu modestie și liniște Dumnezeu Cel mai înainte de veci. Fiul Cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu Tatăl Cel mai înainte de veci se naște din Preacurata Fecioară Maria. Ca Creator și Stăpân al întregii lumi, Domnul ar fi putut să se nască în cele mai luxoase palate împărătești, înconjurat de cei mai măreți și mai puternici oameni din această lume, dar Fiul lui Dumnezeu nu a venit pentru a profita de realizările progresului pământesc creat de rațiunea umană căzută, dar pentru a-l întoarce pe omul căzut în Rai. Domnul s-a născut într-o peșteră sărăcăcioasă, care era chipul sufletului uman pustiit de păcat și care a devenit lăcaș luminos al Împăratului Ceresc. Sfinții Îngeri zburau peste peștera binecuvântată și cântau o cântare minunată: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2:14).

Primii care au primit vestea venirii lui Dumnezeu în lume au fost păstorii din Betleem. Un Înger al lui Dumnezeu li s-a arătat și le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi tuturor oamenilor, că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta v-a fi semnul: Veți găsi un Prunc înfășat, culcat în iesle” (Luca 2:10-12). Păstorii au fost primii dintre oamenii viețuitori de pe pământ care au venit în peșteră și s-au închinat în fața Pruncului Dumnezeiesc Hristos, spunând tot ce le vestise Îngerul.

În aceeași zi, în peștera binecuvântată au venit trei regi din răsărit, care erau Magi, adică înțelepți. Magii au venit din diferite țări, independent unul de celălalt. Dragostea pentru Adevăr i-a adus împreună printr-o stea minunată și i-a condus la peștera din  Betleem. Magii s-au închinat cu evlavie în fața nou-născutului Împărat al Cerului și al pământului și I-au adus darurile lor: aur, tămâie și smirnă (Matei 2:11). Aur, ca semn că Împăratul împăraților a venit în lume (Apoc. 17:14), tămâie, ca semn că în lume a venit Arhiereul bunătăților ce au să fie (Evr. 9:11) și smirna, ca simbol, că nou-născutul Mesia-Hristos va mântui lumea prin moartea Sa dătătoare de viață.

Regele Irod, după ce a aflat că s-a născut în lume Împăratul Iudeilor, așa cum era numit de Magi, s-a tulburat și și-a ridicat sabia pentru a-L ucide pe Pruncul Dumnezeiesc. Și au murit de mâina lui Irod cel rău paisprezece mii de prunci nevinovați, care a devenit primii mucenici pentru Hristos.

Atât de diferit această lume a întâmpinat Nașterea lui Hristos. O astfel de atitudine față de Nașterea lui Hristos, față de marea Taină a venirii în lume a lui Dumnezeu, există și astăzi. Unii oameni își cinstesc Domnul și Mântuitorul lor, se roagă Lui și încearcă să-și construiască viața după sfintele porunci ale lui Dumnezeu Cel Viu. Alții își pun dorințele lor umane mai presus de legile Dumnezeiești. Astfel de oameni, pentru a-și satisface propriile ambiții, nu rareori își ridică săbiile și îi ucid pe alții.

Astăzi este ziua păcii și a binevoirii lui Dumnezeu, iar noi, creștinii ortodocși, ne închinăm cu smerenie în fața Făcătorului și Creatorului nostru și Îi mulțumim pentru că dragostea Lui nu ne-a părăsit pe noi, păcătoșii. Noi, oamenii, ne-am îndepărtat de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu s-a îndepărtat de noi: Dumnezeu a venit pe pământ, a luat firea noastră umană asupra Sa, a curățit-o și a sfințit-o și ne-a întors Raiul cel pierdut.

Astăzi ne rugăm pentru întreaga lume și pentru cei care ridică sabia împotriva noastră. Ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să-i înțelepțească, ca să-și amintească că toți suntem copii ai unui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a creat nu pentru a ne jefui unii pe alții și a ne ucide, ci pentru a trăi în pace și iubire cu Dumnezeu și unii cu alții.

Încă o dată, din inimă vă felicit pe toți, dragi frați și surori, cu sărbătoarea Nașterii lui Hristos. Vă doresc tuturor sănătate și mântuire, curaj și răbdare în depășirea greutăților acestei vieții pământești. Fie ca pacea și bunăvoirea lui Dumnezeu să ne umple viața și pământul nostru. Fie ca steaua Betleemului să strălucească peste fiecare dintre noi și să ne ajute în ciclul crud al vieții pământești, să aflăm și să păstrăm Adevărul, care pentru noi, oamenii, este Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos (Ioan 14, 6). În Hristos vom găsi acea fericire și bucurie pe care noi, fiecare în felul nostru, le căutăm mereu, dar care sunt doar acolo unde domnește Dumnezeu. Amin.

Felicitări cu sărbătoarea Nașterii Domnului!

Smeritul

† ONUFRIE,

Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine

Nașterea Domnului, anul 2022/2023,

Kiev”

UJO a informat mai devreme că la 3 ianuarie 2023, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Petru, Mitropolitul Kievului și al Întregii Rusii, Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie al Kievului și al Întregii Ucraine a săvârșit în coliturghisire cu ierarhii BOUkr Sfânta Liturghie și o slujbă sfințire episcopală în biserică în cinstea Sf. Agapit al Lavrei Peșterilor din Kiev.

Sursa: https://spzh.news/ro/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com