Header image

Pomenirea de 7 ani a părintelui Iustin Pârvu | Episcopul Hușilor: 3 calități de-o ființă cu marele duhovnic

12:00, duminică, 14 iunie, 2020 | Cuvinte-cheie:

Episcopul Hușilor a oficiat sâmbătă o slujbă de pomenire la mormântul Părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru-Vodă. Evenimentul comemorativ a avut loc în apropierea zilei de 16 iunie, când se vor împlini 7 ani de moartea cunoscutului duhovnic.

Înainte de parastas, Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat Sfânta Liturghie. La predică, ierarhul a surprins personalitatea părintelui Iustin în 3 mari calități.

„Trei virtuți pe care eu, personal, din întâlnirile pe care le-am avut cu părintele, am sesizat că le întrupează cu foarte multă pregnanță și cu foarte multă naturalețe. Cu foarte mult firesc. Ca și cum ar fi fost de-o ființă cu întreaga lui existență”, a subliniat ierarhul.

1. Păstorul adevărat care are grijă de oameni

„În primul rând, l-am perceput ca pe păstorul adevărat care are grijă de oameni. Păstorul care se răstignește pentru oameni și întrupează în viața lui ceea ce Hristos ne-a împărtășit prin jertfa Sa pe Cruce”, a spus PS Ignatie.

Preasfinția Sa a subliniat că „orice slujitor al lui Hristos este chemat ca prin misiunea și trăirea sa să fie o permanentă mărturie a dragostei absolute pe care Hristos ne-a descoperit-o pe Cruce. Dragoste care nu cade niciodată, care nu capitulează, indiferent de vitregiile, de disprețul, de ura lumii”.

„Părintele Iustin a avut o asemenea dragoste. Părintele Iustin a avut grija lui Hristos pentru om. Timpul său era darul lui Dumnezeu pentru oameni”, a adăugat Episcopul Hușilor amintind că mulți se întrebau când se odihnește mult căutatul duhovnic.

În cuvântul elogiator rostit la Petru-Vodă, Episcopul Ignatie a întărit fiecare din cele trei calități ale părintelui Iustin cu citate patristice. Pentru prima virtute l-a citat pe Mitropolitul Antonie de Suroj:

Preotul nu are putere, în sens lumesc. Nici una. Preotul nu are drepturi, ci are numai acel cutremurător şi minunat, cu totul dumnezeiesc, privilegiu, de a iubi până la moarte, şi încă moartea pe cruce.

Unul dintre nevoitorii din Apus, întrebat fiind ce este acela un preot, a spus: „Preotul este un om răstignit”. Este omul care s-a lepădat şi se leapădă şi ar trebui să se lepede, iar şi iar, ceas de ceas, de sine însuşi, de oricare drept pe care l-ar fi avut; nu doar de mincinosul drept de a face ceva rău, de a fi păcătos, ci chiar şi de cele mai fireşti drepturi ale unui om, de cele mai legitime drepturi ale vieţii omului.

El este chipul lui Hristos, el este icoană, el este grija lui Hristos pentru om, dragostea lui Hristos, este sângele lui Hristos, care poate fi vărsat oricând pentru oameni.

„Așa a fost părintele și rămâne în conștiința noastră”.

2. Unificator al poporului risipit

În al doilea rând, PS Ignatie a spus despre Părintele Iustin că „a reușit prin trăirea și smerenia sa să adune poporul risipit, poporul împrăștiat și mânat de alte gânduri care sunt străine de Evanghelie și de neam”. „Pe câți nu i-a întors la Hristos?” a întrebat retoric ierarhul.

El a detaliat această calitate printr-un citat de la Sfântul Maxim Mărturisitorul:

Străduieşte-te să aduni la un loc copiii împrăştiaţi ai lui Dumnezeu, căci aceasta este o trăsătură a dragostei dumnezeieşti. Ajuns în fruntea cinstitului trup al Sfintei Bisericii lui Hristos, articulează între ele mădularele lui prin lucrarea ziditoare a Duhului. Şi cheamă cu glas mare, ca unul ce ai fost făcut propovăduitor al învăţăturilor dumnezeieşti, pe cei de departe şi pe cei de aproape şi leagă-i cu tine prin legătura de nedezlegat a iubirii Duhului Sfânt.

„Acest lucru l-a făcut părintele Iustin. Ne-a legat pe fiecare dintre noi de această legătură de nedezlegat a iubirii Duhului Sfânt”.

3. Păstor frumos al poporului lui Dumnezeu

Ultima calitate atribuită de Episcopul Hușilor Părintelui Iustin Pârvu s-a referit la faptul că el „a fost un păstor frumos al poporului lui Dumnezeu pentru că a avut smerenie, discernământ și foarte multă dragoste”.

Părintele Episcop a ilustrat această virtute „rară” prin cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog:

Fiindcă rari cu adevărat şi foarte rari sunt acum cei ce ştiu să păstorească frumos şi să vindece sufletele raţionale ale oamenilor.

Fiindcă postul şi privegherea şi chipul din afară al evlaviei mulţi l-au făţărit sau chiar l-au dovedit cu fapta şi a învăţa multe pe de rost sau a învăţa în cuvinte pe alţii pot să facă cu uşurinţă mulţi, dar foarte puţini se vor găsi când va fi vorba de tăierea prin plâns a patimilor şi de dobândirea aievea a virtuţilor cuprinzătoare.

Iar virtuţi cuprinzătoare numim: smerenia, care desfiinţează patimile şi aduce nepătimirea cerească şi îngerească şi iubirea care niciodată nu se oprește şi nici nu cade, ci necontenit tinde spre cele dinainte adăugând dor la dor şi dragoste la dragoste, din care se dăruieşte discernământului desăvârşit, care călăuzeşte frumos pe sine însuşi şi pe cei ce îl urmează şi străbat fără împiedicare calea înţelegătoare a poruncilor și a împărăției lui Dumnezeu.

„Așa l-am cunoscut fiecare dintre noi pe părintele Iustin: ca cel care a avut grija lui Hristos pentru oameni, cel care s-a luptat și cel care a împărtășit prin viața sa dorința de unitate a neamului acestuia, dorința după unitate a copiilor lui Dumnezeu împrăștiați și dispersați din cauza păcatului. Părintele Iustin este păstorul frumos, cel care a înțeles cel mai bine misiunea aceasta înaltă de a fi slujitor al Lui”.

„Să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi să întrupăm, să ne asumăm duhul părintelui mai ales în vremurile acestea atât de delicate, atât de esențiale pentru Biserică!”.

Tot cu prilejul împlinirii a 7 ani de la adormirea Părintelui Iustin, o slujbă de pomenire va fi oficiată marți la Mănăstirea de maici Paltin Petru-Vodă.

Patriarhul Daniel l-a numit pe Arhim. Iustin Pârvu „Un mărturisitor al credinţei în vremuri de prigoană şi un luminător de suflete în timp de libertate”.

Foto credit: Doxologia / Bogdan Bulgariu

Sursa: https://basilica.ro/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com