Portrete de monahi athoniţi contemporani - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Portrete de monahi athoniţi contemporani

„În pelerinaj Dumnezeu şi omul se caută reciproc şi se întâlnesc în mod spontan şi misterios“, spune Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, într-un studiu dedicat pelerinajului, acest „memorial-vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea şi lucrarea minunată a lui Dumne-zeu pentru oameni şi prin oameni“. Într-o asemenea realitate iniţiatică ne invită a fi căutători teologul George Căbaş, directorul Editurii Anastasis din Sibiu, prin cele două volume „Pă-rinţi contemporani din Sfântul Munte“ şi „Întâlniri în Ţara Sfântă“, pe care ni le propune lecturii.

Rezultat al propriilor întâlniri „spontane şi misterioase“ cu Dumnezeu, lucrarea „Părinţi contemporani din Sfântul Munte Athos“, apărută în două volume la editura pomenită mai sus, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, aduce spre noi „mărturii care apar într-o lume care, prin purtarea ei, grăbeşte înfrângerea răului“ şi face să triumfe „veşnic Adevărul“, cum spune autorul în cuvântul de început al cărţii. Astfel devenim noi, deopotrivă cu cel ce o semnează, parte a tainei lui Hristos, căutători ai locurilor unde se arată în lume „iubirea şi lucrarea minunată a lui Dum-nezeu“, cum spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Volumul adună între coperţile lui extraordinare mărturisiri de credinţă, prin vocea unor părinţi duhovniceşti, stareţi, ieromonahi şi monahi din Sfântul Munte, despre care Athosul însuşi mărturiseşte în tainica lui tăcere. Pe acest drum de răspuns la apelul lui Dumnezeu, pe care Avraam însuşi a pornit, părăsind Urul Caldeii, patria sa, şi plecând spre Canaan, ţara pe care i-o promite Acesta, au apucat şi foarte rar vorbitorii Părinţi ai Athosului. Cuvintele rostite de ei, tocmai pentru că sunt puţine, poartă în ele greutatea de piatră a înţelepciunii. Ne întâlnim cu ei (monahul Teoklitos de la Dionisiu, părintele Petroniu Tănase de la Prodromu, schimonahul Gherasim de la Colciu, arhimandritul Vasilios de la Iviru şi mulţi alţii) pe cărările Sfântului Munte, dar şi pe cele tainice, uneori verticale, alteori întortocheate, ale sufletului căutător al Împărăţiei lui Dumnezeu.

Cel de-al doilea volum, „Întâlniri în Ţara Sfântă“, „dă la o parte vălurile de pe ochii pelerinului pentru a descoperi miezul duhovnicesc, fierbinte al locului“, cum spune pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu, care îi semnează prefaţa.

De data aceasta, pelerinul căutător este purtat spre tărâmul sfânt al Luminii, de unde fiecare dintre cei care îi calcă ţărâna se întoarce acasă luminat. Întâlnirea domnului George Căbaş cu Ierusalimul este ca o inimă ce nu se mai cuprinde pe sine şi simte nevoia să se împartă cu lumea, cu cerul şi cu Chipul Mântuitorului Cel Înviat. Şi bucuria este cu atât mai mare cu cât părtaşi la acest festin împărătesc au fost de peste veacuri şi trăitori din neamul nostru, cărora, cu generozitate, autorul le închină volumul acesta. Scriere ce se doreşte şi „un îndemn pentru întărirea duhovnicească a cititorilor şi pentru întărirea vieţii în Hristos prin mărturisirea creştin-ortodoxă a Adevărului absolut“. Astfel, „Dumnezeu-Pelerinul în căuta-rea omului, şi omul-pelerin deplin îndreptat spre Dumnezeu se arată în taina lui Hristos“, cum spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. (Dumitru Manolache)

Sursa: http://ziarullumina.ro/

fotocarte

Contact Form Powered By : XYZScripts.com