Preafericitul Patriarh Chiril a sosit în Eparhia de Tiraspol - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Preafericitul Patriarh Chiril a sosit în Eparhia de Tiraspol

23:58, duminică, 8 septembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , , ,

La 8 septembrie 2013 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a efectuat o vizită la Eparhia de Tiraspol.

În călătorie Preafericitul Stăpân a fost însoţit de mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Cernăuţi şi Bucovina Onufrii; Mitropolitul de Borispol Antonii, şeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina; arhiepiscopul de Tiraspol şi Dubăsari Sava; episcopul de Cahul şi Comrat Anatolie; episcopul de Ungheni şi Nisporeni Petru; episcopul de Bălţi şi Făleşti Marchel; episcopul de Edineţ şi Briceni Nicodim; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Hotin Meletii, vicarul Eparhiei de Cernăuţi; episcopul de Orsk şi Gaisk Irinei; episcopul de Neftekamsk şi Birsk Amvrosie; membrii delegaţiei oficiale a Patriarhiei Moscovei, precum şi ambasadorul Federaţiei Ruse în Moldova F.M. Muhametşin.

La monumentul cneazului Grigorie Potemkin-Tavriceski, în faţa complexului memorial istorico-militar în oraşul Bender, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a fost întâmpinat de arhiepiscopul de Tiraspol şi Dubăsari Sava, preşedintele Republicii Moldoveneşti Nistrene E.V. Şevciuk, membrii Guvernului RMN, reprezentanţii puterii de stat ai oraşelor şi raioanelor republicii, clerul Eparhiei de Tiraspol, numeroşi credincioşi.

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril a sosit la Tiraspol, unde a fost întâmpinat de câteva mii de credincioşi.

La catedrala „Naşterea Domnului” Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat in scurt Te Deum în faţa icoanei venerate local a Maicii Domnului „Apărătoarea celor decedaţi – din Tiraspol”.

După terminarea Te Deum-ului cu un cuvânt de salut către Preafericitul Patriarh s-a adresat arhiepiscopul de Tiraspol şi Dubăsari Sava.

Menţionând că istoria Transnistriei a fost complicată, ierarhul a menţionat că azi aici locuiesc moldoveni, ruşi, bulgari, ucraineni, găgăuzi, care alcătuiesc componenţa multietnică a popoarelor, care locuiesc în această regiune.

„În aceşti 18 ani ai existenţei sale, Eparhia de Tiraspol se străduie să susţine, să păstreze şi să menţină aceste tradiţii seculare de coexistenţă a multor etnii pe acest pământ”, a continuat stăpânul Sava. „Crearea noilor biserici şi mănăstiri, care sunt surse de viaţă duhovnicească sănătoasă şi şcoala cuvioşiei evanghelice – aceasta este sarcina noastră în ziua de azi. Clerul nostru întotdeauna găseşte posibilitate să participe activ în programe sociale şi de învăţământ, cârmuieşte din punct de vedere duhovnicesc şi instituţiile de învăţământ în republică, în special, Universitatea de Stat „T.G. Şevcenko”, având cu ele o colaborare constructivă, de asemenea diviziunile militare, instituţiile penitenciare, medicale. Pe această cale mai avem multe de făcut. De aceea noi cu smerenie cerem binecuvântarea şi rugăciunile Dumneavoastră, ca trudele noastre să se termine cu săvârşiri bune întru binele, în primul rând, a Sfintei Biserici-Mame şi al poporului lui Dumnezeu din Transnistria”.

Întru amintirea vizitei în Transnistria, arhiepiscopul Sava a adus în dar Întâistătătorului Bisericii Ruse icoana Maicii Domnului „Bucurie şi mângâiere”, un omofor şi un toiag de Patriarh.

La rândul său, adresându-se către cei prezenţi, Preafericitul Patriarh Chiril a spus:

„Îmi exprim sentimentul unei deosebite bucurii cu ocazia faptului că, în sfârşit, s-a realizat dorinţa inimii mele de a vizita pământul Transnistriei, unde locuiesc oamenii de diferite etnii, unde trudesc, făuresc o viaţă paşnică. Trecând în mersul automobilului un mic segment de drum prin Transnistria, am avut ocazia să văd şi drumuri bune, şi case îngrijite, şi livezi, şi câmpuri – o viaţă paşnică şi binecuvântată. Dar noi ştim că Transnistria în mersul istoriei sale a trecut prin multe. Aici se hotărau destinele nu doar ale poporului Moldovei, nu doar ale ruşilor şi ucrainenilor, dat şi destinele a însăşi Ortodoxiei. Noi ştim cum în secolul al XVIII-lea pe aceste maluri ale Nistrului se ducea lupta pentru eliberarea Moldovei, pentru eliberarea acestor pământuri ortodoxe de la jugul îndelungat al credinţei străine. Noi ne amintim cu recunoştinţă de numele marelui conducător de oşti Alexandr Vasilievici Suvorov, al ostaşilor lui, al tuturor celor, care pe malurile Nistrului au obţinut această victorie, care a deschis o cu totul o altă perspectivă a vieţii paşnice şi libere pe aceste pământuri.

Trecând pe drum şi admirând frumuseţea câmpurilor, am aflat că anume pe aceste câmpuri şi-au vărsat sângele ostaşii noştri în timpul operaţiei militare Iaşi-Chişinău, care s-a terminat cu distrugerea totală a ocupanţilor germano-fascişti şi eliberarea acestor pământuri. Aici au fost multe suferinţe, dar azi Domnul a înclinat mila Sa către acest loc, către această regiune, precum şi către Moldova. Deşi există probleme politice, cunoscute tuturor, totuşi noi putem cu mulţumire Domnului să mărturisim că, în pofida dificultăţilor, inclusiv de ordin economic, viaţa poporului ortodox trece aici în pace. Am vrut să vin pe acest pământ, să vă privesc în ochi, să văd feţele voastre, să mă rog împreună cu voi şi să ne aducem aminte în comun de eroismul ostaşilor noştri, care de multe ori au eliberat aceste pământuri. Şi totodată să ne rugăm pentru faptul ca pacea să pogoare pe aceste pământuri şi ca problemele complicate, pe care le-am moştenit din trecut, să se soluţioneze ţinând cont de dorinţele oamenilor, care locuiesc aici”.

Preafericitul Stăpân a transmis în dar catedralei „Naşterea Domnului” icoana sfântului cuviosului amiral Feodor Uşakov cu o părticică din sfintele lui moaşte.

„Noi ştim că distrugerea totală a celor, care mulţi ani au ocupat aceste pământuri, este legată şi de acţiunile eroice ale amiralului Uşakov, care a fost nu doar un mare conducător de oşti, dar şi o persoană profund credincioasă”, a menţionat Întâistătătorul Bisericii Ruse, amintind că amiralul nu a pierdut nici o bătălie.

Tuturor celor prezenţi au fost împărţite iconiţe ale Maicii Domnului de la Vladimir cu binecuvântarea Patriarhului.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Contact Form Powered By : XYZScripts.com