Header image

Preasfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

12:38, duminică, 31 ianuarie, 2021 | Cuvinte-cheie:

Duminică 31 ianuarie 2021, în Duminica după Botezul Domnului și în ziua pomenirii Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril ai Alexandriei, Preasfinţitul Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a oficiat Sfânta Liturghie  în Catedrala Episcopală „Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

Alături de Ierarh, a coliturghisit slujitorii Catedralei, în prezența creştinilor veniţi la rugăciune.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, pentru sănătatea trupească și sufletească a credincioșilor, dar și pentru dobândirea ajutorului Divin, în înfăptuirea faptelor mântuitoare.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinţia Sa, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat credincioșilor mesajul pericopei evanghelice despre dregătorul bogat, vorbind despre necesitatea și importanța păzirii sfintelor porunci (Lc. 18, 18-27). În timpul predicii Preasfinția Sa a specificat: „În evanghelia citită astăzi, cel ce se apropie de Hristos este numit dregător. Credea despre sine că știe Legea și cugeta că îi și învățase întocmai și pe alții. Gândea că-L va putea osândi pe Hristos pentru că a adus legi noi, legi ale Sale, și că a nesocotit poruncile date de preaînțeleptul Moise. Iudeii urmăreau cu înverșunare să dovedească că Hristos era împotriva poruncilor celor dintâi și că, prin autoritatea Sa, a așezat noi legi, care se împotrivesc celor ce existau înainte. Purtarea lor viclenească față de Hristos era zidită pe o piatră mincinoasă. Dregătorul vine la Hristos și se preface că vorbește cu inimă bună. Îl numește Învățătorule, spune că este bun și se arată a fi dornic de a-I fi ucenic. Spune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Bagă de seamă, cum dregătorul amestecă măgulirea cu înșelăciunea și viclenia, precum ar amesteca oțetul cu mierea, închipuindu-și că în acest chip ar putea amăgi pe Hristos.” (Sfântul Chiril al Alexandriei).

Răspunsurile liturgice la strană au fost date de Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Irina Vizitiu-Gajim.

La final, Preasfințitul Petru, a felicitat credincioșii cu Sfânta Duminică, urându-le o săptămână binecuvântată și rodnică în fapte bune.

Sursa: http://episcopia-ungheni.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com