Header image

Pregătirea pentru participarea la Sfânta Liturghie

17:33, sâmbătă, 9 august, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

În zilele de duminică şi sărbători creştinii dreptmăritori merg la biserică pentru a asculta slujba Sfintei Liturghii şi pentru a se ruga bunului Dumnezeu. Înainte de a intra în casa Domnului fiecare trebuie să-şi dea bine seama cum trebuie să se comporte în acest locaş sfînt.

Inţelegerea şi respectarea acestor lucruri izvorăşte din credinţa şi trăirea fiecărui credincios. Cel ce merge la biserică trebuie să fie curat nu numai cu trupul şi cu îmbrăcămintea, ci şi cu sufletul şi cu inima. Mîntuitorul nostru Iisus Hristos zice: «Deci, dacă îţi cei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întîi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău» (Matei 5, 23-24)

Aşadar, pregătirea este de două feluri: trupească şi sufletească.

Pregătirea trupească

O primă condiţie de ordin fizic este ferirea de îmbuibare a pîntecelui. Stiut este că Sfînta Împărtăşanie este oferită credincioşilor pe nemîncate. Trebuie, deci, nu numai să nu mîncăm şi să nu bem nimic în dimineaţa zilei, cînd se săvîrşeşte Sfînta Liturghie, ci din ajun să nu ne îngreunăm pîntecele. Imbuibarea pleacă trupul spre moleşeală, desfrîu şi tulbură somnul cu visuri păcătoase.

Pregătirea pentru Liturghie necesită şi o desăvîrşită curăţenie corporală. Baia din ajunul participării la slujbă este obligatorie pentru orice creştin. In acest sens Apostolul Pavelvne spune: « …să ne apropiem cu inimă curată, întru plinătatea credinţei, curăţindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău, şi spălîndu-ne trupul în apă curată… » (Evrei 10, 22).

Ţinuta vestimentară, de asemenea, trebuie să fie decentă.

Cei ce nu pot să se lase de urîtul obicei de a fuma, să nu fumeze cel puţin o zi înainte şi una după Sfînta Slujbă. Iar cei căsătoriţi, pentru aceeaşi perioadă, să se abţină de la împreunarea trupească.

Pregătirea sufletească

Creştinul este îndemnat să participe nu numai la Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie, dar şi la slujbele de Priveghere, premergătoare acesteia: Vecerneia, Utrenia şi Ceasurile.

Seara din ajunul slujbei se cuvine a fi petrecută în linişte, curăţenie şi rugăciune. Astfel, fiind împăcaţi cu toţi şi lăsînd la o parte toată grija cea lumească, rostim rugăciunile de seară. Iar dimineaţa se cuvine a mulţumi Domnului pentru noaptea petrecută şi a ne ruga pentru binecuvîntarea zilei ce urmează, citind rugăciunile dimineţii.

Sursa: Sfînta Liturghie pe înţelesul tuturor, ASCO, Chişinău 2003, Pr. Lect. O. Moşin şi Lect. E. Onicov

Contact Form Powered By : XYZScripts.com