Header image

Preoteasa Irina Cij are nevoie de sprijin pentru a i se salva viața

3:12, luni, 7 septembrie, 2020 | Cuvinte-cheie:

Cu binecuvântarea și la îndemnul ÎPS Mitropolit Vladimir rugăm lumea de bună credință să fie alături de preoteasa Irina Cij din municipiul Chișinău, mamă a opt copii minori.

Doamna preoteasă în vârstă de 38 de ani a fost diagnosticată cu o forma agresivă de cancer la organele interne.

De o săptămână, preoteasa a fost internată într-un spital de peste hotare și urmează a fi operată.

Cine poate contribui financiar este rugat să lase jertfa cu un pomelnic la pangarul bisericii „Sf. Arhanghel Mihail” (Spitalul nr. 2) din Chișinău, sau la pangarul bisericii „Întâmpinarea Domnului” din incinta Universității de Stat din Moldova în fiecare zi între 10.00-16.00 sau să telefoneze la nr. de telefon: 079481586.

RECHIZITE BANCARE:

BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii (BIC): MOBBMD22, confirmă că pe numele Comunității Religioase Parohia cu „Hramul Sfîntul Arhanghel Mihail”, cod fiscal (IDNO)1014620000501, că la data 30.12.2016 au fost deschise următoarele conturi curente:

MDL – MD70MO2224ASV96858697100

USD – MD69MO2224ASV13470727100

EUR – MD65MO2224ASV13470807100

Domnul să dea puteri si sănătate tuturor!

 

Priestess Irina Cij needs support for saving her life

With the blessing and at the urging of His Eminence Metropolitan Vladimir, we come forward with the asking to the people of good faith to be next to Priestess Irina Cij from Chisinau municipality, mother of eight children of minor age.

Mrs. Priestess of the age of 38 years was diagnosed with an aggressive form of cancer of the internal organs.

She has been hospitalised for a week by now in a hospital abroad and she is to be operated.

Whoever can contribute financially is asked to leave the donation with a litany at the pangar of the church “Sf. Arhanghel Mihail” (St. Archangel Michael) (Hospital № 2) in Chisinau municipality, or at the pangar of the “Întâmpinarea Domnului” (Honouring of the Lord) church, within the State University of Moldova (USM) at 10:00 – 16:00 daily or call by mobile telephone: 079481586.

BANK DETAILS:

BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., code of the bank (BIC): MOBBMD22, confirms that on the name of the Religious Community the Parish „Hramul Sfântul Arhanghel Mihail” (Church of St. Archangel Michael), fiscal code (IDNO)1014620000501, that on 30.12.2016, there were opened the following  current accounts:

MDL – MD70MO2224ASV96858697100

USD – MD69MO2224ASV13470727100

EUR – MD65MO2224ASV13470807100t

                                    Let Lord give strength and good health to everybody!

 

Матушка Ирина Чиж нужна поддержка, чтобы спасти еë жизнь

С благословения и по настоянию Высокопреосвященнейшего Митрополита Владимира, мы просим всех людей доброй воли быть вместе с поладьей Ириной Чиж из Кишинëва, матери восьми несовершеннолетних детей.

Госпожа поладья, в возрасте 38 лет, имеет диагноз агрессивной формы рака внутренних органов.

Уже неделю она находится в больнице за границей, где ей предстоит перенести операцию.

Тех, кто может внести финансовый вклад, просят оставить пожертвование с помельником в пангар церкви „Sf. Arhanghel Mihail” (Св. Архангел Михаил) (Больница №2) в ​​Кишинëве, или в пангаре церкви „Întâmpinarea Domnului” (Приветствие Господа) внутри Государственного Университета Молдовы (USM), ежедневно с 10:00 –16:00 или позвонить по мобильному телефону: 079481586.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., код банка (BIC): MOBBMD22, подтверждает, что на имя Религиозной Oбщины Приход „Hramul Sfântul Arhanghel Mihail” (Святого Архангела Михаила), фискальный код (IDNO)1014620000501, и что30.12.2016 были открыты следующие текущие счета:

MDL – MD70MO2224ASV96858697100
USD – MD69MO2224ASV13470727100
EUR – MD65MO2224ASV13470807100t

Пусть Господь даст силы и здоровье для всех!

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com