Header image

„Prin rugăciune continuă către Bunul Dumnezeu, în deplină dragoste și răbdare, toate se biruie”. Părintele arhimandrit Irinarh (Costru), starețul Mănăstirii Țigănești, la 20 ani de stăreție

0:15, sâmbătă, 9 decembrie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

Astăzi, 9 decembrie 2017, se împlinesc douăzeci de ani de când prin decretul ÎPS Mitropolit Vladimir, în data de 09.12.1997, arhimandritul Irinarh (Costru) este numit stareţ al Mănăstirii cu hramul ,,Adormirea Macii Domnului” din s. Ţigănești, r. Strășeni.

Cu acest binecuvântat prilej, Mitropolitul Vladimir a adresat un mesaj de felicitare, părintelui arhimandritul Irinarh, în care se menționează:

Preacuvioase părinte arhimandrit Irinarh,

Vă felicităm cordial cu ocazia aniversării semnificative – 20 de ani de când ați fost instalat ca stareț al Mănăstirii Țigănești, doridu-Vă zile îndelungate sub ocrotirea Maicii Domnului, petrecuţi în deplină sănătate trupească şi sufletească.

În acești douăzeci de ani de activitate stărețească, V-ați recomandat ca un neobosit truditor în Via Domnului, muncind cu dragoste și dedicație pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru luminarea creștinilor binecredincioși.

Vă mulțumim pentru toată munca depusă, atât în plan duhovnicesc cât şi gospodăresc, dar, mai ales pentru faptul că, în toți acești ani ați demonstrat că prin rugăciune continuă către Bunul Dumnezeu, în deplină dragoste și răbdare, toate se biruie.

Ca o mărturie a eforturilor pe care le-ați depus de-a lungul timpului, stau respectul și prețuirea de care Vă bucurați din partea confraților slujitori, a obștii monahale și a numeroșilor fii duhovnicești.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă duceți cu cinste şi credincioşie nobila misiune de păstorire a sufletelor.

Cu arhiereşti binecuvântări,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Contact Form Powered By : XYZScripts.com