Prin Sfânta taină a Spovedaniei sufletul se curăţă de păcate prin Harul lui Dumnezeu - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Prin Sfânta taină a Spovedaniei sufletul se curăţă de păcate prin Harul lui Dumnezeu

Aleximitia (traducerea literală  a termenului dat este de „simţământ fără cuvinte”): prin acest cuvânt este desemnat unul din mecanismele de formare ale tulburărilor psihosomatice.

După părerea savanţilor, maladiile psihosomatice se dezvoltă, pe lângă alte cauze, datorită nemanisfestării prin viu grai a conflictelor, a frământărilor lăuntrice. Dar numai datorită conflictelor? Credem că nu numai datorită conflictelor, ci şi păcatelor. Păcatele nemărturisite nu numai că pierd sufletul, ci ţin în încordare şi distrug trupul.

Prin Sfânta taină a Spovedaniei sufletul se curăţă de păcate prin Harul lui Dumnezeu. După o pocăinţă adâncă sufletul dobândeşte întotdeauna bucurie şi tihnă.

Prof. dr. Dmitri Avdeev, Nervozitatea – cauze, manifestări, remedii duhovniceşti, Edittura Sophia, Bucureşti 2014

Contact Form Powered By : XYZScripts.com