Header image

Profesorul de Religie – „semănător de valori” (eseu)

14:25, marți, 2 martie, 2021 | Cuvinte-cheie: ,

A fi profesor nu este doar o profesie, ci mai ales o vocație. Oare câte calități trebuie să dețină o persoană care îmbrățișează această îndeletnicire? Fermitate, răbdare, încredere sunt primele calități esențiale pe care trebuie să le dețină un profesor de religie. Dar cel mai important, el trebuie să aibă dragoste față de copii. Profesor ideal de religie este acel care combină dragostea cu munca, astfel devenind dascălul perfect. Profesorul de religie este mentorul care descoperă în fiecare elev binele, merge cu elevul mână-n mână până la înălțimi spirituale, educându-l să fie amabil, sociabil, decent, sensibil, străduitor, adică să fie un bun creștin. Un profesor ideal de religie este acel care găsește valoare în fiecare elev, fără să critice pe nimeni, încurajând și oferind exemplu.

Nu se poate face educație fără Morală Creștină și fără modelul Virtuții, care este Iisus Hristos, imitat apoi în parte de către sfinți. Educația începe în copilărie și continuă toată viața, bineînțeles cu metode și forme specifice fiecărei vârste. Tinerețea este vârsta care te introduce imediat în realitatea vieții, dar pentru aceasta pregătirea trebuie să înceapă în copilărie. Dascălul de religie subliniază rolul important al familiei în educarea copiilor, precum și importanța colaborării dintre profesori și părinți. El întrunește în sine trei elemente esențiale: iubireacredința și responsabilitatea față de copii, dar și față de colegi. Profesorul ideal de religie modelează din fiecare elev o personalitate cu o capacitate de entuziasm, dragoste și dăruire.

Profesorul de religie este cel care înțelege aspirațiile, frământările, bucuriile elevilor. El va adapta informația din programa școlară în așa fel încât timpul petrecut în fața elevilor să fie unul rodnic. Totodată, va avea răbdarea să asculte copiii, chiar dacă s-ar părea că aceștia vorbesc despre lucruri neimportante. Profesorul de religie îi va învăța să urce treptele succesului doar trecând prin treptele împlinirii sufletești. El este persoana care mulțumește pentru toate lucrurile care i se întâmplă, știind că fiecare pas este un pas către atingerea unui scop.

Un bun profesor de religie întotdeauna vede în copii punctele forte și niciodată nu va vedea slăbiciunile. El este cel care va asculta problemele și va găsi soluții pentru a le rezolva împreună. De aceea, dacă se dorește o societate sănătoasă, care să fie însuflețită de idealuri nobile, trebuie să se intensifice educația în spirit creștin. Astfel, educația în general, dar mai ales educația religioasă, are drept scop să-l conducă pe om de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie (să devină), adică de a-l ajuta să meargă la asemănarea cu Dumnezeu după har.

Profesorul va motiva copiii, îi va îndruma prin propriul model, comportament, exemplu și, nu în ultimul rând, prin credință. Învățătura creștină are o viziune optimistă asupra elevului. De aceea, profesorul de religie va promova posibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu, a sfinților Lui, dar și a ridicării omului din păcat, prin diverse metode aplicate cu măiestrie la orele de religie. Din acest motiv e necesară educația religioasă, care nu vine să forțeze libertatea de voință, ci doar să-l ajute pe elev să-și cunoască scopul existenței.

Profesorul de religie oferă acea modalitate de educație morală, căreia îi revine rolul de a forma modele de comportament social și conduită morală. Elevii primesc de la profesor același dar: învățătura. Or Învățătorul și Modelul Suprem este Însuși Iisus Hristos.

Profesorul ideal de religie este cel care cultivă în elevii săi adevăratele valori, fără a pretinde ceva în schimb.

Toate cele realizate de un profesor de religie au o mare importanță, pentru că el dăruiește din suflet dragoste și credință – darul suprem și incontestabil.

Autor: Laureată a concursului „Profesorul de religie” – anul 2021

Preoteasa Olesea Manole

Contact Form Powered By : XYZScripts.com