Header image

Protoiereul mitrofor Grigore Lăcustă, Paroh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din s. Popeştii de Sus, Protopopiatul Drochia, la jubileul de 60 de ani ai vieții

9:50, luni, 20 februarie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

Preacucernice Părinte,
Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viaţă a Preacucerniciei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi fericire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastoral-liturgică și misionară pe care o desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii.
Hristos Domnul, Dăruitorul Cel sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a preoției şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor încredințați spre păstorire.
Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Sfinției Voastre. Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Contact Form Powered By : XYZScripts.com