Prozelitismul abuziv stopat la stăruinţa Preasfinţitului Petru, episcop de Ungheni şi Nisporeni - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Prozelitismul abuziv stopat la stăruinţa Preasfinţitului Petru, episcop de Ungheni şi Nisporeni

21:37, vineri, 26 aprilie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , ,

În luna februarie 2013, preotul paroh din satul Mereşeni, Hînceşti, protoiereul Andrei Simon,însoţit de un grup de cca 20 de părinţi, s-au adresat la Preasfinţitul Petru cu rugămintea de a interveni în soluţionarea problemei legate de acţiunile de prozelitism abuziv, desfăşurate de cultul religios „Adventiştii de Ziua a Şaptea” din cadrul Gimnaziului din localitatea de referinţă.

   În urma examinării şi a unei analize minuţioase a situaţiei, la iniţiativa Preasfinţitului Petru a fost înaintată o reclamaţie către autorităţi, prin care s-a cerut intervenirea imediată şi luarea de măsuri urgente faţă de acţiunile de schimbare a convingerilor religioase a copiilor(reclamţia, se anexează).

   În luna aprilie 2013, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport Hînceşti a confirmat pătrunderea ilegală a exponentului cultului religios în instituţia de învăţămînt, la fel s-a confirmat şi colectarea neautorizată de la elevi a datelor persoanele iar, prin aceasta, şi încălcarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţămînt(răspunsul, se anexează).

   În contextul celor sesizate de Preasfinţitul Petru, Direcţia Învăţămînt Hînceşti a atenţionat directorii de şcoli la respectarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare şi protejarea copiilor de fărădelegi.

Textul scrisorii:

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Or. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1

Casa Guvernului, MD-2033

Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti

Or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126

MD-3401, Republica Moldova

Cultul religios „Adventiştii de Ziua a Şaptea”

Or. Chişinău, str. Ialoveni, 1/1, tel. (22) 728473

Adresa conform sitului: http://adventist.md/contact

RECLAMAŢIE

   În luna octombrie-noiembrie, 2012 Brînză Victor, locuitor al sat. Cotul Morii, Hînceşti în incinta instituţiei de învăţămîn (Liceul din sat. Mereşeni, Hînceşti) sub pretextul unui motiv plauzibil a colectat de la elevi (copii) datele lor personale şi i-a îndemnat să se aboneze la materiale, cărţi, broşure, etc. faţă de anumite probleme ce frămîntă societatea (credinţa, sănătatea, viaţa, etc).

   După cîteva zile de la vizita camuflată a reprezentantului cultului religios „Adventiştii de Ziua a Şaptea”, cca 20 de părinţi au primit prin poştă plicuri cu următoarea inscripţie: „Sola Scriptura Moldova, or. Chişinău, MD-2028, c/p 1023”. Din cercetările efectuate de pe internet am constatat că expeditorul este cultul religios „Adventiştii de Ziua a Şaptea”http://adventist.md/ru/archives/tag/sola-scriptura.

   În plicuri au fost găsite Fişe de înscriere la Institutul de Studii Biblice prin corespondenţă Sola Scriptura, prin care elevii sînt îndemnaţi să completeze fişele şi să-şi aleagă studiile (plicurile şi fişele, se anexează).

   Considerăm că prin aceste acţiuni cultul religios a colectat neautorizat datele personale ale elevilor, încălcîndu-se, astfel, Legea Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal, Nr. 133 din 08.07.2011 şi a întreprins acţiuni de schimbare a convingerilor religioase folosind în acest sens datele personale ale elevilor, încălcîndu-seLegea privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie, Nr. 125 din 11.05.2007.

   Colectarea neautorizată şi prelucrarea datelor persoanele, mai ales a elevilor, este o faptă susceptibilă de răspundere juridică, încriminată prin art. 177 al Codului Penal al Republicii Moldova. Considerăm că la acest proces a contribuit şi conducerea instituţiei de învăţămînt, în care sînt instruiţi elevii noştri.

   Reamintim, conform art. 35 „Dreptul la învăţătură” al Constituţiei RM, dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor, ceea ce înseamnă că numai părinţii hotărăsc sfera instruirii, inclusiv instruirea religioasă, iar acţiunile cultului religios „Adventiştii de Ziua a Şaptea” considerăm că sînt pîrghii de constrîngere a schimbării convingerilor religioase, acţiuni îndreptate spre copii minori. Părtinitori la schimbarea convingerilor elevilor sînt, în viziunea noastră, şi conducerea Liceului din sat. Mereşeni, Hînceşti.

   Din cîte cunoaştem, activităţile curriculare se efectuează în baza unor curricule aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, iar activităţile extracurriculare sînt permise numai cu acordul părinţilor şi se efectuează în baza unor programe distincte.

   În temeiul celor expuse, ne adresăm

către Cultul „Adventiştii de Ziua a Şaptea” să se abţină pe viitor de a ademeni prin căi nepermise copiii noştri în lipsa acordului părinţilor şi să nu utilizeze datele personale ale copiilor şi părinţilor în scopuri nepermise, date care au fost colectate neautorizat.

către Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti să verifice corespunderea acţiunilor sau inacţiunilor personalului didactic din cadrul Liceului sat. Mereşeni, Hînceşti privind pătrunderea (autorizată / neautorizată) a reprezentantului cultului religios „Adventiştii de Ziua a Şaptea” şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare, legalitatea colectării datelor personale a elevilor (copiilor) şi ademenirea elevilor în cultul adventiştilor.

către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova să contribuie la soluţionarea relaţiei confligente, să monitorizeze procesul de gestionare a conflictului de către Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti şi să sesizeze autorităţile de ocrotire a normelor de drept dacă vor constata abateri de la normele actelor legislative menţionate în text.

   Despre măsurile luate rugăm să ne informaţi.

   Contrasemnează părinţii elevilor Liceului sat. Mereşeni, Hînceşti care au fost păgubiţi prin acţiunile persoanelor vizate în prezenta reclamaţie:

Cu stimă,

+ PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com