PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan îşi aniversează ziua de naştere - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan îşi aniversează ziua de naştere

7:29, joi, 19 aprilie, 2018 | Cuvinte-cheie: , , ,

Joi, 19 aprilie, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare сu prilеjul celebrării zilei de naștere:

 

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere Vă adresăm alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt și binecuvântări cerești.

În lumina curată a frumosului popas aniversar, prilejuit de împlinirea a 41 de ani de aleasă şi rodnică vieţuire pământească a Preasfinţiei Voastre, străluceşte dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Cel în Treime slăvit: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragostea plină de har a Preasfintei Treimi este prezentă în viaţa şi lucrarea Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă mereu ajutor şi rod binecuvântat, care a culminat cu chemarea Bisericii a Preasfinției Voastre la înalta treaptă a arhieriei (Ioan 15,16).

Slujirea arhierească reprezintă misiunea înaltă a Sfintei noastre Biserici Apostolice prin care se continuă și permanentizează misiunea Domnului Hristos în lume – Arhiereul cel Mare și Modelul Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi.

Apreciem cu multă considerație slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al Preasfinției Voastre, care se concretizează într-o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară pe care o realizați, slujind cu totală dăruire Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului Ei popor încredințat spre păstorire și învățând necontenit prin cuvânt și prin propria viață mărturisitoare.

Cu dragoste părintească și prețuire față de persoana Preasfinției Voastre, dar și de lucrarea măreață pe care o realizați spre folosul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, la acest frumos popas aniversar, Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10,11), „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3,1) și Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască sănătate și putere deplină pentru slujire, păstrând și în continuare aceeași dragoste și râvnă sfântă pentru zidirea Bisericii lui Hristos, întru mulți şi binecuvântați ani!

Întru mulți și fericiți ani, Preasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

PS Episcop Siluan (Șalari)

Date biografice:

Din 27 august 1999, în fruntea comunităţii monahale se află PS Episcop Siluan (Şalari).

Episcopul Siluan s-a născut la 19 aprilie 1977, în satul Văratic, raionul Râşcani. După absolvirea gimnaziului din localitate a devenit frate la mănăstirea Saharna. Aici a primit călugăria şi preoţia.

A studiat prin corespondenţă la Seminarul Teologic de la mănăstirea Noul Neamţ. Din 2001 este hirotonisit ca arhimandrit. La momentul desemnării sale ca stareţ al mănăstirii, aşezământul monahal de la Curchi se găsea încă într-o stare deplorabilă. Bisericile, dar şi celelalte construcţii, necesitau reparaţie şi renovare.

Astfel, în biserica Tuturor Sfinţilor din cimitirul mănăstirii se afla o morgă, rămasă încă de pe timpurile când aici se afla Spitalul de Psihiatrie, iar în interiorul bisericii mai erau cadavre umane. Iniţial, a fost reparată biserica Sfântul Nicolae.

Episcopul Siluan îşi aminteşte cum a început reconstrucţia sfântului locaş: „Până în anul 2002, în incinta bisericii era depozitul spitalului. Am scos vreo opt maşini mari încărcate cu gunoi. Reconstrucţia am început-o cu propriile puteri, apoi a aderat şi administraţia raionului Orhei. Mai târziu, ne-a ajutat statul, businessmenii şi unele întreprinderi”

În 2002, părintele Siluan este numit şeful Departamentului mănăstiri şi viaţă monahală din cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove. La 30 decembrie 2010, printr-un decret al ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, arhimandritul Siluan, stareţul mănăstirii Curchi şi exarhul mănăstirilor din Moldova, a fost numit protopop de Orhei.

În anul 2012, arhimandritului Siluan (Şalari), exarh al mănăstirilor din Moldova, printrun decret prezidenţial, i-a fost conferit titlul onorific Om emerit. Această înaltă distincţie i-a fost acordată în semn de recunoaştere a meritelor Preacucernicului părinte pe tărâmul credinţei creştine.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com