Header image

Psalmi care se citesc la diferite trebuințe sufletești și trupești

8:03, vineri, 7 septembrie, 2018 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Sf. Arsenie Capadocianul: PSALTIREA BINECUVANTARILOR

PSALTIREA CA O CARTE A TREBUINȚELOR, potrivit practicii Sf. Arsenie Capadocianul, așa cum ne este înmânată de Cuviosul Paisie Aghioritul.

Tradusă pentru Biblioteca Sf. Pahomie din greacă de Vassilios Kollias și apoi în română de Radu Hagiu, editată de Karen Rae Keck.

NOTA EDITORULUI: Sfântul Arsenie obișnuia să folosească Psalmii pentru binecuvântări, îndeosebi atunci când nu se afla vreuna prescrisă unei anumite ocazii. În Partea Întâi se gasește corespondența între psalmi și diferite ocazii. Lista originală greacă poate fi găsită în „O Geron Paisios”, a Ieromonahului Hristodul, Agion Oros, 1994. În Partea a Doua, am prevăzut un index (mai degrabă sarac); poate altcineva se va îngriji să întocmească unul mai bun.

Dincolo de toate considerațiile religioase, aceasta „Carte a Trebuințelor” este un o portret fascinant al vieții rurale din Anatolia, la începutul celui de-al douăzecilea veac: ce reflectă mai mult „îndelunga durare” a istoriei bizantine sau dificultățile particulare ale timpului Sf. Arsenie, nu ne simțim îndeajuns de informați chiar și să presupunem. Cu siguranță nu găsim aici o idealizare a condițiilor rurale: este demnă de reținut mai ales grija deosebită pentru alinarea rănilor psihologice, cât și a celor fizice, și menționarea a ceea ce am numi astăzi „tulburare tensională post-traumatică”.

Pentru noi, cel puțin, motivația precisă din spatele alegerii de către sfânt a unui anumit psalm pentru o trebuință dată, nu este întotdeauna vădită; aceasta poate și pentru a încuraja o meditație mai adâncă asupra cuvintelor. Ortodoxia nu este magie, și un document precum acesta nu este o încuviințare a „superstițiilor țărănești”; este mai degrabă un canal prin care Dragostea lui Dumnezeu poate intra în fiecare aspect al societății omenești.

PARTEA ÎNTÂI: O LISTA A PSALMILOR SPRE FOLOSINȚĂ CA BINECUVÂNTĂRI, ORÂNDUITĂ DUPA ORDINEA DIN PSALTIRE:

[NOTA IMPORTANTĂ: Primul număr este numarul psalmului în Biblia greacă – Septuaginta. Al doilea număr este numărul psalmului așa cum se găsește în textul masoretic.]

1 (1) Atunci când un pom sau o vița-de-vie este plantată, ca să poată aduce roadă.

2 (2) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe cei ce se duc la întâlniri și soboare.

3 (3) Pentru ca răutatea să iasă de la oameni, ca să nu își mai chinuiască cu nedreptate semenii.

4 (4) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe oamenii cei simțitori, ce se îmbolnăvesc de deprimare din pricina purtării oamenilor cu inimă împietrită.

5 (5) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască ochii cei răniți, ce s-au mușcat de către o persoană rea.

6 (6) Pentru ca Dumnezeu să dezlege persoana ce se află sub o vrajă.

7 (7) Pentru cei ce s-au păgubit din pricina fricii, a groazei și a amenințării oamenilor celor răi.

8 (8 ) Pentru cei ce sunt răniți de diavoli sau de oameni stricați.

9 (9 și 10) Pentru ca diavolii să înceteze a te chinui în somn, sau cu închipuiri în timpul zilei.

10 (11) Pentru perechile cu inima împietrită care se ceartă și divorțează (când barbatul sau femeia împietrită la inimă își chinuiesc soția sau bărbatul simțitor).

11 (12) Pentru oamenii bolnavi cu mintea, care au răutate și îi vatămă pe alții.

12 (13) Pentru cei ce suferă din pricina ficatului.

13 (14) Pentru un diavol înfricoșător; repetat de trei ori pe zi, vreme de trei zile.

14 (15) Pentru ca tâlharii sau hoții să își schimbe cugetul și să plece nefăcând vreo vătămare, și pocăindu-se.

15 (16) Pentru ca cheia să se găsească, atunci când se pierde.

16 (17) Pentru o acuzație gravă și nedreaptă, de trei ori pe zi vreme de trei zile.

17 (18 ) Când se petrece un cutremur sau alt dezastru al naturii, sau ploaie torențială cu fulgere.

18 (19) Pentru ca femeile să nască cu bine.

19 (20) Pentru ca perechile ce din pricini medicale nu pot avea copii, ca Dumnezeu să îi tămăduiască și ca să nu divorteze.

20 (21) Pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile celor bogați și ei să facă milostenie către cei săraci.

21 (22) Pentru ca Dumnezeu să oprească focul, ca să nu se petreacă vătămare mare.

22 (23) Pentru ca Dumnezeu să-i îmblânzească pe copii cei foarte neascultatori, care aduc întristare părinților lor.

23 (24) Pentru ca să se deschidă ușa când s-a pierdut cheia.

24 (25) Pentru cei a căror ispită îi tulbură foarte și aduce astfel mereu necazuri în viețile lor, făcându-i să își piardă liniștea și să se plângă.

25 (26) Când cineva cere ceva bun de la Dumnezeu, ca El sî îi daruiască fără ca acela să se vateme.

26 (27) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe țărani de oștile vrăjmașe, ca ele să nu vatăme oamenii sau câmpurile lor.

27 (28 ) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cei ce suferă din pricina bolilor de obârșie nervoasă sau mintală.

28 (29) Pentru cei cărora marea le face rau și le este teama de marea aspra.

29 (30) Pentru cei ce se află în primejdie departe, pe tărâmul oamenilor sălbatici și necredincioși, ca Dumnezeu să îi păzească și să îi lumineze pe oamenii de acolo să devină pașnici și să vină la cunoștința lui Dumnezeu.

30 (31) Pentru ca Dumnezeu să dea grâne și roade îndeajuns, atunci când vremea nu este bună pentru agricultură.

31 (32) Pentru ca cei ce călătoresc să își găsească drumul atunci când s-au rătăcit și suferă din pricina aceasta.

32 (33) Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul celor ce sunt întemnițați pe nedrept, și ca să fie eliberați.

33 (34) Pentru cei pe patul de moarte, când sunt chinuiți de diavoli. Sau, pentru oastea vrajmașă când aduce primejdie și trece granițele cu scopuri rele.

34 (35) Pentru ca Dumnezeu să îi elibereze pe oamenii buni din cursele oamenilor răi, care profită de norodul lui Dumnezeu.

35 (36) Pentru ca vrăjmășia să piară cu desăvârșire după certuri și neînțelegeri.

36 (37) Pentru oameni raniți grav de ucigași.

37 (38 ) Când fălcile dor din pricina dinților stricați.

38 (39) Pentru ca oamenii ce sunt părăsiți și abătuți să găsească de lucru, ca să înceteze a se mai necăji.

39 (40) Pentru ca dragostea între patron și lucrator să se întoarcă, atunci când s-au schimbat vorbe grele.

40 (41) Pentru ca femeile să nască cu bine, atunci când copilul vine înainte de vreme în lume.

41 (42) Pentru cei tineri atunci când se îmbolnăvesc din pricina dragostei, și unul este rănit și suferă.

42 (43) Pentru ca oamenii să se libereze din temnițele unui neam vrăjmaș.

43 (44) Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul perechilor, când s-a petrecut o neîntelegere, ca să vină iarăși la pace și dragoste unul fațî de altul.

44 (45) Pentru cei ce suferă din pricina inimii sau a rinichilor.

45 (46) Pentru tinerii ce sunt împiedicați de vrăjmaș din pricina pizmei să întemeieze o familie (să se căsătorească).

46 (47) Pentru ca patronul sau lucrătorul să gaseasca pace, când lucrătorul pleacă supărat pe patron, și ca lucrătorul să găsească de munca.

47 (48 ) Când bande de tâlhari jefuiesc și se petrec mari nenorociri; să se citescă repetat vreme de 40 de zile.

48 (49) Pentru cei ce au o slujbă primejdioasă.

49 (50) Pentru ca oamenii ce sunt departe de Dumnezeu să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să se mântuiască.

50 (51) Când, din pricina păcatelor noastre și spre a ne îndrepta, vine pedeapsă de la Dumnezeu (epidemie și moarte pentru oameni sau animale).

51 (52) Pentru ca stăpânii cu inima împietrită să se pocăiască și să devină miloși și să nu chinuiască oamenii.

52 (53) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze plasele și să se umple de pește.

53 (54) Pentru ca Dumnezeu să lumineze pe oamenii cei bogați care au cumpărat robi, ca să îi elibereze.

54 (55) Pentru ca numele unei familii care a fost acuzată pe nedrept să se refacă.

55 (56) Pentru oamenii simțitori, ale căror suflete s-au rănit de către semenii lor.

56 (57) Pentru acei oameni ce suferă dureri de cap din pricina unei mari supărări.

57 (58 ) Pentru ca lucrurile să se așeze pe o cale folositoare celor ce lucrează cu intenție bună, ca Dumnezeu să împiedice orice acțiune îndărătnică a diavolilor sau a oamenilor necinstiți.

58 (59) Pentru cei ce nu pot grăi, ca Dumnezeu să le dăruiască putință de a grăi.

59 (60) Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul atunci când un întreg grup de oameni este acuzat pe nedrept.

60 (61) Pentru cei ce au necazuri în lucrarea lor, fie din pricina trândăviei ori din cea a fricii.

61 (62) Pentru ca Dumnezeu să ușureze de necazuri pe cel ce este slab, ca să nu fie stăpânit de nevoia de a se plânge.

62 (63) Pentru ca pomii și câmpurile să dea roadă atunci când apă este puțină.

63 (64) Când cineva este mușcat de un câine sau un lup ce are turbare. (Sfântul le dădea și să bea apă sfințită).

64 (65) Pentru ca negutatorii să prospere, ca să nu vorbească prea mult și să profite de oamenii simpli.

65 (66) Pentru ca cel rău să nu pună piedici în cămine și să provoace întristare familiilor.

66 (67) Pentru ca locurile unde cresc cloștile să fie binecuvântate.

67 (68 ) Pentru ca femeile a căror sarcină s-a pierdut să izbutească să îndure și să fie sănătoase.

68 (69) Când este ploaie puternică și râurile se revarsă, luând cu ele oameni și case.

69 (70) Pentru oamenii simțitori care se întristează din pricina unor lucruri mărunte și deznădăjduiesc, ca Dumnezeu să le dăruiască tărie.

70 (71) Pentru oamenii deșertați care au ajuns neînteresanți pentru ceilalți [lit. „plictisitori”] din pricina invidiei diavolului și au ajuns la deznădejde, ca să poată găsi milă și tămăduire de la Dumnezeu.

71 (72) Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze strângerea noii roade a câmpului, pe care tăranii o aduc acasa.

72 (73) Pentru ca criminalii să se pocăiască.

73 (74) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe tăranii ce îsi lucrează câmpul, când vrăjmașul a împrejmuit satul.

74 (75) Pentru ca patronul cel sălbatic să devină pașnic și să nu-și chinuie semenii oameni, lucratorii.

75 (76) Pentru o mama ce este speriată în vreme ce dă naștere, ca Dumnezeu să îi dea neînfricare și să o ocrotească.

76 (77) Când nu exista înțelegere reciprocă între părinți și copii, ca Dumnezeu să-i lumineze, ca astfel copii să asculte de părinți și părinții să arate dragoste.

77 (78 ) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe cei ce împrumută, ca să nu îi apese pe semenii lor pentru datorie, și ca să fie milostivi.

78 (79) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească satele de prădarea și furăciunea oștirii vrajmașe.

79 (80) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cel al cărui chip se umflă și îl doare tot capul.

80 (81) Pentru ca Dumnezeu să aiba grija de cei săraci ce sunt în nevoie și necaz și sunt abătuți din pricina sărăciei.

81 (82) Pentru ca oamenii să cumpere produsele țăranilor, ca țăranii să nu fie triști si abătuți.

82 (83) Pentru ca Dumnezeu să îi împiedice pe oamenii cei răi ce vor să ucidă.

83 (84) Pentru ca Dumnezeu să păstreze tot ce se ține în casă, și animalele, și produsele celor ce le produc.

84 (85) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cei ce s-au rănit de către tâlhari și pe deasupra s-au vătămat sufletește din pricina groazei.

85 (86) Pentru ca Dumnezeu să izbăvească lumea când vine epidemia și oamenii mor.

86 (87) Pentru ca Dumnezeu să lungească viețile acelor membri ai familiei de care are înca mare trebuința restul familiei.

87 (88 ) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe toți cei ce nu au un ocrotitor și suferă din pricina semenilor lor cu inima împietrită.

88 (89) Pentru ca Dumnezeu să dea tărie celor ce cad cu ușurință bolnavi și sunt slabi trupește, ca să poată lucra fără să obosească și să se deprime.

89 (90) Pentru ca Dumnezeu să aducă ploaie când este secetă, sau ca fântânile să dea iar apa dacă au încetat să o facă.

90 (91) Pentru ca diavolul să piară, atunci când apare în fața unei persoane și o îngrozește.

91 (92) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască prudența oamenilor, ca să sporească duhovnicește.

92 (93) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească corabia când se află în mare primejdie pe mare. (Sfântul sfătuia și aruncarea de apa sfințită în cele patru colțuri ale corabiei).

93 (94) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe oamenii turbulenți care pricinuiesc probleme neamului și aduc tulburare oamenilor, provocând necaz prin neorânduială și dezbinare.

94 (95) Pentru ca nici o vrajă să nu pricinuiască perechilor a începe să gasească motive de ceartă și bătaie.

95 (96) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască oamenilor făra de auz, putință de a auzi.

96 (97) Pentru ca vrajile să plece de la oameni.

97 (98 ) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască alinare celor ce sunt în necaz, ca să înceteze a fi abătuți.

98 (99) Ca Dumnezeu să binecuvinteze și să dea har acelor tineri ce doresc să lase toate și să îi urmeze lui Dumnezeu. [Nu știu cât de reușită este aici traducerea. În greacă, fraza precisă folosită mă face să mă gândesc la cei care doresc să urmeze viața monahală, dar nu sunt sigur. – n. trad. gr.]

99 (100) Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze și să facă adevărate dorințele oamenilor, care sunt pe potriva voii Sale.

100 (101) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască haruri și înzestrări oamenilor buni și simpli.

101 (102) Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze pe oamenii ce au funcții de putere, ca să îi ajute pe oameni, cu bunătate și înțelegere.

102 (103) Pentru ca curgerea de sânge lunară să îi vină unei femei când este întârziată.

103 (104) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze avuțiile oamenilor, ca să nu fie triști și abătuți, ci să Îl slăvească pe Dumnezeu.

104 (105) Pentru ca oamenii să se pocăiască ți să-ți mărturisească păcatele.

105 (106) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe oameni ca să nu se îndepărteze de la calea mântuirii.

106 (107) Pentru ca Dumnezeu să îi dea femeii ce nu poate da naștere, putință să o facă.

107 (108 ) Pentru ca Dumnezeu să îi smerească pe vrăjmași, ca să își schimbe scoprile cele rele.

108 (109) Pentru ca Dumnezeu să-i tămăduiască pe cei suferinzi de epilepsie. Sau, pentru ca Dumnezeu să se milostivească de cei ce acuză pe nedrept și să se pocăiască.

109 (110) Pentru ca tinerii să îi cinstească pe cei bătrâni.

110 (111) Pentru ca judecătorii cei nedrepți să se pocăiască și să judece cu dreptate norodul lui Dumnezeu.

111 (112) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe ostașii ce merg la luptă.

112 (113) Pentru ca Dumnezeu să o binecuvinteze pe văduva cea saracă, ca să își poată plăti datoriile și să se izbăvească de temniță.

113 (114 si 115) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe copii cei înapoiați cu mintea.

114 (116:1-9) Pentru ca Dumnezue să binecuvinteze și să aline pe copilașii cei săraci, ca să nu fie priviți de sus de copiii celor bogați și astfel să se deprime.

115 (116:10-19) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască groaznica patimă a minciunii.

116 (117) Pentru ca familiile să fie unite și cu dragoste și să Îl slăvească pe Dumnezeu.

117 (118 ) Pentru ca Dumnezeu să îi smerească pe barbari când împrejmuiesc satul și aduc teamă, și ca să întoarcă scopurile lor cele rele.

118 (119) Pentru ca Dumnezeu să îi zdrobească pe barbari și să smerească lucrul lor când ucid femei și copii nevinovați.

119 (120) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască răbdare și stăpânire de sine celor ce trebuie să viețuiască cu oameni necinstiți și nedrepți.

120 (121) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe cei robiți de mâinile vrăjmașului, ca să nu fie schilodiți înainte de a fi eliberați.

121 (122) Pentru ca Dumnezeu să îi tămăduiască pe cei ce suferă din pricina „ochiului celui rău”.

122 (123) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască vedere orbilor și să tămăduiască ochii ce sunt întru durere.

123 (124) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească oamenii de șerpi, ca să nu muște.

124 (125) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească câmpurile celor drepți de oamenii cei răi.

125 (126) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe oamenii ce suferă din pricina unor dureri de cap fără de sfârșit.

126 (127) Pentru ca Dumnezeu să aducă pace unei familii când se petrec certuri.

127 (128 ) Pentru ca răutatea vrajmașului să nu se apropie nicicând de cămine, și ca să fie pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu în familie.

128 (129) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască oamenii suferinzi de migrene, ori, pentru ca Dumnezeu să se milotivească de oamenii nesimțitori și îndiscreți ce aduc întristare celor sensibili.

129 (130) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască neînfricare și nadejde celor ce încep o slujbă nouă și nu o cunosc bine încă, ca să nu afle mari greutăți în lucrul lor.

130 (131) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască pocăință și să aline cu nădejde oamenii, ca să se mântuiască.

131 (132) Pentru ca Dumnezeu să arate mila lumii când din pricina păcatelor noastre au loc necontenit războaie.

132 (133) Pentru ca Dumnezeu să lumineze neamurile și să devină prietenoase și oamenii să afle pace.

133 (134) Pentru ca Dumnezeu să îi ocotească pe oameni de orice primejdie.

134 (135) Pentru ca oamenii să se concentreze la vremea rugăciunii și cugetul lor să se unească cu Dumnezeu.

135 (136) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe emigranți când își lasă căminele și pleacă, ca să fie izbăviți de sălbatici.

136 (137) Pentru ca Dumnezeu să aducă statornicie persoanei cu o fire nestatornică.

137 (138 ) Pentru ca Dumnezeu să lumineze pe stăpânii locului ca cererile oamenilor să fie tratate cu înțelegere.

138 (139) Pentru ca Dumnezeu să oprească ispitirea oamenilor simțitori cu gânduri de hula.

139 (140) Pentru ca Dumnezeu să îl facă pașnic pe capul familiei care are o fire foarte dificilă și aduce suferință întregii familii.

140 (141) Pentru ca Dumnezeu să îl facă pașnic pe stăpânul sălbatic al unui loc, ce își chinuie semenii.

141 (142) Pentru ca Dumnezeu să îl facă pașnic pe răzvrătitul ce face rău; apoi, chiar dacă este kurd, devine un miel. [Sf. Arsenie viețuia în Asia Mică. Kurzii, ce erau adesea soldați, aveau o reputație printre alte grupuri etnice de a fi luptători violenți. – n. trad. gr.]

142 (143) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească mama de-a lungul sarcinii, ca să nu piardă copilul.

143 (144) Pentru ca Dumnezeu să îi împace pe oameni când sunt neliniștiți, ca să nu se petreacă un război civil.

144 (145) Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrul oamenilor, ca să fie bine primit de către Dânsul.

145 (146) Pentru ca Dumnezeu să oprească curgerea sângelui, la oamenii ce suferă de ea.

146 (147:1-11) Pentru ca Dumnezeu să îi tămăduiască pe oamenii ce au fost mușcați și raniți la fălci de oameni răi.

147 (147:12-20) Pentru ca Dumnezeu să aducă pace animalelor sălbatice, ca să nu vateme oamenii sau roada câmpului.

148 (148 ) Pentru ca Dumnezeu să facă apă potrivită, ca oamenii să aibă din belșug și să Îi dea slavă lui Dumnezeu.

[Acestea au fost ale Sf. Arsenie. Următoarele două sunt ale cuviosului Paisie Aghioritul.]

149 (149) Din recunoștiință și multumire lui Dumnezeu pentru multele Sale bunatăți și pentru prea plinul dragostei Sale, ce nu cunoaște limită și îngăduință cu noi.

150 (150) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască fericire și alinare celor întristați, frați și surori ale noastre, ce sunt în locuri departate, și acelora dintre frații și surorile noastre ce sunt adormiți și sunt și mai departe. Amin.

————————————

PARTEA A DOUA: INDEX TEMATIC

[NOTĂ IMPORTANTĂ: Doar numărul psalmului din Septaginta este dat în acest index.]

AGRICULTURA: 1, 26, 30, 50, 52, 62, 66, 71, 83, 124, 147, 148

ANIMALE, neprietenoase: 63, 123, 147

CALAMITĂȚI: 17, 21, 30, 50, 62, 68, 85, 89

CĂLĂTORIE ȘI EMIGRAȚIE: 28, 29, 31, 92, 135, 150

COPII: 22, 76, 109, 113, 114

DUHOVNICEȘTI: 3, 9, 24, 25, 29, 49, 50, 57, 72, 91, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 119, 130, 134, 136, 149

LEGE ȘI GUVERNARE: 14, 16, 32, 36, 47, 51, 59, 72, 82, 84, 93, 101, 108, 110, 137, 140, 141, 143

LUCRU: 2, 38, 39, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 64, 74, 81, 83, 100, 101, 103, 129, 137, 140,144

MOARTE: 33, 150

OCROTIRE: 9, 13, 34, 47, 48, 57, 90, 133

PACE (între prieteni și în familie): 10, 19, 22, 35, 41, 43, 45, 54, 65, 76, 86, 94, 109, 116, 126, 127, 139

PACE ȘI RĂZBOI: 26, 33, 42, 73, 78, 93, 107, 111, 117, 118, 120, 127, 131, 132, 135, 140, 141, 143

PREOCUPĂRI SOCIALE: 20, 32, 35, 38, 51, 53, 59, 77, 80, 81, 87, 93, 101, 110, 112, 113, 114, 119, 124, 137, 140

PROPRIETATE: 14, 15, 23, 47, 83, 103, 124

SĂNĂTATE, a femeilor: 18, 19, 40, 67, 75, 106, 142, 145

SĂNĂTATE, sufletească/mintală: 4, 7, 8, 9, 11, 24, 27, 41, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 84, 97, 100, 103, 128, 136, 138

SĂNĂTATE, trupească: 5, 12, 28, 36, 37, 44, 56, 58, 63, 79, 86, 88, 95, 102, 108, 122, 125, 128, 145, 146

VRĂJI ȘI DIAVOLI: 5, 6, 8, 9, 13, 33, 57, 65, 90, 94, 96, 121

Sursa: http://psaltirea.wordpress.com

Contact Form Powered By : XYZScripts.com