Header image

Rugăciunea Bisericii pentru profesori, studenţi şi elevi

10:59, marți, 10 septembrie, 2019 |

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis lumii ca Învăţător şi Mântuitor pe Însuşi Fiul Tău Cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, izvorul înţelepciunii celei veşnice şi adevărate, Ţie ne rugăm, Multmilostive Doamne, luminează cu strălucirea luminii Tale pe toţi profesorii, studenţii, elevii şi tinerii cei binecredincioşi ai ţării noastre.

Revarsă în lucrarea lor de dobândire a cunoştinţelor celor bineplăcute Ţie duhul înţelepciunii, al bunei cuviinţe, al cunoştinţei celei ziditoare şi al credinţei în Tine, Dumnezeul nostru.

Fă ca talanţii primiţi de la Tine în Duhul Tău cel Sfânt să fie însutit roditori şi să fie înmulţiţi cu dragoste, discernământ şi dreaptă socoteală.

Dăruieşte-le înţelegere dreaptă şi bună cugetare a inimii şi luminează-le mintea cu lumina sfinţitoare a Duhului Tău celui Sfânt, ca să înveţe, şi să priceapă, şi să reuşească la examenele ce le stau înainte.

Fereşte-i de toate cursele văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi şi de toate ispitele şi mrejele cele ucigătoare de suflet ale acestui veac.

De asemenea, Te rugăm, binecuvintează Doamne, Dumnezeul nostru, şi pe părinţii lor care i-au născut şi i-au crescut şi pe toţi cei care se îngrijesc de formarea lor spirituală, educaţională şi culturală.

Ocroteşte-i pe toţi: profesorii, studenţii, elevii, tinerii şi părinţii cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com