Header image

Rugăciunea Sf. Ioan Gură de Aur înainte de citirea din Sfintele cărţi

15:03, joi, 31 ianuarie, 2013 |

Această scurtă rugăciune a Sf. Ioan Gură de Aur se rostește înainte de citirea din Sfintele cărţi

Doamne, Iisuse Hristoase, deschide-mi mie ochii inimii,

ca să ascult cuvîntul Tău şi să-l înţeleg pe el şi să fac voia Ta,

că străin sînt eu pe pămînt.

Să nu ascunzi de mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii

ca să văd minunile din Legea Ta.

Arată-mi mie cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale.

Spre Tine nădăjduiesc, Doamne, Dumnezeul meu,

ca să-mi luminezi mintea şi gîndul cu lumina înţelegerii Tale,

ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le şi împlinesc.

Ca nu spre osîndă să citesc vieţile şi cuvintele Sfinţilor,

ci spre înnoire şi luminare, spre sfinţire, spre mîntuirea sufletului

şi spre moştenirea vieţii veşnice.

Că Tu eşti luminarea celor ce zac întru întuneric

şi de la Tine este toată darea cea bună şi tot darul cel desăvîrşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Amin.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com