Să nu apună soarele peste mânia voastră! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Să nu apună soarele peste mânia voastră!

În cazuri de conflicte între soţi, ce trebuie să facă ei pentru evitarea divorţului?

Cel dintâi lucru, trebuie să se împace, să-şi ceară iertare unul de la altul. Apoi să se spovedească amândoi de tot ce au greşit şi să primească cu bucurie sfatul duhovnicului şi canonul dat. Şi mai ales să stăruiască în rugăciune, că prin rugăciune, mai mult decât prin orice virtute, se câştigă dragostea de Dumnezeu şi de aproapele.

Pentru a se izgoni ura şi răzbunarea dintre soţi, ei amândoi trebuie să se roage unul pentru altul, să-şi aducă aminte de cuvintele Domnului, Care zice : „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, rugaţi-vă pentru cei ce vă blestemă pe voi“, să urmeze şi cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice : „Soarele să nu apună întru mânia voastră“ şi să nu uite că „prieten adevărat este acela care îndură necazurile, nevoile şi nenorocirile aproapelui, ca pe ale sale, când acela este încercat, fără zgomot şi fără tulburare“.

Am zis să se roage soţii unul pentru altul când vin neînţelegerile între ei, căci cu cât se roagă cineva din suflet pentru cel ce îl defaimă, cu atât Dumnezeu le arată adevărul celor ce se smintesc. Rugăciunea pe care o face cineva pentru binele celui ce l-a supărat alungă din mijloc ura şi aduce dragostea lui Dumnezeu între ei. Apoi prietenia adevarată şi dragostea duhovnicească se face statornică între soţi, dacă ei vor fi hotarâţi in inima lor să rabde unul de la altul toate necazurile vieţii. Numai atunci vor ajunge la acea fericită poruncă, care zice: „Purtaţi sarcina unul altuia şi aşa veţi plini Legea lui Hristos“

Arhim. Cleopa Ilie Arhim. Ioanichie Balan, Lumina si faptele credintei, Ed. Doxologia, 2013

Contact Form Powered By : XYZScripts.com