Să ne găsim și mâine la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fraților! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Să ne găsim și mâine la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fraților!

Nu poate explica mintea omenească minunea, valoarea şi foloasele Sfintei Liturghii, măcar în parte.

Domnul nostru Iisus Hristos este de faţă în sfântul altar.

Această Sfântă Liturghie, care se săvârşeşte într-un chip atât de nepătruns, cu cinste, evlavie şi binecuvântare, are rânduite rugăciuni şi prefaceri adânci pentru salvarea de la pieire a lumii întregi, vizând direct pe cei pomeniţi pentru sănătate, luminare, frumuseţe şi tăria nelimitată asupra duhurilor rele.

Este atât de necesară şi de obligatorie participarea la Sfânta Liturghie, mai mult chiar decât ne sunt necesare lumina şi aerul.

Dumnezeu ţine pământul mai mult pentru Sfânta Liturghie, care se săvârşeşte pe El!

Liturghia este cea mai mare lucrare pe pământ şi folosul dincolo de închipuire al întregii creaţii a lui Dumnezeu.

Părintele Arsenie Papacioc

User-agent: Amazonbot # Amazon's user agent Disallow: /
Contact Form Powered By : XYZScripts.com