Header image

Să nu rămânem repetenţi, iar apoi exmatriculaţi…

10:51, miercuri, 26 februarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , , ,

Îmi amintesc anii de şcoală cînd se întâmpla să nu-mi pregătesc regulat temele pentru acasă mai multe zile la rând, şi profesoara îmi spunea: „Data viitoare dacă vii nepregătit pentru lecţie o să rămâi repetent…”, aceste cuvinte permanent mă ruşinau în faţa colegilor de clasă, dar totodată îmi dădeau şi un imbold ca să-mi pregătesc temele pentru acasă regulat, ceea ce, desigur nu dura mult, dar totuşi aveau influenţă şi eu avansam încetu cu încetu…

Dacă a rămânea repetent la şcoală îţi aduce o durere în suflet şi o nelineşte, ce va fi cu noi dacă v-om rămânea repetenţi de Împărăţia lui Dumnezeu? Dacă părinţii se zbat ca copiii lor aibă studii superioare, masterande, doctorande, etc… pentru sufletul lor cine se zbate ca ei să aibă viaţă curată întru Hristos, trăire evanghelică, etc…?

Bine cunoscutul preot-misionar, Oleg Steniaev din Moscova, spunea următoarea pildă (referindu-se la procentul ortodocşilor din Rusia care se străduie să ducă o viaţă întru Hristos): „Păstorul cel bun, având o sută de oi, dacă una se rătăceşte, lasă pe cele nouăzeci şi nouă şi se duce să o caute pe cea rătăcită, … acuma, însă, situaţia este mai complicată: sau rătăcit nouăzeci şi nouă de oi, şi doar un procent din populaţie se descurcă cât de cât în Ortodoxie.”

Eu sper că la noi în Moldova situaţia este mai bună, dar aceasta e părerea mea, şi totuşi, cred că, probabilitatea e mică.

Oricum, rămâne să ne cercetăm la ce nivel duhovnicesc ne aflăm şi la ce nivel duhovnicesc trebuie să fim, adică, să ne analizăm relaţia noastră cu Dumnezeu şi să nu fim indiferenţi faţă de avansarea noastră spre Împărăţia lui Dumnezeu, la care sântem chemaţi de Domnul nostru Iisus Hristos.

Să ne rugăm regulat lui Dumnezeu

Să citim Sfânta Scriptură regulat

Să postim regulat

Să facem milostenie regulat

Să trăim viaţa după Evanghelie, regulat, etc…

CA SĂ NU RĂMÂNEM REPETENŢI, IAR APOI EXMATRICULAŢI – DIN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU.

Diacon Veaceslav Bodarev.

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com