Header image

Să nu uităm că internetul este doar unul din instrumentele Bisericii, nu și Biserica însăși

14:55, luni, 29 iulie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , ,

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori!
Dragi prieteni,

Am decis să lansez această pagină cu un singur scop – de a propovădui credinţa Dreptmăritoare, slujind lui Dumnezeu şi oamenilor.
Biserica întotdeauna a fost în mijlocul fiilor săi duhovnicești. Apostolul Pavel a făcut misiune printre multe popoare din diaspora evreiască, de aceea, pe bună dreptate, este numit Apostolul neamurilor. El spunea că întru Hristos Iisus, Domnul nostru nu este nici scit, nici iudeu, nici elin, nici bărbat sau femeie, ci toți sunt una. De aceea, doresc ca această pagină web să fie un loc unde se vor uni credincioşii pentru a culege hrană duhovnicească, spre zidire şi mântuire.

Creştinismul a folosit întotdeauna toate mijloacele posibile pentru a fi alături de toţi oamenii. Biserica a stat la temelia tiparului, iar mai târziu, când au apărut alte tehnologii, le-a folosit pentru a vorbi lumii, aducând în inimile oamenilor Lumina lui Hristos.
Odată cu apariția internetului, multe biserici locale s-au făcut prezente în rețeaua virtuală, anume pentru a da hrană duhovnicească tuturor celor care o caută.
În timpurile de față, când realitatea ne dictează flexibilitatea și ingeniozitatea, dar și când mulți fii și fiice ale neamului sunt nevoiți să plece în depărtări în căutarea unor posibilități de existență, Biserica le stă la dispoziție, gata să le ofere mângâiere spirituală, inclusiv pe această cale.
Totodată, în prezent, când mulți tineri petrec destul de mult timp în rețeaua virtuală, Biserica intenționează să ajungă la cugetele și inimile lor și să le ofere o alternativă. Internetul ne oferă, pe lângă multiple sminteli și înșelări, și căi bune de cunoaștere, dezvoltare, creștere intelectuală și spirituală.
Fie ca această pagină să devină un loc util și plăcut pentru toți cei care vor intra aici. Dar să nu uităm că internetul este doar unul din instrumentele Bisericii, nu și Biserica însăși. Internetul – dar nici alte mijloace disponibile – nu vor putea înlocui niciodată Harul Sfințitor pe care ni-l împarte Dumnezeu prin lucrarea slujitorilor Săi în Sfânta Biserică.
În calitate de traducător, de asemenea doresc ca această pagină să devină un centru de resurse pentru bisericile şi mănăstirile din Moldova, care doresc să se facă auzite şi de credincioşii vorbitori de limbă engleză. De aceea, aici voi publica şi cele mai însemnate lucrări traduse, preluate fie de pe site-urile şi resursele bisericilor ortodoxe forbitoare de limbă engleză, fie de pe cele ale bisericilor şi mănăstirilor din R. Moldova.
Materialele pe care le voi publica aici vor putea fi preluate şi publicate în alte resurse, cu indicarea sursei de origine.
Dumnezeu să ne ajute!

Preot Constantin Cojocaru

Cuvânt de salut la deschiderea  blogului personal

http://preotconstantincojocaru.blogspot.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com