Seminarul "Şcoala şi biserica - parteneriat pentru educaţie" desfășurat în s. Dobruşa, Şoldăneşti - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Seminarul „Şcoala şi biserica – parteneriat pentru educaţie” desfășurat în s. Dobruşa, Şoldăneşti

21:02, luni, 6 aprilie, 2015 | Cuvinte-cheie: , , ,

La 02 aprilie 2015 gimnaziul „Alexandru Grosu din satul Dobruşa, raionul Şoldăneşti” a găzduit seminarul teoretico-practic al profesorilor de religie cu genericul: „Şcoala şi boiserica – parteneriat pentru educaţie” şi cu motto – ul: „Educaţia fără religie înseamnă şcoală fără suflet, neam fără Dumnezeu, fără identitate”.

La seminar au fost prezenţi:  d-nul  Gheorghe  Dandara – Şeful  Direcţiei  Învăţămînt  Şoldăneşti;  Galina  Savca – șef   adjunct  al Direcţiei  Învăţămînt  Şoldăneşti;  prot. Serghei Boldirescu –  metodist  coordonator în cadrul  Direcţiei  Metodice a  Mitropoliei  Moldovei,  prot. Vasile   Rotari  – Protopopul   raionului  Şoldăneşti;  preoţi din raion, cadre didactice ce predau disciplina opţională Religia; Victor  Grosu – primarul  comunei Dobruşa;  Cojocaru  Gheorghe – director  SRL  Cotiujenii  Mari.

După  binecuvîntarea  Protopopului  raionului  Vasile  Rotaru  cu un cuvînt  de salut  a  venit   Şeful  Direcţiei  Învăţămînt  Şoldăneşti domnul  Gheorghe  Dandara  care  a  menţionat   că   societatea   noastră  a  ajuns  la  o   situaţiedificilă cînd  copiii  rămîn  fără  supravegherea  părinţilor, se educă  de către  bunei  sau  chiar  vecini.  S-au  pierdut  multe  dintre   valorile  morale,  deaceea   este un lucru  benefic   predarea  religiei în  şcoală  căci  copiii  sunt  iniţiaţi  în tainele  credinţei, sunt  apropiaţi  de valorile  spirituale  ortodoxe.

Cu un cuvânt de încurajare s-a adresat participanţilor Prot. Vasile Rotari, protopopul bisericilor din r. Şoldăneşti care a menţionat faptul că: “Educația religioasă trebuie să înceapă încă din copilărie. Astfel copilul poate fi influențat mai ușor religios-moral. Deprinderile bune formate, rămîn valabile pentru întrega viață.Activitatea profesorului de religie în școală, favorizează la formarea elevilor de a atinge idealul vieții de creștin şi are misiunea” de a fi lucrător cu Dumnezeu” pentru formarea sufletelor elevilor”.

Cuvînt  de  salut   a rostit şi  directorul  şcolii  Iulia  Grosu, care a menţionat că predarea  religiei în   gimnaziul  ,,A. Grosu,, s.Dobruşa  a venit cu 2 ani mai devreme, adică în 2008,  fără un curriculum exact şi fără manuale pentru elevi, avînd suportul  şi susţinerea logistica din partea  Direcţiei Învăţămînt  și a părinților . În  cadrul  seminarului  a  fost  desfăşurată  o oră demonstrativă  în  clasa a V-a, religie cu tema „Duminica – sarbatoare saptaminala a crestinilor” prezentată de  D-na Cozma Rica, profesor de religie.

Lecția a fost proiectata  după modelul ERRE, model care asigură un cadru de gîndire și de învățare caracteristic gîndirii critice și integrării creative a informațiilor și conceptelor.  În cadrul orei publices-a pus accent pe formarea la elevi a valorilor moral – spirituale pe care trebuie să le posede un creştin. În  cadrul  atelierului  condus de Prot. Serghei Boldirescu, metodist  coordonator în cadrul  Direcţiei  Metodice a  Mitropoliei  Moldovei a  fost  abordată  tema ,,Proiectarea  didactică – cheia  şi  baza  succesului  tuturor  celor  implicaţi  în  procesul  educaţional”.  S-a  menţionat  că o lecţie  bună  este  rezultatul  unei  proiectări  corespunzătoare, instrument  necesar    cadrului  didactic. Participanţilor  le-au  fost  oferite  mai  multe  modele  de proiecte  ce  ar  putea  fi  aplicate  şi dezvoltate  în  comunitate  asigurînd  o  colaborare  fructuoasă  între  toate  instituţiile  din  teritoriu.

Activitatea extracurriculară  cu subiectu l,, La  ospătul  credintei,, a întrunit  elevi, părinţi,  profesori.     D-na  Rica Cozma a fost dascălul minunat care a făcut posibilă implicarea emoţională a elevilor, părinţilor şi pedagogilor la această oră de suflet.

Cu multa ardoare au discutat si parintii elevilor despre educatia copiilor  si importanta predarii religiei in scoala.
Cu  un  buchet  de   cîntece  pascale  interpretate   la cobză a venit  în  ospeţie  la  elevii  gimnaziului  mult îndrăgitul  artist  de  muzică  folclorică  Marin  Ganciu.

În  cadrul  seminarului  au  fost  audiate  melodii  interpretate  la  fluier de către  elevii gimnaziului  conduşi de  profesorul  de  educaţie  muzicală  Pînzaru  Aurel, superbe  cîntece  de  înviere  prezentate     de  către ,, îngeraşii ,, claselor  primare.
Cadrele  didactice  prezente  la  seminar  au  menţionat  că ideile  şi  materialele  seminarului  le  vor servi  drept  suport  în  activitatea  pedagogică.

Nadejda Rotari, metodist pentru implimentarea Religiei din cadrul protopopiatului Şoldăneşti.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com