Header image

Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” din Edinet anunță ADMITEREA pentru anul de studii 2018-2019

16:32, miercuri, 4 iulie, 2018 | Cuvinte-cheie: , , ,

Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” din orașul Edinet anunță Concursul de admitere în clasele liceale pentru anul de studii 2018-2019.

1. Seminarul Teologic Liceal de fete este o instituţie de învăţământ cu profilul uman și teologic care asigură instruirea, cazarea și hrana gratuit. STL activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului Învăţământului Religios şi Catehizare de pe lângă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Ministerului Educației din Republica Moldova.

2. Termenul de studii este de 3 ani.

3. După susţinerea examenelor de absolvire obţin 2 diplome: DIPLOMĂ DE BACALAUREAT şi DIPLOMĂ TEOLOGICĂ. Absolventele școlii teologice au posibilitatea de a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţământ din Republică Moldova şi de peste hotare. În decurs de 18 ani de activitate absolventele noastre au absolvit diferite universități și sunt astăzi medici, ingineri, profesori, contabili, economiști etc.

4. În STL se admit tinere ce au absolvit gimnaziul, a căror vârsta nu depăşeşte 17 ani.

5. Abiturientele STL  prezintă la administrația  liceului următoarele acte:

Cererea de înscriere;

Certificatul de absolvire a gimnaziului ;

Buletinul de indentitate sau certificatul de naştere (copia);

Adeverinţa medicală;

Adeverinţa de botez ;

4 fotografii ¾;

Curriculum Vitae;

Caracteristica pentru anii de gimnaziu, însoţită de nota la purtare;

6. Înscrierea candidatelor se va face în perioada 1 iulie – 17 august 2017.

7. Convorbirea de admitere se vadesfăşura în perioada 17– 18 august 2017.

8. Concursul de admitere este constituit din probe de aptitudini care constau din:

a) Verificarea dicţiei prin: rostirea uneia din rugăciunile:

Începătoare: „Împărate ceresc…”; „Sfinte Dumnezeule…”; „Preasfîntă Treime…”; „Tatăl nostru…”; Crezul…; Psalmul 50.

b) Verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea unei cîntări bisericeşti,

c) Verificarea cunoştinţelor religioase conform următoarelor tematici: Zilele Creaţiei, Crearea omului, Patriarhul Avraam, Iosif şi fraţii săi, Psalmistul David, Înţeleptul Solomon, Proorocul Ilie, Buna Vestire; Naşterea Domnului; Aducerea la Templu; Închinarea Magilor; Fuga în Egipt; Uciderea pruncilor; Aşezarea în Nazaret, Cina cea de Taină, Răstignirea şi Îngroparea Domnului, Învierea Domnului, Înălțarea Domnului, Pogorârea Sfântului Duh.

9. Elevelor li se acordă hrană şi cazare gratuită.

10. Lista persoanelor admise va fi afişată pe data de 18 august.

Adresa Seminarului Teologic Liceal de Fete

MD – 4601, Moldova, or. Edineţ, Şoseaua Bucovinei 35/4

Informaţii la tel: 0246 21523,  079417442;

Contact Form Powered By : XYZScripts.com