Header image

Sf. Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri din Sf. Scriptură pentru fiecare zi din an

1:10, marți, 12 martie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Sf. Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri din Sf. Scriptură pentru fiecare zi din an (descarcă cartea)

Traducere din limba rusa de Adrian si Xenia Tanasescu-Vlas

Colecţia: Părinţi ruşi

Dacă tot te-ai sculat la rugăciune, ce te costă să-ţi iei cu tine şi mintea împreună cu inima? Şi ia-le, chiar de se vor împotrivi. Atunci se va înfiripa o rugăciune adevarată, ce va atrage mila lui Dumnezeu, şi făgăduinţa făcută rugăciunii de către Dumnezeu – cereţi şi vi se va da – se va împlini.

Pentru Sfântul Teofan Zăvorâtul (Govorov, 1815-1894), asemenea tuturor Părinţilor Bisericii, timpul nu este altceva decât mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a ne conduce la eternitatea Sa. îndumnezeirea este posibilă în timp pentru că „timpul care poate înainta spre plenitudinea adevăratei eternităţi este creator şi soarbe viaţă din energiile dumnezeieşti infinite, transferând-o pe planul creat” (Pr. Prof. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. Inst. Biblic şi de Misiune Ortodoxă al B.O.R., 1978, vol. I, p. 195).

Prin tâlcuirile cărţii de faţă, împărţirea timpului în zile ale săptămânii, după învăţătura Sfântului Teofan, sunt trepte spre veşnicie. Miezul duhovnicesc al zilelor săptămânii conduce spre „ziua a opta”, spre viaţa veşnică.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com