Header image

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ciprului a denunţat homosexualitatea ca fiind “un păcat şi o boală“

14:58, duminică, 18 mai, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , , ,

În contextul în care în Europa Occidentală se înteţesc vocile pro-homosexuale, iar un transexual, Conchita Wurst/Tom Neuwirth,  a câştigat Eurovision 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ciprului a denunţat homosexualitatea ca fiind “un păcat şi o boală“, se arată într-un comunicat postat pe siteul romfea.gr. Biserica a argumentat cu un citat din Sfântul Apostol Pavel:

Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii,
Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. – Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel

Ierarhii ciprioţi au mai afirmat că “bărbaţi şi femei” sunt motivaţi din străinătate pentru a susţine că homosexualitatea este un “comportament normal”.

Biserica Ciprului spune că acest comportament are consecinţe grave asupra societăţii, prin “relaxarea compartomentului etic, creşterea cazurilor de pedofilie, a numărului îmbolnăvirilor de SIDA, a divorţurilor sau a familiilor destrămate“. Acestea, precum şi “adopţia ne-naturală de copii” sunt tot atâtea motive împotriva acestui “stil de viaţă”.

Sinodul îşi afirmă “dragostea şi înţelegerea faţă de semenii căzuţi, în care se vedem imaginea lui Dumnezeu“, dar “condamnă acţiunile lor ca fiind contrare lui Dumnezeu“.

sursa activenews.ro

Contact Form Powered By : XYZScripts.com