Sfintele Femei Mironosiţe cinstite în rugăciune la Mănăstirea Curchi - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Sfintele Femei Mironosiţe cinstite în rugăciune la Mănăstirea Curchi

18:30, duminică, 30 aprilie, 2023 | Cuvinte-cheie:

„Mironosiţele, de dimineaţă venind şi la mormântul Tău cu grăbire ajungând, Te căutau pe Tine, Hristoase, ca să ungă cu miresme preacurat trupul Tău; şi auzind cuvintele îngerului, semne dătătoare de bucurie Apostolilor au vestit: Că a înviat Începătorul mântuirii noastre, moartea prădând şi dăruind lumii viață veşnică şi mare milă.”

În Duminica a III-a după Paşti, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Mănăstirii Curchi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie  la Mănăstirea Curchi.

În cea de-a treia Duminică după Praznicul Învierii Domnului, Biserica Ortodoxă le cinstește pe Sfintele Femei Mironosițe, primele persoane care au primit de la îngeri vestea că Hristos Cel răstignit a înviat din morți. Realitatea Învierii lui Hristos nu putea rămâne închisă în uitare, necunoaştere şi izolare, ci trebuia să fie cunoscută de către toată lumea. Astfel că încă din dimineaţa Învierii au existat persoane care au fost martore ale Învierii Mântuitorului, încredinţându-se de adevărul acestui eveniment copleşitor, prin găsirea mormântului gol şi prin îngerul care şedea pe piatra mormântului lui Iisus Hristos. Aceste persoane au fost femeile mironosiţe, care au venit dis-de-dimineaţă la mormânt pentru a unge cu miresme trupul Domnului Iisus. Aceste femei erau: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, Suzana şi altele „împreună cu ele“.

„De ce S-a arătat Domnul mai intâi femeilor mironosiţe, de ce nu S-a arătat Sfinţilor Săi Apostoli? Pentru că Domnul cunoştea inima femeiască. Ştia că ea este extrem de sensibilă si plină de dragoste, atinge tot ce este măreţ, tot ce este tainic, tot ce este sfânt, mult mai uşor decât o fac inimile mai dure ale bărbaţilor, fiindcă acestora le este propriu să primească totul cu multă reflecţie, să creadă intâi de toate raţiunii minţii lor. La femei nu este aşa. Ele nu reflectă atât de mult cum o fac bărbatii. Acestea cuprind cu inimile lor curate toata dreptatea, tot adevarul rapid si usor,” ne spune Sfntul Luca al Crimeei.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Siluan a vorbit despre exemplul de credință și evlavie al femeilor mironosițe. Totodată, Ierarhul Orheiului le-a felicitat pe toate creștinele prezente, îndemnându-le să urmeze în viața lor pe Sfintele Femei Mironosițe, care rămân a fi pentru toate femeile creștine model despre cum trebuie cinstit Mântuitorul Iisus Hristos și prezența Sa în Biserică.

Vieţile a nenumărate femei asemenea mironosiţelor, care au trăit în discreţie, fidelitate şi dragoste sunt consemnate în istoria bimilenară a Bisericii. Este ziua când ar trebui să ne amintim de ele şi de calea pe care acestea au urmat-o. Este calea dragostei care nu poate fi deturnată de nimic şi care asigură aflarea Adevărului şi a bucuriei autentice. După modelul acestor modeste femei suntem şi noi invitaţi să păşim pe ea.

Sursa: https://manastireacurchi.md/

User-agent: Amazonbot # Amazon's user agent Disallow: /
Contact Form Powered By : XYZScripts.com