Header image

Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian cinstiți la Mănăstirea Zăbriceni

12:53, luni, 14 iulie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

Luni, 14 iulie, îi cinstim pe Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian (284) cei din Roma. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat Mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, pentru a oficia aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și a aduce calde felicitări Preacuviosului părinte stareț, Arhimandritului Damian (Burlacu), omagiat cu prilejul sărbătoririi Sfîntului ocrotitor.

La finalul serviciului divin, Prea Sfințitul Nicodim a adresat părintelui Damian cordiale felicitări, urîndu-i multă sănătate, împliniri duhovnicești și ajutor sfînt de la Domnul, pentru mijlocirile Sfinților fără de arginți Cosma și Damian, în conducerea și îndrumarea cu mult har și înțelepciune a obștii monahale și a fiilor săi duhovnicești pe anevoiosul drum al mîntuirii sufletului. În cuvîntarea sa, Ierarhul a mai ținut să evidențieze faptul că prin strădaniile părintelui Damian mănăstirea are astăzi o superbă biserică, unică în țara noastră prin stilul și arhitectura sa, iar datorită rîvnei Preacuvioșiei sale pentru o trăire duhovnicească înaltă în sfîntul așezămînt este implementată o rînduială a vieții liturgice și a celei de obște după modelul athonit. Vlădica a oferit în dar părintelui stareț, în semn de înaltă apreciere și gratitudine pentru toată osteneala depusă la buna orînduire a vieții duhovnicești și gospodărești din mănăstire, o frumoasă cruce pectorală cu podoabe.

Alese urări de bine și cuvinte de prețuire deosebită au adresat omagiatului părinte stareț mai apoi și arhimandritul Teodosie (Pleșca), starețul Mănăstirii Zosim, județul Botoșani, România, preoții coliturghisitori și mai mulți credincioși prezenți la această sărbătoare.

După slujbă, Ierarhul a oficiat împreună cu părintele stareț și frații obștii un parastas la mormîntul răposatului monah Efrem la junătate de an de la mutarea sa la Domnul.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Sursa: http://www.eparhia-edinet.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com