Header image

Slujbă arhierească în s. Roșcani, r. Strășeni

15:25, duminică, 1 septembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , ,

În dimineața zilei de ieri, 31 august 2013, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a fost întâmpinat cu deosebită dragoste de către binecredincioșii creștini ai satului Roșcana din raionul Strășeni, în frunte cu părintele Protopop Prot. Mitr. Victor Mihalachi și parohul sfântului lăcaș – părintele Victor Răstășanu.

În timpul serviciului divin, Vlădica Vladimir l-a decorat pe părintele Victor cu Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovskigr. II, în semn de apreciere pentru munca depusă în cadrul parohiei încredințate spre păstorire, iar Domnul Igor Termican, a fost distins cu Ordinul „Meritul Bisericescgr. III, în semn de recunoștință pentru numeroasele binefaceri pe care Domnia Sa le face pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În continuare, credincioșii s-au rugat împreună cu Întâistătătorul pentru pace, liniște și bună înțelegere între oameni, aducând laude Domnului pentru nețărmuita Sa bunătate și înțelepciune.

După ce a răsunat Rugăiunea Domnească, ÎPS Mitorpolit Vladimir dimpreună cu slujitorii prezenți la Liturghie a oficiat un Te-Deum de mulțumire, după care Arhipăstorul s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către enoriași, apreciind implicarea lor activă în viața parohiei și dragostea pe care o au pentru cele sfinte, îndemnându-i să asculte și în continuare de sfaturile ziditoare de suflet ale părintelui Victor Răstășanu pentru a trăi viața pământească după Legea lui Dumnezeu și pentru a merge către limanul mântuirii.

Părintele paroh a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale pentru cinstea pe care a făcut-o credincioșilor din Roșcana, venind să liturghisească în mijlocul lor, menționând că și mai departe, cu ajutorul Domnului se va strădui să muncească cu osârdie pe ogorul Mântuitorului.

La final, Vlădica Vladimir ia- binecuvântat pe toți oferind în dar creștinilor cărți de rugăciuni.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com