Header image

Slujbă Arhierească la Catedrala Sf. Irh. Nicolae din orașul Orhei

7:41, luni, 21 octombrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

În Duminica a XVII-a după Cincizecime, 20 octombrie 2013, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor și închinătorilor Catedralei Sf. Irh. Nicolae din orașul Orhei, oficiind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Pericopa evanghelică a fost explicată credincioșilor de către Prea Sfințitul Nicodim, el a vorbit despre Învierea fiului văduvei din Nain și a menționat că acestă Sfîntă Evanghelie este plină de înțelesuri duhovnicești și anume venind Iisus împreună cu ucenicii săi în cetatea Nain a văzut că iată scoteau un mort, singurul copil al mamei vaduve, și mulțime mare din cetate erau acolo. Și, văzînd-o Domnul, I s-a făcut milă de ea și i-a zis: Nu plînge! Și apropiindu-Se, S-a atins de sicriu și a zis: Tinere, ție iți zic, scoală-te. Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească și l-a dat mamei lui. Rostit de El, acest cuvînt nu e numai o îmbărbătare dumnezeiască; e ceva mai adînc. În Hristos e schimbare radicală, și de gîndire, și de viață. “Nu plînge!”… A inceput Mantuitorul Fericirile “Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor”, apoi imediat: “Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia”. Sf. Ioan Gură de Aur zice: Lacrimile sunt în stare să stingă și focul iadului, de asemenea și Sf. Ioan Scararul va spune: Pocăința trezește; lacrimile ciocnesc în ușa cerului, iar smerenia o deschide. Acum, însă, înaintea acestui tînăr care era pe pragul dintre viața de aici la cea de dincolo nu mai era taina căinței, ci a sfîrșitului. Parintele nostru, Simeon, Noul Teolog, spune: “Daca nu ai căința învierii cît ești viu, cum ai s-o ai cînd ești mort?”

De aceea Mîntuitorul spune: “Nu plînge”, acum inima are un alt curs. Cînd El însuși mergea spre Golgota și femeile mironosițe, însoțindu-L pe drum, îl plîngeau, Iisus le spune: “Nu Mă plîngeți”, altfel spus: nu Mă plîngeți pe Mine, Care sunt pe pragul Crucii și Învierii, și mironosițele vor auzi, în ziua Învierii, cuvîntul “Bucurați-vă”. În fața vieții nu mai e plîns, ci e bucurie.

 În cadrul serviciului divin, absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău (2005), Dumitru Zagorodniuc a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu acest prilej, Ierarhul a adresat felicitări noului hirotonit, dorindu-i multă dragoste jertfelnică şi rîvnă sfîntă faţă de înalta slujire la care a fost chemat, oferindu-i în dar un set de liturghiere. De asemenea Prea Sfințitul Nicodim l-a felicitat și pe ipodiaconul Serghei Rotari cu ocazia zilei de naștere, cu frumoasa aniversare de 20 de ani și i-a adus în dar o Sfîntă Scriptură.

 Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com