Solicităm propunerile şi soluţiile dvs pentru şedinţa Sinodului BOM din 03.09.2014. Nu fiţi indiferenţi! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Solicităm propunerile şi soluţiile dvs pentru şedinţa Sinodului BOM din 03.09.2014. Nu fiţi indiferenţi!

12:50, duminică, 17 august, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , ,

 -Stimaţi creştini!  Vă aducem  la  cunoştinţă  că prin bunăvoinţa ÎPS Vladimir, în urma unor discuţii productive, protestul  din faţa Mitropoliei a fost sistat, fiindcă  s-a stabilit data desfăşurării şedinţei sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova – 3 septembrie 2014, principala dolianţă a protestatarilor.

– La acest sinod am primit încredinţarea că cererile noastre de mai jos vor fi analizate cu maximă seriozitate.

– În acest sens solicităm implicarea tuturor binevoitorilor creştini şi slujitori, cu propuneri şi sugestii, în elaborarea unor cerinţe  cît mai complexe  şi mai relevante  necesităţilor  şi  problemelor  cu  care  se  confruntă  astăzi  Biserica ortodoxă  din Moldova. Aceste  cereri structurate vor fi  înmînate  în ajun sinodului BOM.

– De asemenea suntem recunoscători Mitropolitului şi ne cerem iertare de unele incomodităţi sau situaţii neplăcute care au apărut în răstimpul celor două luni de protest neîntrerupt, nădăjduind că dolianţele noastre vor fi auzite, iar situaţiile de acest gen nu se vor mai repeta.

 -Mai  jos  sunt doar cîteva solicitări  cu care s-au identificat protestatarii din faţa Mitropoliei, dar pe care dorim  să le îmbunătăţim,  să le completăm, sau să le reformulăm cu spriginul d-tră. Aceste solicitări, în parte au fost deja discutate la ultima şedinţă  din  iarnă a sinodului, fiind deja rectificate de către comisia sinodală şi înaintate sinodului doar ca variante de propuneri.

– Vă rugăm să  nu  fiţi indiferenţi faţă de credinţa noastră ortodoxă!  Este un moment crucial şi chiar istoric  în BOM cînd, sinodul plecîndu-şi urechea la cererile noastre, vom putea  contribui  REAL la  îmbunătăţirea situaţiei din Biserică.

– Dincolo de pesimismul  sau radicalismul  unora, doar indiferenţa d-tră poate fi principalul  obstacol  în nereuşita cauzei noastre.

– Noi nu ne propunem să „răsturnăm munţii”… Scopul nostru principal este să semănăm, dar de roade se va îngriji  Dumnezeu…

 – În această ordine de idei, vă invităm totodată şi pe 3 semptembrie în faţa Mitropoliei Moldovei (conform anunţului de pe acelaşi sait),  să spriginiţi cu rugăciunile  şi  prezenţa d-tră,  desfăşurarea  rodnică a şedinţei sinodului.

 – Dacă e posibil,  la cerinţele de mai jos,  pe lîngă propunerile d-tră,  să ne sugeraţi  şi mecanismul de implimentare a lor…

Vă mulţumim mult…

Doleanţele creştinilor faţă de această şedinţă a sinodului:

Cerinţe interne:

1. Înăsprirea disciplinei în rîndul slujitorilor, prin aplicarea sancţiunilor corespunzătoare  sfintelor  canoane.

2. Identificarea  problemelor cu care se confruntă  Biserica şi slujitorii, şi elaborarea  unui set de strategii şi programe rezolvitoare (Ex. Sectele, etc).

3.. Uniformizarea  tipicului  Bisericesc şi respectarea canonică a programului liturgic în toate Bisericile din ţară, pentru a elimina devierile tipiconale.

4. Aplicarea unui algoritm impozitar raţional pentru parohiile din cadrul Mitropoliei, de la caz la caz, în funcţie de starea parohiei, numărul real de locuitori, cu excepţia migranţilor, membrilor familiei preotului, etc.

5. Reorganizarea comisiei pentru admiterea la hirotonie şi  introducerea unui examen  fix, precum  şi a unor membri  de remarcă duhovnicească care ar selecta candidaţii.

6. Instituirea cursurilor obligatorii de perfecţionare a preoţilor,o dată la doi ani la nivel mitropolitan şi o dată pe an la nivel de protopopiat,  după modelul altor profesii, pentru iradicarea analfabetismului .

7. Elaborarea unui program misionar obligatoriu pentru toate protopopiatele şi parohiile, format din conferinţe, seminarii în şcoli, activităţi de caritate, procesiuni publice „Drumul Crucii” şi spriginirea în şcoli a obiectului „Religia”, inclusiv şi  cu materiale  didactice.

8. Instituirea  unei  comisii  intersinodale, formată din preoţi, mireni, şi ONG-uri ortodoxe  active, care ar consulta soborniceşte şedinţele sinodului  şi ar participa astfel mai activ la  problemele din viaţa Bisericii.

9. Binecuvîntarea la nivel de întreagă biserică a ecteniilor şi rugăciunilor corespunzătoare tuturor provocărilor timpului (pentru pace – binecuvîntată de Patriarhul Chiril,  familie – binecuvîntată de Preasfinţitul Petru, stăpînire – binecuvîntată de Preasfinţitul Marchel , etc) şi însoţirea lor la vreme de cumpănă, cu post şi acţiuni corespunzătoare.

10. Reactualizarea şi aprofundarea dimensiunii mistice a tainelor, în special a tainei spovedaniei şi binecuvîntarea preoţilor şi a mirenilor la o practicare cît mai fregventă a ei. În privinţa preoţilor,  spovedania să fie binecuvîntată cel puţin în cele patru posturi de peste an.

11.  Crearea  unui  grup de purtători  oficiali ai cuvîntului  Bisericii în raport cu cerinţele mass-media  şi  implicarea  ei  mai activă  în dezbaterile publice cu tentă  apologetică.

12. Crearea  unei comisii care ar supraveghea permanent  modul de implimentare a acestor cerinţe şi ar raporta periodic în faţa sinodului rezultatele obţinute.

13. Restabilirea publicaţiei lunare „ Altarul Credinţei” şi  binecuvîntarea campaniei  de colectare prin Biserici şi societate a fondurilor pentru un post TV ortodox,  măcar dintru început , un post cîtuşi de modest.

14. Verificarea canonicităţii slujbelor de exorcizare practicate prin unele  mănăstiri.

15. Slujitorii altarului să fie obligaţi prin binecuvîntare arhierească, să poarte haina bisericească în societate, în special în parohiile unde se nevoiesc.

16. Sinodul BOM să deschidă un cont sau o pagină electronică  a doleanţelor creştinilor, iar întrunirile sale ordinare să fie organizate o dată pe simestru, asemenea celui patriarhal.

17. Convocarea, conform statutului BOM, a Adunării Generale a Bisericii o dată la 2-4 ani, cu scopul consultării creştinilor şi a elaborării soborniceşti a unor decizii corespunzătoare provocărilor, care ar direcţiona activitatea sinodului şi ar întări ortodoxia din RM.

Cerinţe externe:

1. Elaborarea unei atitudini canonice din numele  BOM  faţă de cei ce promovează activ  legi anticreştine,  de sodomizare a ţării şi de subminare a valorilor noastre bimilenare, pornind de la declaraţia aceluiaşi sinod din 20 iunie, 2013 ( https://mitropolia.md/a-avut-loc-sinodul-bisericii-ortodoxe-din-moldova/).

2.  Formularea unei  poziţii ortodoxe faţă de dimensiunea moral-socială a proiectului Integrării Europene  şi  evidenţierea elementelor sale anti-ordodoxe, ca  astfel  creştinii  informaţi fiind,  să se pregătească duhovniceşte pentru eventualele provocări sau consecinţe ale secularizării..

3. Neadmiterea sub nici o formă a implicării clerului  în politică, în special a celor care vin cu propriile opinii ca din numele Bisericii  şi astfel  aduc  sminteală multă credincioşilor.

4. Afirmarea poziţiei BOM faţă de problema stilului nou şi declanşarea unei campanii intensive pentru păstrarea tradiţiei stilului vechi.

5. Declanşarea  sub egida  Bisericii a unei ample campanii PRO-Familia şi elaborarea unui set de acţiuni care ar contracara diversele ameninţări la adresa ei.

6.  Reafirmarea  şi aplicarea învăţăturii Sfinţilor Părinţi cu pivire la erezia ecumenistă şi masonerie…

7. Implicarea activă  a Bisericii  în  problemele sociale ale creştinilor şi contracararea diverselor forme de propagare publică a imoralitaţii. Astfel Biserica ar trebui permanent să se expună critic faţă de multiplele forme de imoralitate propagată în public, pentru a menţine trează conştiinţa cetăţenilor cu privire la păcat.

8. Încununarea acestor paşi misionari cu o pastorală adresată de sinod tuturor creştinilor. Pastorala se va citi în toate Bisericile din Moldova şi va conţine teme ce ţin de problematica duhovnicească a timpului în care trăim, inclusiv şi sinteza tuturor normelor implimentate de sinod.

Menţionăm că această adresare pe parcurs va suferi unele modificări fireşti.

Diacon Ghenadie Valuță

   Pentru întrebări suplimentare, puteţi suna la tel. 0692 96 208

Doamne ajută!!!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com