Header image

Specialitatea dirijor de cor bisericesc poate fi obţinută la U.S. “Alecu Russo” din Bălţi

9:10, joi, 4 iulie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , ,

Stimaţi absolvenţi! Anunţăm admiterea 2013 – 2014 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Arte şi Educaţie Artistică.

După absolvirea Facultăţii veţi putea angaja în cîmpul muncii în calitate de:

– dirijor de cor (cor bisericesc, corul de copii, corul de amatori şi profesionişti), profesor de canto, profesor de educaţie muzicală, profesor de arte plastice, profesor de instrument muzical (pian, acordeon, vioară, instrumente aerofone), profesor de discipline teoretice (solfegiu, literatură muzicală, teoria muzicii), profesor de discipline din domeniul artei teatrale, interpreţi-vocalişti; interpreţi-coregrafi, actori, pictori, conducători de cercuri şi ateliere artistice.

Universitatea este acreditată la 27 martie 2008.

Adresa: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, mun. Bălţi, str. Puşkin 38

tel. +373 (231) 52-4-30   fax: (231) 52-4-39

Decan 0-231-52-358;  Şef de catedră AEA 0-231-52-334

Contact Form Powered By : XYZScripts.com