Header image

Știați că… Biblia a spus demult că pământul este o sferă, că exită gravitație și că uscatul este cât o treime din ape?

Biblia este, foarte des, descrisă ca a o carte care include multe idei care nu sunt conform cu ceea ce susține știința din zilele noastre. Adevarul este că mulți creștini și ne-creștini au interpretat greșit lucrurile, în asa fel incat să pară că Biblia contrazice lumea reala. De exemplu, Biserica Catolica a promovat geocentrismul ( idea ca Pamantul este in centrul universului ). Acest concept nu se gaseste in Biblie, ci provine din urmatorul rationament: daca oamenii sunt centrul atentiei lui Dumnezeu atunci locul unde traiesc ei, ar trebui sa fie centrul universului creat de Dumnezeu. Nu este nici logic nici biblic.

Biblia ne spune ca, de fapt, cerul stapaneste peste pamant, acesta avand propriile sale legi (Iov 38.33). Primii sustinatori ( Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler si Galileo Galilei) ai heliocentrismului ( Pamantul se invarte in jurul soarelui ) erau cu totii crestini. Isaac Newton, in faimoasa sa lucrare stiintifica „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” spunea: „Cel mai frumos sistem continand soare, planete si comete nu putea exista decât cu ajutorul și sub stăpânirea unei Ființe inteligente și puternice.”

Scopul Bibliei

Biblia nu a fost scrisa ca o carte științifică și nici nu avea scopul de a descrie funcționarea lumii fizice. A fost scrisa pentru a explica principiile spirituale – natura umanitatii, natura lui Dumnezeu și cum oamenii pot avea o relație personala cu Dumnezeu. Totusi, atunci când Biblia descrie lumea fizica, este foarte exacta. Scopul acestui articol este de a ilustra cateva din exemplele remarcabile de principii stiintifice, descrise in Biblie cu sute sau mii de ani inainte de a fi confirmate de stiinta.

Biblia și știința

Mai jos voi enumera principiile științifice și versetele relevante pentru fiecare.

Cosmologie/Astronomie

1 Timpul a avut un inceput

2 Timotei 1:9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,

Tit 1:2 în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,

1 Corinteni 2:7 Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,

2 Universul a avut un inceput

Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Geneza 2:4 Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.

Isaia 42:5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe e

3. Universul a fost creat din ceva invizibil

Evrei 11:3 Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

4. Universul este are limite

Romani 8:38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
Romani 8:39 nici inaltimea, nici adancimea, nici o alta faptura, nu vor fi in stare sa ne desparta de dragostea lui Dumnezeu, care este in Isus Hristos, Domnul nostru.

5. Universul este in expansiune

Iov 9:8 Numai El întinde cerurile, şi umblă pe înălţimile mării.

Psalmii 104:2 Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort.

Isaia 40:22 El stă deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.

Isaia 42:5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el.

Isaia 45:12 Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor.

Ieremia 10:12 Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.

Zaharia 12:1 Prorocia, Cuvântul Domnului despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul, şi a întocmit duhul omului din el:

6 Creația materiei și energiei în univers a luat sfârșit

Geneza 2:3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.
Geneza 2:4 Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.

7 Universul se va stinge ( a doua lege a termodinamicii; entropia maximă )

Psalmii 102:25 Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
Psalmii 102:26 Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba.
Psalmii 102:27 Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

8 Ordinea corectă a creației

Geneza cap. 1

9. Numărul stelelor depășește un miliard

Geneza 22:17 te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.

Ieremia 33:22 Ca oştirea cerurilor, care nu se poate număra, şi ca nisipul mării, care nu se poate măsura, aşa voi înmulţi sămânţa robului Meu David, şi pe Leviţii, care-Mi slujesc.”

10. Fiecare stea este diferită

1 Corinteni 15:41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.

11. Pleiadele si Orion sunt constelații legate gravitațional

Iov 38:31 Poţi să înnozi tu legăturile Găinuşei, sau să dezlegi frânghiile Orionului?

12. Lumina este în mișcare

Iov 38:19 Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi întunericul unde îşi are locuinţa?
Iov 38:20 Poţi să le urmăreşti până la hotarul lor, şi să cunoşti cărările locuinţei lor?

13. Pământul este controlat de ceruri

Iov 38:33 Cunoşti tu legile cerului? Sau tu îi orânduieşti stăpânirea pe pământ?

14. Pamantul este o sferă

Isaia 40:22 El stă deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.

Iov 26:10 A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric.

Proverbele 8:31 jucând pe rotocolul pământului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.

15. Există zi si noapte, în același timp, pe Pământ

Luca 17:31 În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
……
Luca 17:34 Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;

16. Pământul este suspendat în spațiu

Iov 26:7 El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic.

17. Raportul dintre suprafata uscatului si cea a apei este de unu la trei.

Isaia 40, 12: “ Cine a masurat apele cu mana Lui ? Cine a masurat cerurile cu palma si a strans tarana pamantului intr-o treime de masura?…”

Științele Pământului

1. Pământul a aparut ca o lume acvatică. Continentele s-au format ca urmare a mișcărilor tectonice.

Geneza 1:2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
Geneza 1:9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.

Psalmii 104:6 Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
Psalmii 104:7 dar, la ameninţarea Ta, au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
Psalmii 104:8 suindu-se pe munţi şi pogorându-se în văi, până la locul, pe care li-l hotărâsei Tu.

Proverbele 8:27 Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,
Proverbele 8:28 când a pironit norii sus, şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
Proverbele 8:29 când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,

Iov 38:8 Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei?

2 Petru 3:5 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei,

2. Ciclul apei în natură

Eclesiastul 1:7 Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo.

Isaia 55:10 Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,

Iov 36:27 Căci El trage la El picăturile de apă, le preface în abur şi dă ploaia,
Iov 36:28 pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor.

3. Aerul are greutate

Iov 28:25 Când a rânduit greutatea vântului, şi când a hotărât măsura apelor,

4. Vânturile sunt ciclice

Eclesiastul 1:6 Vântul suflă spre miază-zi, şi se întoarce spre miază-noapte; apoi iarăşi se întoarce, şi începe din nou aceleaşi rotituri.

Biologie

1. Omul are o compoziție chimică

Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

Geneza 3:19 În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.”

2. Viața creaturilor este în sânge

Leviticul 17:11 Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.

3. Importanța igienei

Numeri 19

Deuteronomul 23:12 Să ai un loc afară din tabără, şi acolo să ieşi afară.
Deuteronomul 23:13 Între uneltele tale să ai o lopată, cu care să sapi şi să-ţi acoperi murdăriile ieşite din tine, când vei ieşi afară.

Levitic 7-9

Tradus cu acordul autorului.
Originalul il gasiti aici

Sursa traducerii: http://dumnezeusistiinta.blogspot.com

Să avem deci încredere în Domnul și în Sfânta Scriptură, căci nimic din ce este scris în ea nu este neadevărat sau întâmplător!

PW-2013-03-04-CNT-Wogan-dimer

Contact Form Powered By : XYZScripts.com