Header image

Articole din rubrica Articole, Biserica, Vieţile Sfinţilor

Viaţa Sfîntului Mucenic Cornelie Sutaşul

După patima cea de bună voie a Domnului nostru Iisus Hristos, după Învierea şi după Înălţarea Lui la ceruri, era în Cezareea Palestinei un sutaş, anume Corneliu, de neam din Tracia. Acesta fiind în întunericul necredinţei, avea lucrările luminii şi, deşi era păgân, a vieţuit ca un creştin, şi pe Hristos, pe care nu-l ştia,…

11:08, miercuri, 25 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Mucenic Avtonom

După cum se dovedeşte răutate când cineva grăieşte cele necuviincioase, tot aşa este şi când lăsăm în tăcere cele ce sunt folositoare şi cinstite. Că precum se vatămă gândurile celor ce aud pe cel ce grăieşte lucruri necinstite, aşa este şi cel ce tace faptele cele bune ale sfinţilor, şi lipseşte de folos pe cei…

11:31, marți, 24 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa şi pătimirea Sfintelor Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

 Aceste trei fecioare, Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, s-au adus pe sine în dar Sfintei Treimi. Alţii aduc lui Dumnezeu daruri din averile lor cele din afară, precum oarecînd cei trei împăraţi de la răsărit au adus aur, tămîie şi smirnă. Iar ele au adus daruri din visteriile cele din lăuntru; şi-au adus sufletele ca un…

11:31, duminică, 22 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa şi pătimirea Sfântului Mucenic Severian

  Împărăţind Liciniu, rău credinciosul împărat, cînd sfinţii patruzeci de mucenici au fost prinşi de Agricola, dregătorul Sevastiei, şi aruncaţi în temniţă, atunci era acolo un bărbat anume Severian, de neam boieresc, crezînd în Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Acesta, adeseori cercetînd în temniţă pe sfinţii mucenici, îi întărea pe dînşii spre nevoinţa mucenicească cea pentru Hristos….

10:34, sâmbătă, 21 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfântul Mucenic Sozont

Maximian, ighemonul Ciliciei, cînd a intrat în cetatea Pompeiopol, făcîndu-se praznic idolului de aur, a adus multe jertfe. Era acolo un tînăr cu neam din Licaonia, anume Sozont, creştin cu credinţă, cu deprinderi bune, plin de lucruri bune, pentru că învăţa ziua şi noaptea legea Domnului. Acesta, păscînd oile cele ne-cuvîntătoare, pe cele cuvîntătoare le…

10:56, joi, 19 septembrie, 2013 | Continuarea

Pătimirea Sfântului Mucenic Vavila şi a celor cu dânsul trei tineri

Păgânul împărat Numerian, petrecând în Antiohia cea mare, într-una din zile a făcut mare praznic zeilor şi a adus atotspurcatele jertfe idolilor, amestecându-le cu sânge nevinovat, căci a junghiat un mic prunc împărătesc, pe care îl avea zălog de la oarecare împărat barbar, pentru o pace nestricată şi trainică. Căci când purtase război cu împăratul…

11:44, luni, 16 septembrie, 2013 | Continuarea

Pătimirea Sfintei Muceniţe Vasilisa din Nicomidia

 În împărăţia rău credinciosului Diocleţian nici o altă cetate nu s-a înroşit cu sîngele mucenicilor aşa ca Nicomidia, întru care era atîta mulţime de credincioşi ucişi pentru Hristos, încît într-o lună s-au numărat şaptesprezece mii de mucenici, fără de cele douăzeci de mii care au fost arşi în biserică, în ziua Naşterii lui Hristos. Această…

11:10, duminică, 15 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei

Cetatea Nicomidia a fost moştenirea Sfântului Antim, care din tinereţe avea obiceiurile bărbatului desăvârşit. Cu floarea tinereţii sale aducea rodul cel copt al nerăutăţii, crescând cu trupul, împreună creştea şi cu duhul şi, ajungând la vârsta majoră, a covârşit pe toţi cu faptele bune. Trupul lui era potolit, duhul smerit, zavistia dezrădăcinată, mânia întru dânsul…

11:02, duminică, 15 septembrie, 2013 | Continuarea

Viaţa şi pătimirea Sfântului Mucenic Mamant

Mucenicul lui Hristos, Mamant, avea patrie Paflagonia şi părinţi însemnaţi. Tatăl lui se chema Teodot, iar mama lui Rufina, amîndoi din neam mare de patricieni, cinstiţi şi bogaţi şi străluciţi prin dreapta credinţă. Ei, nesuferind mai mult să ascundă credinţa lor în Hristos şi osîrdnica dragoste înăuntrul lor, au arătat-o îna-intea tuturor, mărturisind dreapta lor…

11:57, sâmbătă, 14 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfânta Muceniţă Sira, fecioara din Persia

 În zilele lui Hosroe cel bătrîn, împăratul Persiei, în al 28-lea an al împărăţiei lui, Sfînta fecioară Sira s-a arătat în Persia, ca un mărgăritar curat şi mare, strălucind cu frumuseţea credinţei creştineşti şi slăvindu-se prin nevoinţă pentru Hristos cu cele mai mari pătimiri. Ea s-a născut în cetatea Hirhaselevcos, din neam păgînesc, din care…

12:07, vineri, 6 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfântul Mucenic Evtihie, ucenicul Sfîntului Apostol Ioan şi al Sfîntului Apostol Pavel

Sfîntul Evtihie avea ca patrie Sevastopolul. El, auzind de buna vestire a lui Hristos, şi-a lăsat părinţii şi rudele şi s-a apropiat de iubitul ucenic al lui Hristos, de Apostolul Ioan Cuvîntătorul de Dumnezeu. Deci, urmînd obiceiurilor lui şi fiind următor vieţii aceluia, învăţase de la dînsul cereasca înţelepciune, şi scosese darul lui Dumnezeu ca…

11:56, joi, 5 septembrie, 2013 | Continuarea

Viața Sfântului Mucenic Lup

Sfântul Mucenic Lup a trăit pe vremea împărăţiei lui Aurelian. El era rob al unui oarecare stăpân, dar liber întru Hristos Domnul, în Care credea. Şi umplându-se el de râvnă dumnezeiască, a sfărâmat pe zeii cei fără de suflet ai păgânilor, iar pe alţii i-a scufundat în adâncul apei. De aceea, păgânii închinători de idoli…

11:26, miercuri, 4 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfânta Muceniţă Evlalia fecioara

Pe vremea împăraţilor închinători de idoli, când toată lumea se întuneca cu păgânătatea elinească, era în Spania, în cetatea Varchinon, o fecioară pe nume Evlalia, fiică de creştini. Aceasta încă din pruncie a iubit pe Domnul nostru Iisus Hristos din toată inima, şi petrecea cu părinţii săi într-un sat departe de cetate. Ea era foarte…

11:25, marți, 3 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfinţii Mucenici Agathonic şi Zotic şi ceilalţi împreună cu dânşii

Sfîntul Agathonic a fost cetăţean al Nicomidiei iar cu credinţa, creştin. Plin de rîvna Duhului, el a întors mulţime de elini de la idolatrie la credinţa în Hristos, întru care bine i-a povăţuit şi i-a întărit. La porunca împăratului Maximian, guvernatorul cetăţii a pornit o prigoană sîngeroasă împotriva creştinilor din Nicomidia. El l-a prins pe…

11:23, marți, 3 septembrie, 2013 | Continuarea

Sfânta Muceniţă Vasa şi fiii ei: Teognie, Agapie şi Pist

  Sfânta Muceniţă Vasa a trăit în împărăţia lui Maximian, în cetatea Edesa. Ea, însoţindu-se cu un oarecare slujitor idolesc, anume Valerie, a născut cu dânsul trei fii: Teognie, Agapie şi Pist, şi i-a crescut în credinţa creştinească, căci era creştină, fiind învăţată sfânta credinţă în Hristos de la strămoşii săi. Ea fiind pârâtă de…

11:35, luni, 2 septembrie, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com