Header image

Articole din rubrica Articole, Vieţile Sfinţilor

Sfinţii Mucenici Flor şi Lavru

Sfinţii Mucenici Fior şi Lavru au fost fraţi după trup şi după duh, pentru că au crezut în Hristos cu un suflet şi Aceluia i-au plăcut prin fapte bune. Şi erau cu meşteşugul săpători în piatră, sub nişte sfinţi bărbaţi învăţători, anume Proclu şi Maxim, de la care s-au învăţat nu numai meşteşugul, ci şi…

11:41, vineri, 30 august, 2013 | Continuarea

Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni

După obişnuitul început, se zic: Condacele şi Icoasele:Condacul 1: (glasul al 3-lea) Veniţi, binecinstitorilor creştini, să aducem cuvioase laude şi cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru împărăţia cerurilor şi pentru neam, acesta moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei, şi cu sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu…

11:01, miercuri, 28 august, 2013 | Continuarea

Sfinţii Mucenici Anichit, Fotie şi cei împreună cu dînşii

Fiind păgînul împărat Diocleţian în Nicomidia, cetatea Bitiniei, s-a mîniat pe creştini înaintea întregului sfat şi a pus de faţă în mijlocul cetăţii o mulţime de unelte spre muncire: săbii, cuţite, ţepi, unghii de fier, tigăi, roate, căldări şi toate cele scornite pentru muncirea cea cumplită. încă a gătit şi fiare înfricoşate, voind ca prin…

11:35, sâmbătă, 24 august, 2013 | Continuarea

În sprijinirea canonizării Sfinţilor locali

În urmă cu 23 de ani, odată cu încetarea prigoanei ateiste asupra Bisericii, s-au întreprins primele eforturi de cercetare şi de restabilire a Martirologiului sfinţilor pământurilor dintre Prut şi Nistru. În toţi aceşti ani, mai mulţi preoţi şi mireni au cercetat cu migală şi au contribuit la restabilirea listelor şi parţial a biografiilor celor mai…

2:58, sâmbătă, 24 august, 2013 | Continuarea

Viața Sfântului Mucenic Lavrentie Arhidiaconul

După războiul romanilor cu perşii, Deciu împăratul s-a întors în Roma cu biruinţă şi cu dănţuire. Atunci preasfinţitul Sixt, papa Romei, cu clerul său, a fost prins de Valerian, eparhul Romei, şi închis în temniţa poporului. Sixt era din Atena, de neam grecesc, şi a fost mai întâi filosof, apoi ucenic al lui Hristos; şi…

11:50, joi, 22 august, 2013 | Continuarea

Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan

Sfântul Arhidiacon Ştefan fiind ucis cu pietre de către evrei, cinstitul lui trup a stat neîngropat o zi şi o noapte, fiind aruncat spre mâncarea câinilor, a fiarelor şi a păsărilor; însă nimic nu s-a atins de dânsul, pentru că Domnul îl păzea pe el. Iar în a doua noapte, Gamaliei, slăvitul învăţător de lege…

11:22, miercuri, 14 august, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfinților 7 Mucenici Macabei

Acesti sfinti martiri au trait sub domnia regelui Siriei Antioh Epifaniu, din dinastia Seleucizilor (175-164 i.Hr.) care, dupa ce a adus in sclavie poporul evreu, a incercat sa constrînga pe fiii lui Israel sa isi renege obiceiurile mostenite de la Parintii lor, pentru a-i face sa adopte moravurile pagîne(Rezumat al textului II Macabei 6-7, precum…

11:13, marți, 13 august, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei

Într-un hotar din părţile Italiei, care se numeşte Umbria, în cetatea care se chema Interamna, a fost episcop Sfântul Valentin, care luase de la Dumnezeu darul tămăduirilor şi, tămăduind toate neputinţele şi bolile oamenilor cu rugăciunea şi cu chemarea preasfântului nume al lui Iisus Hristos, îi întorcea pe cei necredincioşi de la păgânătatea închinării de…

11:34, duminică, 11 august, 2013 | Continuarea

Sfânta Mare Muceniţă Parascheva din Roma

Sfânta Parascheva, cuvioasa muceniţă a lui Hristos, s-a născut într-un sat din cele ce erau în hotarele Romei celei vechi, din părinţi creştini cu numele Agaton şi Politeia. Aceştia păzeau poruncile Domnului fără pregetare, dar n-aveau copii. Deci se rugau cu dinadinsul lui Dumnezeu ca să le dea copii, iar Ziditorul şi Milostivul Dumnezeu, Care…

11:34, miercuri, 7 august, 2013 | Continuarea

Biserica Ortodoxă a Constantinopolului l-a canonizat pe ultimul împărat din Trapezunt

Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, la propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia l-a canonizat pe ultimul împărat al Imperiului de Trapezunt David  Comnen, care a fost decapitat de turci la Constantinopol, împreună cu cei trei fii, Vasilie, Gheorgge, Manuil și nepotul lui Alexie în noiembrie 1463. In anii 1431-1460  David a fost co-regentul  fratele său…

4:32, vineri, 2 august, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor

Pe vremea împărăţiei păgânului împărat Iulian, depărtatul de Dumnezeu, s-a ridicat de la dânsul o cumplită prigoană împotriva creştinilor, ca un vifor şi furtună, încât s-a tulburat toată lumea. El dăduse poruncă, trimiţând ighemoni aspri în toată stăpânirea Romei, prin toate ţările şi cetăţile, ca toţi creştinii din toată seminţia şi neamul, bărbaţi şi femei…

11:23, marți, 30 iulie, 2013 | Continuarea

Sfânta Muceniţă Iulia Fecioara

Cînd perşii au luat Cartagina, slăvita cetate africană, au dus în robie şi o mulţime de robi. În acel timp, împreună cu alţi robiţi, a fost luată o fecioară mică, fericita Iulia, de care ne este nouă vorba, fiica unui bărbat vestit cu numele Analson, şi au dus-o în Siria Palestinei. Acolo au vîndut-o unui…

10:47, duminică, 28 iulie, 2013 | Continuarea

Sfinţii mucenici Proclu şi Ilarie

Aceşti sfinţi mucenici, Proclu şi Ilarie, au fost din hotarele cetăţii Caliptiei, care este aproape de Ancira. Ei au fost munciţi de Maxim ighemonul pe vremea împărăţiei lui Traian. Mai întâi a fost prins Sfântul Proclu şi l-au dus la însuşi împăratul, care era atunci în acele ţări. El a fost pus în fiare şi…

11:32, miercuri, 24 iulie, 2013 | Continuarea

Sfinta Mare Muceniţă şi Prealăuda Eufimia cea din Calcedonia

Sfânta Mare Muceniţă Eufimia s-a născut, a crescut şi s-a încununat prin mucenicie în Calcedon, cetatea Bitiniei de lângă gura Mării Negre, în dreptul Constantinopolului, fiind între ele Bosforul Traciei. Ea a pătimit pe vremea împărăţiei lui Diocleţian, în 16 zile ale lunii septembrie, în care zi se prăznuieşte pomenirea ei. Iar acum se pomeneşte…

11:01, marți, 23 iulie, 2013 | Continuarea

Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei

Stăpânind părţile răsăritului Liciniu – păgânul împărat care a fost primit întru împărăţie de marele Constantin -, a dat poruncă prin toată stăpânirea sa, ca toţi creştinii cei ce nu vor voi să se închine zeilor, să fie munciţi şi pierduţi cu felurite morţi, iar averile lor să se ia spre zidirea capiştilor idoleşti şi…

11:57, luni, 22 iulie, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com