Header image

Troparul și colindul Bobotezei

0:35, marți, 21 ianuarie, 2020 |

În Iordan Botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Că Glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu Iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul, în Chip de Porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului, Cel Ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, Slavă Ţie.

La marginea râului

La apa Iordanului

Vedem lucruri minunate

De toţi sfinţii lăudate, o minune!

La Iordan, râul frumos

Acolo vine Hristos

Apele să le sfinţească

Pe noi să ne mântuiască, o minune!

Iată şi Sfântul Ioan

Vine către Iordan.

Vino, Ioane, de cutează

Pe Mine de mă botează, o minune!

Proorocul, el cuteză

Mâna lui şi-o ridică

În Iordan şi-o cufunda

Şi pe Hristos boteza, o minune!

Atunci cerul s-a deschis

Şi glas din ceruri a zis:

Tu eşti Fiul Meu iubit

În care-am binevoit, o minune!

Veniţi să ne închinăm

Lui Hristos să ne rugăm

Care azi cu apă spală

A strămoşului greşeală, o minune!

Azi, Adam s-a dezlegat

De blestem şi de păcat

Şi de-acum până-n vecie

Mila Domnului să fie, o minune!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com