Header image

Un volum despre istoria presei basarabene şi istoria culturii Basarabiei „sub ruşi”

17:20, vineri, 14 decembrie, 2012 | Cuvinte-cheie:

Recent la editura Pontos a apărut studiul „Presa şi cenzură în Basarabia. Documentar. Sec. XIX– înc. sec. XX (din dosarele secrete ale arhivelor guberniale din Chişinău)”, semnat de Maria Danilov. Volumul cuprinde o sinteză documentară asupra istoriei presei basarabene – privită în ansamblul ei – din perspectiva cenzurii imperiale. Sarcina lucrării a fost orientată spre lămurirea şi scoaterea în evidenţă a impactului cenzurii imperiale în raport cu unele particularităţi ale presei basarabene de-a lungul unui secol de dominaţie străină.

Volumul cuprinde analiza unor surse importante (colecţia Arhivei Naţionale a Republicii Moldova) ce reflectă nemijlocit activitatea instituţiilor de cenzură concentrată în fondul Guvernatorului civil din Basarabia şi cel al Şefului de jandarmi din Chişinău: corespondenţă „strict secretă” dintre funcţionarii administraţiei locale de diferite nivele: guvernatorul civil al Basarabiei, şeful Jandarmeriei guberniale, procurorul oraşului Chişinău, ispravnici de judeţe. Iar în etapa finală – cu structurile centrale din Sankt Petersburg (Departamentul Principal pentru Problemele Presei şi Cenzurii). Rezultatele cercetărilor sunt importante nu doar pentru a evidenţia anumite etape semnificative în apariţia şi consolidarea presei basarabene, a sistemului instituţionalizat de cenzură din Imperiul Rus, care asigura un control riguros în zonele de frontieră, precum era Basarabia, ci pentru a elucida fenomenul cenzurii imperiale şi impactul acestuia asupra presei de limbă română în special. Studiul este însoţit de anexe/reproduceri documentare, bibliografie, indice de titluri, de nume, rezumat în limbile rusă şi engleză.

Volumul va fi util unei mari diversităţi de specialişti, atât din mediile academice, cât şi celora din mediile universitare, dar şi cadrelor didactice liceale, studenţilor – tuturor celor interesaţi de istoria presei basarabene, de istoria culturii Basarabiei „sub ruşi”.

Cartea a apărut în seria „Istorii şi documente inedite. Monografii 5”, într-un tiraj de 500 de exemplare, coordonatorul ediţiei fiind Sergiu Mustaţă.

Sursa: www.flux.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com