Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Ziua Sfântului Duh, prăznuită liturgic la Mănăstirea Ciuflea - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Ziua Sfântului Duh, prăznuită liturgic la Mănăstirea Ciuflea

0:40, marți, 14 iunie, 2022 | Cuvinte-cheie:

Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tătălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca şi cu nişte ape pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu şi învrednicind de harul cel de-viaţă-făcător al înfierii şi de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curăţie, sfinţind şi îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Luni după Cincizecime, numită și Ziua Sfântului Duh, 13.06.2022, la Sfânta Mănăstirea Ciuflea din capitală a fost oficiată Sfânta și dumnezeiasca liturghie în Catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” de către duhovnicul-administrator, Arhimandrit Nicolae (Roșca) împreună cu preoții slujitori.

Cu ac.est prilej, Preacuvioșia Sa, Părintele Nicolae a rostit un cuvânt de învățătură în care se menționează că: Prin roadele Duhului Sfânt noi ne curățim de păcate, ne înnoim sufletește și dobândim libertatea (în raport cu robia păcatului) așa cum spune apostolul Pavel: Domnul este Duh, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (2 Cor 3.17) Iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică. (Gal 6.8)

Hristos a fost zămislit în pântecele Născătoarei de Dumnezeu de la Duhul Sfânt. Mai apoi, după Învierea Sa şi, desigur, în ziua Cincizecimii, Hristos a trimis Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt se transmite prin Hristos. Iar când Duhul a venit la Apostoli, Hristos a luat chip în inima lor, adică Apostolii au fost făcuţi mădulare ale Trupului înviat a lui Hristos.

La sinodul II ecumenic, ținut în anul 381 la Constantinopol, a fost respinsă învățătura lui Macedonie, care afirma că Sfântul Duh este o „creatură”. Aici s-au alcătuit celelalte articole din Crez și s-a mărturisit că Sfântul Duh purcede din Tatăl și „este împreună cu Tatăl și cu Fiul închinat și mărit”.

Sursa: https://ciuflea.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com