Header image

Zi de sărbătoare duhovnicească în parohia ,,Sf. Mc. Gheorghe” din s. Mileşti, Nisporeni

 Ziua de 22 mai este una deosebită pentru creştinii ortodocşi, în calendarele bisericeşti sărbătorim mutarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae din cetatea Mira Lichiei (Turcia) în oraşul Bari (Italia). Această sărbătoare a fost prăznuită în mod deosebit de către creştinii satului Mileşti, avându-l în mijlocul lor pe Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.

   Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de un număr mare de creştini şi de un sobor de preoţi, avându-l în frunte pe Protoiereul Vitalie COZARI, parohul Bisericii cu hramul ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din localitatea sus numită şi protopop al protopopiatului Nisporeni.

   Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, alături de Ierarh au coliturghisit Secretarul Eparhial, Preotul Vadim COROSTINSCHI,  parohul bisericii, Protoiereul Vitalie COZARI, Secretarul Arhiereului, Arhidiaconul DOMETIAN (Redco), Protopopul de Hîncești, Protoiereul Ioan PÎRĂU, Protopopul de Rezina, Protoiereul Igori COJOCARI împreună cu un sobor de preoţi și diaconi. Alături de creștinii din localitate la Sfînta Liturghie, s-au rugat Ex-Președintele Republicii Moldova, Dn Vladimir VORONIN, Primarul satului Milești, Dn Petru LEUCA, și alte oficialități ale conducerii orășenești și raionale.

    În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a prezentat cu lux de amănunte viaţa Sfântului Ierarh Nicolae, Marele făcător de minuni.

   Aducerea acestor sfinte moaşte s-a făcut într-acest fel: „Unui preot care locuia în cetatea Bari, om drept, cinstit şi cucernic, i s-a arătat înainte Sfîntul Nicolae, zicîndu-i: „Mergi şi spune poporului acestuia şi la tot soborul bisericesc ca, ducîndu-se în Mira, cetatea Lichiei, să ia de acolo moaştele mele şi, aducîndu-le aici, să le pună în această cetate a Varului, pentru că nu pot să fiu în acel loc pustiu; aşa voind Domnul Dumnezeul meu”. Preotul, sculîndu-se după vedenia aceasta, a mers în biserică şi a spus clerului bisericii şi la tot poporul arătarea Sfîntului Ierarh Nicolae, ce o văzuse în acea noapte. Iar ei, auzind acestea, s-au bucurat mult, zicînd: „Astăzi a preamărit Domnul mila Sa, spre poporul Său şi spre cetatea noastră”. Deci, degrabă au rînduit trei corăbii şi au ales nişte oameni vestiţi şi temători de Dumnezeu, dîndu-le lor din sfinţita rînduială cîteva feţe cinstite, ca să meargă pentru aducerea sfintelor moaşte ale marelui Arhiereu Nicolae. Deci, socotind ei lucrul călătoriei lor, au gîndit, ca nu în loc de cîştigarea cea dorită a moaştelor celor făcătoare de minuni, să li se întîmple lor ceva împotrivă. Deci, luînd asemănare neguţătorească, ca şi cum ar face ei o neguţătorie şi ca să nu le împiedice calea mării oarecare popoare, au umplut corăbiile lor cu grîu şi au plecat, făcîndu-se că merg la neguţătorie. Astfel, călătorind cu bună sporire, au ajuns mai întîi la Antichia unde, vînzîndu-şi grîul după obiceiul neguţătoresc, au cumpărat alte lucruri.

   Apoi, auzind de la alţi negustori veneţieni, care veniseră mai înainte din alte părţi, cum că şi ei au de gînd să meargă la Lichia, în cetatea Mirei, pentru moaştele Sfîntului Nicolae, varenii s-au sîrguit, ca să-i întreacă pe dînşii. Deci, mai degrabă călătorind şi mai iute înotînd, fiindcă Dumnezeu purtase de grijă spre ajutorul lor, au ajuns în latura Lichiei şi au stat la malul cetăţii Mirelor şi, întrebînd cu dinadinsul de biserica sfîntului şi despre moaştele lui, şi-au luat armele, temîndu-se ca nu cumva să-i oprească pe dînşii cineva, şi au mers la biserică. Acolo, aflînd patru monahi, i-au întrebat pe dînşii: „Unde se află moaştele Sfîntului Nicolae, că voim – ziceau dînşii – să ne închinăm lor”. Iar monahii le-au arătat lor mormîntul în biserică, întru care, ca sub un obroc, zăceau sub pardoseală în pămînt, moaştele cele tămăduitoare ale arhiereului lui Hristos.

   În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul PETRU, l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Anatolie DAMIR, absolvent al Academii Teologice din or. Chişinău.

   La finalul Sfintei Liturghii Preasfinţitul Petru, a mulţumit Protoiereului Vitalie COZARI, pentru activitatea misionar-pastorală pe care o desfăşoară în parohia care o păstoreşte şi pentru rodnica activitate de protopop al protopopiatului Nisporeni pe care o îndeplineşte cu seriozitate şi jertfă sfântă faţă de Biserica cea vie a lui Hristos. De menționat este faptul că la stăruința parohului, Protoiereului Vitalie COZARI, la biserica din localitate se efectuiază reparația capitală, deaceia Preasfinția Sa, a acordat parohului bisericii Medalia Eparhială ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” gradul I, Medalia Eparhială ,,Sf. Ap. Petru și Pavel” gradul II, Primarului localității, Dn Petru LEUCA,  și alți ctitori care și-au adus aportul la reparația bisericii au primit distincții bisericești.

   Anul acesta biserica din localitate împlinește jubileul de 150 de ani de la construirea locașului. Prima biserică atestată documentar din satul Milești, datează din anul 1795, biserica a fost construită din lemn din donațiile creștinilor din localitate și purta hramul în cinstea ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, despre acest locaș mai este menționat faptul că în anul 1826 sa efectuat o reparație ce consta din ridicarea unui zid de piatră pînă la nivelul geamurilor. În anul 1864 boierul Petru KAZEMIR împreună cu creștinii din localitate au construit biserica de piatră cu hramul ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”  unde se slujește pînă azi.

Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com