Header image

20 de erori pedagogice ale profesorului de religie

23:26, marți, 23 iulie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , ,

1. Explicarea temei în ritm monoton sau accelerat;

2. Explicarea momentelor cheie ale lecţiei cu privirea în jos;
3.  Dezorganizarea lecţiei. Învăţătorul caută în permanenţă ceva;
4. Uniformitatea acţiunilor la lecţie;
5.  Lipsa dinamismului la lecţie şi a colaborării dintre învăţător şi elevi;
6.  Învăţătorul îi percepe pe elevi în sens general şi nu ca personalităţi;
7. În cadrul orelor de religie lipseşte îndemnul la rugăciune, milostenie, jertfire, iubire, smerenie ş.a.;
8. Utilizarea cuvintelor interzise (întotdeauna întârzii, întotdeauna uiţi, vorbeşti permanent, nimic nu reuşeşti ş.a.);
9.  Profesorul nu apreciază elevii pe parcursul lecţiei;

10. Lipsa relevanţei lecţiei predate;
11. Abundenţă de citate şi reguli la explicarea temei, greu de asimilat şi de urmărit. Limbajul învăţătorului trebuie să fie simplu, accesibil şi înţeles de elevii de orice vârstă;
12.  Lucrurile simple nu necesită explicaţii îndelungate;
13.  Luaţi aminte: tot ce rău începe, cu mai rău se termină;
14.  Repetarea temei noi e mai eficientă în prima parte a lecţiei decât la sfârşit. Astfel copii vor pleca acasă impresionaţi de tema nouă;
15. Învăţătorul nu trebuie să-i ataşeze pe elevi de sine, ci de Hristos;
16. Dacă elevii nu sunt atenţi la lecţie, nu trebuie să le vorbiţi pe o tonalitate ridicată;
17. Dacă la lecţie lipseşte implicarea practică sau creativă a elevilor, aceştia o vor aprecia mai puţin;
18.  Dacă vreun elev a lipsit de la lecţie şi a venit mai târziu, nu trebuie să-l mustraţi, ci să-i spuneţi cu blândeţe: „Ce rău ne pare că ai lipsit, am avut nevoie de tine!”;
19. Nu trebuie să subapreciaţi elevii;
20. Învăţătorul trebuie să predea lecţia în strictă conformitate cu planul lecţiei şi să nu devieze la alte teme ori discuţii;
Unii învăţători au o manieră de predare sofisticată, greu percepută de elevi. Chiar dacă explicaţiile învăţătorului, în asemenea cazuri sunt bogate în idei valoroase, are loc o abatere de la subiectul lecţiei. În acest fel copiii pierd firul temei şi interesul faţă de obiect. În aparenţă elevii pot fi liniştiţi şi atenţi, dar în realitate sunt derutaţi de volumul mare de informaţii şi noţiuni, predate de învăţător. Şi doar puţini dintre ei, după o asemenea furtună informaţională, se pot orienta şi păstra capacitatea de a însuşi tema, de a răspunde la întrebări.

Sursa: http://copilortodox.wordpress.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com