Rugăciune la Icoana Maicii Domnului din Kazan - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului din Kazan

O, Preacurată Cea Ce ai împodobit minunat cetele îngereşti cu florile laudelor Tale, mintea mea cea stricată de păcat o bine înmiresmează cu tămâia rugăciunilor Tale. Cu ploaia pocăinţei revărsate din norul rugăciunii Tale spală mintea mea şi inima mea o arată tablă a cuvintelor dumnezeieşti.

Pe Tine singură Te am Apărătoare nebiruită, deci stând la judecată înaintea scaunului Fiului Tău cere iertare nedreptăţilor mele şi mă acoperă cu acoperământul milostivirii Tale. Primeşte-ne pe toţi în braţele milostivirii Tale şi sub acoperământul rugăciunilor Tale ca să ne izbăvim de toată răutatea vrăjmaşului. Prin rugăciunile Tale pacea s-a statornicit, deci fă să picure şi în cetăţile inimilor noastre pacea cea dumnezeiască.

Luminează-ne mintea cea întunecată de păcat, ca să mergem pe cărarea voii dumnezeieşti. Împacă viaţa noastră şi sfarmă sub ăicioarele noastre pe vrăjmaşii cei nevăzuţi şi neîmblânziţi. Din cununa darurilor tale ne dăruieşte şi nouă un spic de mântuire, ca să lucrăm cu nădejde pământul mântuirii noastre şi să Te lăudăm pe Tine cu Arhanghelul: Bucură-Te, Acoperământul luminii, Vasul darurilor îngereşti, Oglinda pocăinţei, Cartea tainelor îngereşti, Via înţelepciunii Tatălui, Mireasma desăvârşirii, Cortul Cuvântului, Ancora către limanul păcii, Flarea darurilor, Vistieria milei nedeşertate, Cununa laudelor, Palatul Înţelepciunii, Bucuria Vieţii, Sabia de foc înfricoşătoare demonilor, Dezlegarea blestemului Evei, Icoana desăvârşirii, Lumina Ce întunecă mintea îngerească, Călăuzitoarea monahilor pe calea desăvârşirii.

 

 

 

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com