Rugăciune către Sfântul Maxim Mărturisitorul - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Rugăciune către Sfântul Maxim Mărturisitorul

Rugăciunea scurtă a Sfântului Maxim Mărturisitorul pentru limpezirea minții

Tot harul Duhului cel de Dumnezeu insuflat picură-l întru mine, din limba ta cea curgătoare de miere şi dulce, Dumnezeiescule Maxim.

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Maxim, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat.

Sfinte Maxim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre! Amin!

 

Rugăciunea Sfântului Maxim Mărturisitorul – în vreme de ispită

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, nu îndepărta de la noi mila Ta!

Nu pomeni fărădelegile noastre cele vechi, ci degrabă îndură-te de noi, căci am ajuns cu sufletele pustii!

Adu-Ţi aminte, Doamne, de pârga pe care, luând-o dintru noi pentru iubirea de oameni, Fiul Tău Cel Unul Născut o ţine pentru noi în ceruri, ca să ni se dăruiască nădejdea tare a mântuirii şi să nu devenim din deznădejde mai răi.

Nu îndepărta de la noi ajutorul Tău, căci nu suntem în stare să vedem şi să  învingem primejdiile viitoare, ci numai Tu eşti puternic să ne aperi de toţi vrăjmaşii.

Mântuieşte-ne pe noi, Doamne, din greutăţile acestei lumi, ca în conştiinţă curată trecând marea vieţii şi înfăţişându-ne întregi şi fără pată înaintea scaunului Tău înfricoşător, să ne învrednicim de viaţa cea veşnică. Amin!

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com