Header image

2013 – anul omagial al sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena în Eparhia de Bălţi şi Făleşti

10:13, joi, 27 decembrie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , ,

CIRCULARA referitor la declararea anului 2013 în Eparhia de Bălţi şi Făleşti anul omagial al sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena.

Preoţimei Eparhiei de Bălţi şi Făleşti

Prin prezenta aducem la cunoştinţa clerului şi poporului din cuprinsul Eparhiei noastre, că anul 2013 va fi anul comemorativ al sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. Hotărârea vine în urma propunerii din partea unor preoţi activi atât din cadrul Mitropoliei, cât şi din cel al Eparhiei noastre. Din motive obiective s-a luat această decizie, întrucît în anul 2013 se împlinesc 1700 de ani de când sfântul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Milan anul 313, prin care Biserica a ieşit din catacombe, au început să se construiască biserici noi, a fost pusă spre cinstire sfânta Cruce, iar propovăduirea Evangheliei nu mai întâlnea atâtea obstacole. Menţionăm că anunţarea anului 2013 an omagial, aparţine şi altor eparhii.

Această decizie nu va fi una doar parafată, ci ea se va realiza prin măsuri practice liturgice şi misionare, printre care menţionăm următoarele obiective de revigorare a activităţilor, ce vizează mai multe domenii ecclesiale: şi extrabisericeşti:

Anul acesta vom pune accent în predică pe mărturisirea cu îndrăzneală a credinţei din partea creştinilor, manifistarea de zel pentru îngrijirea sporită a locaşurilor de cult, iar în acest sens blagocinii vor efectua spre toamnă inspecţie la toate parohiile care vor fi fotografiate şi publicate pe sit-ul eparhiei. Printre alte măsuri indicăm organizarea unei lecţii aparte cu titlul: „Anul 2013 – anul omagial al sf. împ. Constantin şi Elena” sau măsuri extraşcolare la această temă. Din punct de vedere liturgic, preoţii doritori vor coliturghisi luni, 3 iunie 2013, la catedrala „Sf.Împ.Constantin şi Elena” din Bălţi în ziuapomenirii lor. În parohii troparul se va cânta la fiecare liturghie pe tot parcursul anului 2013. De asemenea ne vom organiza ca să desfăşurăm câte un seminar pe această temă, diferit de cele obişnuite, cu participarea nu numai al preoţilor, ci împreună cu elevi, părinţi şi alţi participanţi.

Aşteptăm şi încurajăm şi alte iniţiative în această direcţie, pentru a spori prezenţa Bisericii în societate.

Dumnezeu să Vă lumineze cu Harul Său în această activitate liturgică şi pastorală şi să Vă răsplătească zelul şi dragostea Sfinţiilor Voastre, pe care o aveţi pentru preamărirea lui Dumnezeu, a Bisericii Sale dreptmăritoare şi întru pomenirea sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Doamne ajută tuturor!

MARCHEL

EPISCOP DE BĂLŢI ŞI FĂLEŞTI

cu referire la: http://ephbalti.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com