Header image

A trecut la Domnul Stareța mănăstirii Cuizăuca

14:47, joi, 21 februarie, 2019 | Cuvinte-cheie: , ,

După o viață închinată slujirii lui Dumnezeu, Preacuvioasa Maică Egumena Heruvima (Vârlan), Stareța mănăstirii „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” din satul Cuizăuca, raionul Rezina, a trecut la Domnul în dimineața zilei de 21 februarie 2019.

Trecerea la cele veșnice a Stareței Heruvima reprezintă o pierdere mare pentru obștea mănăstirii, pentru monahismul din țara noastră, dar și pentru toţi cei care au cunoscut-o, întrucât a fost o monahie cu suflet bun, căutat cu dragă inimă, care și-a închinat viața slujirii lui Hristos şi a fost cu adevărat un model de statornicie și viață cuvioasă.

Pe parcursul stăreţiei sale, Egumena Heruvima a lăsat o mireasmă bine plăcută prin frumoasa ei ascultare față de Dumnezeu, susţinând activitatea monahală și manifestând dragoste și înțelegere nu doar față de obștea monahală de la Cuizăuca, ci și față de credincioșii care treceau pragul mănăstirii pentru a-l slăvi pe Dumnezeu și a se hrăni cu cele duhovnicești.

Nădăjduim că Domnul Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieţii, o va răsplăti pe roaba sa cu bogatele Sale daruri cerești.

Vă asigurăm de tot sprijinul nostru și ne rugăm Bunului nostru Mântuitor, Cel Înviat a treia zi din morți, călcând cu moartea pe moarte și Care ne învaţă că „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi!” (Ioan 11,25), să așeze sufletul roabei Sale Egumena Heruvima, împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit!

 

Veşnica ei pomenire din neam în neam! 

Cu părintești condoleanțe pentru obștea mănăstirii „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” Cuizăuca,

 

† VLADIMIR 

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Contact Form Powered By : XYZScripts.com