Header image

Acatistier. Colecție de acatiste în format PDF

20:14, luni, 29 iulie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , ,

ACATISTIER, Colecție de acatiste în format PDF

DESCARCĂ ACATISTIEREUL ÎN FORMAT PDF

din CUPRINS:

– Rugăciunile începatoare pentru orice acatist: 2
– ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 5
– ACATISTUL BUNEIVESTIRI A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE
DE DUMNEZEU SI PURUREA FECIOAREI MARIA 14
– ACATISTUL MAICII DOMNULUI PANTANASSA
VINDECĂTOAREA DE CANCER 21
– ACATIST CĂTRE CUVIOASA NOASTRĂ MAICĂ XENIA DIN
SANKT PETERSBURG CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS 28
– ACATISTUL CUVIOASEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA 34
– ACATISTUL SFINłILOR PĂRINȚI IOACHIM SI ANA 42
– Acatistul SfinŃilor Mucenici BRÂNCOVENI Constantin Vodă cu cei
patru fii ai săi: Constantin, Stefan, Radu, Matei si cu sfetnicul Ianache 48
– Acatistul Sfinților Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Kamasie si Filip 56
– ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL RAFAIL 63
– ACATISTUL SFINłILOR TREI IERARHI VASILE, GRIGORIE SI IOAN 40
– ACATISTUL SFINTILOR MUCENICI ADRIAN SI NATALIA 79
– ACATISTUL SFINTEI TREIMI 85
– ACATISTUL SFINTEI MUCENIȚE FILOFTEEA 95
– ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC TRIFON 101
– ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IGNATIE BRIANCEANINOV 110
– ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON 116
– ACATISTUL CUVIOSULUI DANIIL SIHASTRUL 124
– ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL SI EVANGHELIST IOAN 131
– ACATISTUL SFÂNTULUI ALEXIE 138
– ACATISTUL SFINTEI CUVIOAE MUCENIȚE TOMAIDA 144
– ACATISTUL PREASFÂNTULUI SI DE VIAłĂ FĂCĂTORULUI DUH 152
– ACATIST DE MULłUMIRE 158
– ACATISTUL SFINȚIILOR 40 MUCENICI 164
– ACATISTUL SFÂNTULUI SFINȚITULUI MUCENIC CIPRIAN
Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita
fecioară Iustina 171
– ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT

– ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH CALINIC DE LA CERNICA 187
– ACATISTUL SFÂNTULUI FANURIE 196
– ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOSULUI PĂRINTELE NOSTRU
SERAFIM ROSE DIN PLATINA 203
-ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR 209
– ACATISTUL SFÂNTULUI MARELUI MUCENIC GHEORGHE
PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ 218
– ACATISTUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU STELIAN 225
-ACATISTUL DE POCĂINȚĂ PENTRU PRUNCI AVORTAȚI 232
-ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI
CHEMAT 239
– ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNTÂIULUI MUCENIC SI ARHIDIACON
STEFAN 246
– ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC HARALAMBIE 251
– ACATISTUL SFÂNTULUI NECTARIE TAUMATURGUL 260
– ACATISTUL SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV MARE
FĂCĂTOR DE MINUNI 267
-ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ILIE 274
– ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE MAICI
MARIA EGIPTEANCA 282
– ACATISTUL SFÂNTULUI SI DE DUMNEZEU PURTĂTORULUI
PĂRINTE PAISIE VELICIKOVSKI 289
– ACATIST PENTRU CEI ADORMIȚI 295
– IMN ACATIST LA RUGUL APRINS AL NĂSCĂTOAREI DE
DUMNEZEU 302
– ACATISTUL PREACUVIOSULUI PĂRINTE SILUAN ATHONITUL 315
– ACATISTUL SFÂNTULUI MARCU MĂRTURISITORUL EPISCOPUL
EFESULUI 323
– ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON 329
– ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH MUCENIC TEODOSIE DE LA
MĂNĂSTIREA BRAZI 336
-ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL SI
ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI 344
-ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA 351
– ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE ARHIEPISCOPUL
MIRELOR LICHIEI 359
-ACATISTUL SFINȚILOR MAI-MARILOR VOIEVOZI MIHAIL SI
GAVRIIL 366
-ACATISTUL SFINTEI ÎNVIERI A DOMNULUI 373
-ACATISTUL SFINTEI MARII MUCENIłE ECATERINA 378
– ACATISTUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
„POTIRUL NESECAT” 386

PARACLISELE PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
-PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU 393
-AL DOILEA PARACLIS CĂTRE PREASFÂNTA
NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU 401

Contact Form Powered By : XYZScripts.com