Arhive acatist - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Articole din rubrica Acatiste

Acatistul Sfintei Olga, împărăteasa Rusiei

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi,…

9:16, miercuri, 24 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Eufimia

Condac 1: Ca un crin într-o grădină aleasă, Sfântă muceniță a lui Hristos Eufimia te-ai aflat în ceata creștinilor, care slujeau Domnului. Erai gătită cu luminoasă frică și dragoste pentru…

9:00, miercuri, 24 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

Rugăciune către Domnul Nostru Iisus HristosFăcută de Sfîntul Isaac Sirul: Domnului să ne rugăm. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt arătate patimile mele şi neputinţa…

8:59, marți, 23 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Preotul, după ce își pune epitrahilul și felonul, deschide dvera și dă obişnuita binecu­vântare din faţa Sfintei Mese, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii…

12:31, sâmbătă, 20 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei de la Kazan

Rugăciunile începătoare, apoi: Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Apărătoarei neamului creştinesc, cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, pentru sfânta ta icoană. Iar tu, ca o milostivă…

10:34, sâmbătă, 20 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfintei Mucenițe Chiriachi

Condac 1 Adunându-ne să cerem ajutorul Sfintei Mucenițe Chiriachi în nevoile și necazurile ce ne cuprind pe noi, să o lăudăm pentru nevoințele sale cele purtătoare de biruință și să-i…

2:48, sâmbătă, 20 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Econoama (Economissa sau Oikonomissa) de la Marea Lavră din Sfântul Munte Athos

Condacul 1 Veșnic purtătoarei de grijă, celei neînfricate și mult cinstitei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care veghează necontenit la căpătâiul celor ce o cheamă cu lacrimi de pocăință ne rugăm…

10:23, joi, 18 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Cuvios Serghie de Radonej

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi,…

4:27, joi, 18 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfinților Mucenici din familia împărătească Romanov

Condacul 1 Aleşilor şi de toată lumea lăudaţi ţari mucenici, mijlocitori ai pământului rusesc şi rugători sfinţi ai poporului rus, dreptcredinciosului ţar Nicolae, ţarinei Alexandra şi copiilor lor Olga, Tatiana,…

10:11, miercuri, 17 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

Condac 1: Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul său; ctitor de locașuri sfinte și apărător al creștinătății; cel cinstit cu…

3:00, duminică, 14 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Soborului celor doisprezece Sfinți Apostoli

Tropar la Acatistul Soborului celor Doisprezece Sfinți Apostoli, glasul al 4-lea Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă să dăruiască pace…

8:47, sâmbătă, 13 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Condacul 1 Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii,…

3:21, joi, 11 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Ierarh Dionisie Erhan

Sfântul Ierarh Dionisie s-a remarcat prin viața sa duhovnicească, prin blândețe, dar și prin fermitate și demnitate în apărarea neamului și a credinței, prin cultura pe care a dobândit-o ca…

6:34, miercuri, 10 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

Acatistul Icoanei Maicii Domnului din Vladimir se poate citi de toți cei care vor să îi ceară Maicii Domnului ajutorul pentru a putea trece cu bine de toate greutățile și…

7:45, sâmbătă, 6 iulie, 2024 | Continuarea

Acatistul Sfântului Duh (pentru luminarea minții şi reuşită la învăţătură)

Condacele şi Icoasele Condacul 1 Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tătălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca şi cu nişte ape pământul de…

12:39, sâmbătă, 22 iunie, 2024 | Continuarea

User-agent: Amazonbot # Amazon's user agent Disallow: /
Contact Form Powered By : XYZScripts.com