Arhive acatist - Pagina 2 din 14 - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Articole din rubrica Acatiste, Articole

Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei, glasul al 3-lea: Apostole Sfinte Matei, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. Condacul 1 Pe ucenicul Domnului şi…

9:52, marți, 28 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț (Velicicovschi)

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi,…

2:28, luni, 27 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfântului Apostol Filip

Troparul Sfântul Apostol Filip, glasul al 4-lea Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. Condacul 1 Cel care odinioară cu binecuvântată râvnă te-ai…

7:26, duminică, 26 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi,…

10:27, joi, 23 noiembrie, 2023 | Continuarea

Viaţa şi minunile Sfântului Mare Mucenic Mina

Fericitul Mina, nerăbdând să vadă nevoia aceea, nici voind să privească cum se cinstesc idolii cei fără de suflet, și-a lăsat ostășia și s-a dus în munte în pustie, mai…

10:10, joi, 23 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul izbăvitor de cancer

Condac 1: Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitorului nostru ocro­titor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față…

6:49, marți, 21 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Acatistul Sfinților mai-marilor voievozi Mihail și Gavriil (8/20 noiembrie) Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și…

2:42, luni, 20 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail

Troparul, glasul al 4-lea Mai-mare voievodule al oștilor cerești, Mihaile, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale și cu acoperământul aripilor măririi tale…

2:40, luni, 20 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail

Condac 1 Tainice Voievod al îngerescului Sobor, mai-marele tămăduitorilor, călăuzitorul celor pribegi și paznicul cununiilor, Sfinte Arhanghele Rafail, ca unuia care întru mare cinste te afli în rânduiala cetelor celor de…

2:37, luni, 20 noiembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah

Tropar, glasul al 3-lea Pe cei ce nu au fost fraţi după trup, pe aceştia harul dumne­zeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Serghie şi Vah, cinstita şi…

10:57, vineri, 20 octombrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis, Elpis şi Agapis

Rugăciunile începătoare, obligatorii: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate…

3:14, sâmbătă, 30 septembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Eufimia

Condac 1: Ca un crin într-o grădină aleasă, Sfântă muceniță a lui Hristos Eufimia te-ai aflat în ceata creștinilor, care slujeau Domnului. Erai gătită cu luminoasă frică și dragoste pentru…

11:00, vineri, 29 septembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana

Troparul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, glasul al 2-lea: Pomenirea Drepţilor Tăi, Doamne, prăznuind, pentru dânşii, rugămu-ne Ţie, mântuieşte sufletele noastre. Condacul 1 Însoţirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieştilor Părinţi…

9:00, vineri, 22 septembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Troparul, glasul al 1-lea Vrednic slujitor al lui Hristos și înțelept apărător al dreptei credințe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva și credincios luminător al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Varlaam,…

6:51, marți, 12 septembrie, 2023 | Continuarea

Acatistul Sfintei Treimi

Condacul 1 Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci, Făcătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină…

12:15, sâmbătă, 3 iunie, 2023 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com