Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul

23:07, sâmbătă, 17 august, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , , , , , , , ,

Rugaciunile incepatoare :

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacul 1

Pe sihastrul cel mare al Bisericii lui Hristos, pe povăţuitorul cel duhovnicesc al monahilor şi pe odrasla cea din Moldova răsărită, veniţi toţi binecredincioşii creştini să-l lăudăm şi cu dragoste să-i cântăm:

Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Icosul 1

Făcătorul Îngerilor şi al oamenilor, Dumnezeu Atotţiitorul, te-a ales dintru început să părăseşti toate cele deşarte ale lumii acesteia şi rănindu-ţi inima cu dumnezeiasca dragoste, la limanul cel de mântuire al sihăstriei ai alergat, pentru care minunându-ne strigăm ţie:

Bucură-te, că din pruncie pe Dumnezeu ai iubit.
Bucură-te, că pentru dragostea Lui, de cele deşarte ai fugit.
Bucură-te, că din părinţii credincioşi Maxim şi Ecaterina ai răsărit.
Bucură-te, că la Sfântul Botez, numele Sfântului Prooroc Ilie, ai primit.
Bucură-te, că de mic ai rămas orfan de părinţi.
Bucură-te, că Maria, bunica ta te-a îngrijit.
Bucură-te, că ea ţi-a fost o vreme ocrotitoare pământească.
Bucură-te, că te-a învăţat din pruncie sfânta credinţă creştinească.
Bucură-te, că grea ţi-a fost copilăria.
Bucură-te, că te-a ajutat să câştigi veşnicia.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 2

Urmând şcolile vremii în sat şi înstrăinat de cei cunoscuţi ai tăi, ai păstrat în suflet dorul după slujirea aleasă lui Hristos şi niciodată nu te-ai făcut părtaş jocurilor copilăreşti, ci totdeauna cântai din inimă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Murind bunica ta, singura mângâiere pământească, pe când aveai abia zece ani, de minunată vedenie te-ai învrednicit în ziua Învierii, văzând în Sfântul Altar al Bisericii pe Domnul Iisus Hristos Înviat, pentru care auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, căci fiind curat cu inima, pe Hristos Dumnezeu Îl vedeai.
Bucură-te, că la mormântul părinţilor, să aprinzi lumânări, adeseori mergeai.
Bucură-te, că singur în casă ai locuit.
Bucură-te, că mângâiere, întărire şi nădejde în Domnul ai aflat.
Bucură-te, că tainic lucrător al Rugăciunii lui Iisus din copilărie te-ai arătat.
Bucură-te, că inima nu ţi-ai lipit de cele de jos, trecătoare.
Bucură-te, că pe Maica Domnului ţi-ai luat ocrotitoare.
Bucură-te, că în taina singurătăţii, linişte ai aflat.
Bucură-te, că în voia lui Dumnezeu, te-ai lăsat.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 3

După ce ai terminat clasele primare în satul natal din comuna Hodoriştea, apoi Gimnaziul la Lipcani şi Liceul la Cernăuţi, ţi-ai destăinuit gândul arhimandritului Eugen Laiu, că vrei să te călugăreşti şi să cânţi neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Renunţând la toate cele deşarte pentru dragostea lui Hristos, te-ai închinat Sfintelor Moaşte ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, apoi ţi-ai urmat drumul la Sfânta Mânăstire Neamţ, pentru care auzi şi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, preafericite suflet de Dumnezeu iubit.
Bucură-te, că episcopul Nicodim Munteanu te-a primit.
Bucură-te, că la bolnavi cu ascultarea rânduit ai fost.
Bucură-te, că învăţând şi meşteşugul doctoricesc la mulţi erai de folos.
Bucură-te, că mult te minunai de toată zidirea lui Dumnezeu iubit.
Bucură-te, că ziua şi noaptea vorbeai cu Tatăl Ceresc, necontenit.
Bucură-te, că pentru citirea cărţilor de folos, mare râvnă aveai.
Bucură-te, că Biserica, oamenii şi cărţile mult iubeai.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 4

După tunderea în monahism cu numele marelui Botezător Ioan, vedem dumnezeiasca purtare de grijă faţă de tine, Prea Cuvioase, că vei sihăstri în locurile unde s-a nevoit şi a cântat şi el lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Precum oarecând Avraam a plecat din patria şi dintre rudeniile sale, aşa şi tu Prea Cuvioase ai plecat din Moldova la Sfintele Locuri, pentru care îţi grăim:

Bucură-te, că te-ai făcut următor patriarhilor cu credinţa.
Bucură-te, că te-ai asemănat Sfinţilor cu nevoinţa.
Bucură-te, cu Avraam ascultătorul.
Bucură-te, cu Iacob de Dumnezeu văzătorul.
Bucură-te, cel fără de răutate ca Moise.
Bucură-te, cel plin de blândeţe ca David.
Bucură-te, că răbdător ca Iov te-ai arătat.
Bucură-te, căci cu îndrăzneală ca Botezătorul, fărădelegea ai mustrat.
Bucură-te, ca un prooroc văzător de cele viitoare.
Bucură-te, că la Locurile Sfinte te-ai închinat cu ardoare.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 5

La stăruinţele Preafericitului întru pomenire Patriarh al Sfintei Cetăţi a Ierusalimului Damianos, ai fost primit în obştea Sfântului Sava unde cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Grele au fost încercările şi ascultările la care ai fost rânduit, Prea Cuvioase, însă cu darul lui Hristos, pe care de-a pururi îl aveai în inimă, le-ai împlinit cu dragoste pe toate, auzind de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Ioane.
Bucură-te, următor Sfântului Sava în canoane.
Bucură-te, căci cu Antonie te-ai asemănat în sfinţire.
Bucură-te, că ai râvnit şi Marelui Arsenie.
Bucură-te, că de toţi părinţii bolnavi erai căutat.
Bucură-te, căci cu Sfântul Sisoe cel Mare la fapte te-ai asemănat.
Bucură-te, mângâietorul pelerinilor creştini ce te căutau.
Bucură-te, că pentru multa ta milostivire, “doctorul mânăstirii” toţi îţi ziceau.
Bucură-te, că prin minunea şi cu ajutorul Maicii Domnului ai scăpat de atacul beduinilor.
Bucură-te, că toate le săvârşeai ca pentru Dumnezeul creştinilor.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 6

Râvnind vieţii sihăstreşti, ai luat binecuvântare de la ieroschimonahul Sava pentru a pleca în pustiul Qumran să-i cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Puţină a fost petrecerea ta aici deoarece au năvălit beduinii cu vitele şi a trebuit să pleci la Peştera Calomona din Valea Iordanului, pentru care îţi strigăm aşa:

Bucură-te, că liniştea ai căutat.
Bucură-te, că de atacul unei hiene, prin mare minune ai scăpat.
Bucură-te, că răului prin fuga de el, te-ai împotrivit.
Bucură-te, că nu departe de Mânăstirea Sfântului Gherasim de la Iordan te-ai nevoit.
Bucură-te, că mari greutăţi şi aici ai îndurat.
Bucură-te, că alt ucenic ai primit în Peştera Calomona, unde te-au aşezat.
Bucură-te, că de aceeaşi râvnă şi dragoste te mistuiai.
Bucură-te, că mult Valea Iordanului cântai.
Bucură-te, că de grea boală a pântecului ai fost lovit.
Bucură-te, căci şi aşa bolnav, pravila şi canoanele le-ai împlinit.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 7

Chinuitoare ţi-a fost boala de un an şi jumătate, încât ai slăbit până la totală istovire, dar cu veselă faţă cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Când şi în Ţara Sfântă pârjolul războiului s-a abătut, fost-ai închis cu italienii şi cu germanii într-un lagăr timp de aproape un an, pentru care auzi acestea:

Bucură-te, că ispitele nu te-au spăimântat.
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos le-ai răbdat.
Bucură-te, că în scârbele vieţii te-ai întărit în cugetul tău.
Bucură-te, că în necazuri şi suferinţe cereai ajutorul lui Dumnezeu.
Bucură-te, că slăbit de boala stomacului nădejdea o aveai Sus.
Bucură-te, că din lagăr ai scăpat, cu puterea lui Iisus.
Bucură-te, că din nou în Lavra Sfântului Sava ai fost primit.
Bucură-te, că în aceleaşi ascultăriai fost rânduit.
Bucură-te, că la Mânăstirea Sfântului Teodosie ai ajuns.
Bucură-te, că vindecarea în suferinţe, ai primit de Sus.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 8

Învrednicindu-te să fii hirotonit diacon şi preot la Sfântul Mormânt al Domnului Iisus, pentru a putea pleca în pustie, cu mulţumită ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Mare ţi-a fost bucuria când ai ajuns la loc de linişte ca egumen la Schitul Românesc de la Iordan, unde fiind numai cu ucenicul tău, te rugai şi pentru ţara şi poporul nostru, pentru care auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, că Sfintele Slujbe la Schitul Românesc le săvâşeai cu credinţă.
Bucură-te, că aspră şi grea ţi-a fost lupta în nevoinţă.
Bucură-te, că cinci ani aici la Schit te-ai nevoit.
Bucură-te, că de aici în pustiul Hozeva ai călătorit.
Bucură-te, că mare dor de singurătate te-a mistuit.
Bucură-te, că în Mânăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, un an de zile ai petrecut.
Bucură-te, că mereu desăvârşita linişte o căutai.
Bucură-te, că prin sudorile sihăstriei, cărbunii patimilor îi stingeai.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan ce Nou de la Hozeva!

Condacul 9

Prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu şi a Prea Curatei Sale Maici, ai ajuns la loc de linişte şi reculegere desăvârşită, în Peştera unde pustnicise şi Sfânta Ana, mama Născătoarei de Dumnezeu, cântând cu bucurie: Aliluia!

Icosul 9

Pentru totdeauna ai zăvorât dorinţa plecării din acest loc binecuvântat până la sfârşitul vieţii, petrecând în aspră nevoinţă, pentru care auzi de la noi aşa:

Bucură-te, văzătorule de vedenie dumnezeiască.
Bucură-te, locaş de lumină cerească.
Bucură-te, că lumii răstignindu-te, jertfă Domnului te-ai adus.
Bucură-te, că ai fost pildă de mântuire către patria cea de Sus.
Bucură-te, temelie neclintită a pustniceştilor strădanii.
Bucură-te, aleasă floare din Văile Iordanului.
Bucură-te, mare sihastru şi de monahi povăţuitor.
Bucură-te, al Fecioarei ales păzitor.
Bucură-te, slujitor al Prea Sfintei Fecioare neclintit.
Bucură-te, că prin iconomie de Sus, preoţia ai primit.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 10

Fiind cu anevoie de ajuns la acest minunat loc pustnicesc, primeai la peşteră doar suflete sincere de mântuire şi le povăţuiai să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

De aducere aminte de moarte, de ziua Judecăţii şi de Jertfa Sfântă a Milostivului Hristos, îi povăţuiai pe toţi ucenicii, de la care auzi unele ca acestea:

Bucură-te, Părinte Ioane, cugetător smerit.
Bucură-te, că împreună cu Vasile cel Mare la moarte ai gândit.
Bucură-te, ca Ioan Gură de Aur, iscusit vorbitor.
Bucură-te, cu Sfântul Grigore împreună liturghisitor.
Bucură-te, cu Îngerii vieţuitor.
Bucură-te, de Hristos, purtătorule.
Bucură-te, păzitor fierbinte al făgăduinţelor călugăreşti.
Bucură-te, împlinitor cu scumpătate al canoanelor soborniceşti.
Bucură-te, împreună cu Nicodim Aghioritul, al dreptei credinţe apărătorule.
Bucură-te, al Sfintei Tradiţii patristice, cu mare sfinţenie păstrător.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Codacul 11

Văzând vieţuirea ta cea îngerească, în Peştera Sfintei Ana, cade-se nouă a ne schimba viaţa cea păcătoasă şi început bun să cerem de la Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 11

Mare mâgâiere au aflat toţi fraţii români aflaţi în pribegia vieţii, celei trecătoare pe la Locurile Sfinte, la Schitul Românesc de la Iordan şi Peştera Prea Cuvioşiei Tale, Părinte Ioane, de la care auzi unele ca acestea:

Bucură-te, odor de preţ al Bisericii creştineşti.
Bucură-te, fierbinte rugător pentru toţi creştinii Ţării Româneşti.
Bucură-te, podoaba cea aleasă a preoţilor celor cuvioşi.
Bucură-te, tărie cu ajutorul celor neputincioşi.
Bucură-te, că mare vedenie cerească înainte de moarte ţi s-a arătat.
Bucură-te, că pentru nevoinţe, la mari descoperiri te-ai ridicat.
Bucură-te, mirul cel cu bună mireasmă al Harului Ceresc.
Bucură-te, doritor de mântuire neamului românesc.
Bucură-te, la Judecătorul Hristos, Apărătorule.
Bucură-te, mărgăritar ceresc al neamului nostru luminătorule,
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 12

Uimitoare a fost plecarea ta din viaţa pământească, căci trimişi au fost toţi sfinţii, cărora le-ai scris cântări, să-ţi însoţească sufletul la Ceruri, pe care îi binecuvântai, în ziua adormirii tale şi cânatu cu toţii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Întrega Biserică dreptmăritoare a Răsăritului se bucură de sfinţenia vieţii tale, Prea Cuvioase Părinte Ioane şi de chipul cel prea minunat al preaslăvirii Sfintelor Tale Moaşte, pentru care auzi de la toată creştinătatea ortodoxă unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup şi acum cu ei locuieşti.
Bucură-te, Sfinte, care cu toţi Sfinţii te veseleşti.
Bucură-te, cu Apostolii şi cu Mucenicii vorbitorule.
Bucură-te, cu Drepţii şi cu Cuvioşii locuitorule.
Bucură-te, de multe feluri de primejdii păzitor.
Bucură-te, luceafăr ales al clerului bisericesc strălucitor.
Bucură-te, că hrană duhovnicească în scrierile tale ne-ai lăsat.
Bucură-te, că cei deznădăjduiţi şi scârbiţi de viaţă prin ele mângâiere au aflat.
Bucură-te, că prin Sfintele Tale Moaşte minuni s-au arătat.
Bucură-te, că închinându-ne lor, sufletul ni se umple de dor neîncetat.
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!

Condacul 13

O, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioan cel Nou, plăcutule al lui Hristos şi rugător fierbinte către Dumnezeu pentru neamul românesc şi toată Ortodoxa creştinătate, primeşte acest smerit dar de la noi, cei de o credinţă şi de un neam cu tine şi roagă-L pe Milostivul Dumnezeu, să ne păzească de tot felul de ispite, de scârbe, de primejdii şi de deznădejde, iar la sfârşitul vieţii noastre, cereştilor bucurii să ne învrednicească şi împreună cu tine să-I cântăm cântarea cea îngerească: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori, apoi Icosul 1 şi Condacul 1)

Rugăciune

O, Prea Fericite Ieroschimonah Ioan de la Iordan, caută cu milă frăţească la cei din faţa ta şi la tot sufletul cel dosădit şi amărât de valurile vieţii celei trecătoare şi roagă-L pe Atotputernicul Dumnezeu şi pe Prea Curata Sa Maică, să trimită grabnică mângâiere celor din suferinţă, tărie şi ajutor celor în ispite, nădejde celor deznădăjduiţi, pace celor tulburaţi, reazim săracilor, statornicie în dreptate, credinţă, unitate duhovnicească la tot poporul şi răbdare celor ce se ostenesc în mânăstiri, în peşteri, prin pustiuri, în ostroave şi în tot locul şi-n latura pământului.

Nu trece cu vederea primejdiile în care zace creştinătatea ortodoxă cea hărţuită de dezbinări, certuri, rătăciri şi erezii şi roagă fierbinte pe Prea Sfântul Duh să întărească Sfânta Biserică Dreptmăritoare, să-i dăruiască păstori de suflete iscusiţi şi gata de jertfă, pentru mântuirea turmei celei încredinţate lor, să-i lumineze pentru a-i învăţa pe credincioşi dreapta credinţă, să-i curăţească de tot felul de patimi şi să nu fie sminteală păstoriţilor lor.

Fii mijlocitor, către Cel ce toată viaţa I-ai dăruit-o, către Hristos, Fiul Tatălui Celui Veşnic şi de o fiinţă cu Prea Sfântul Duh, să ne izbăvească de tot felul de patimi şi întinăciuni trupeşti şi sufleteşti, să ne lumineze mintea, cu Lumina Sfintei Sale Evanghelii, să ne curăţească inima de toată ispitirea şi pofta cea rea, să ne ajute să punem început bun de mântuire şi a spori duhovniceşte în calea mântuirii, cu Darul Prea Sfântului Duh, iar (la) înfricoşatul Scaun de Judecată, mijloceşte Sfinte Ioane la Dreptul Judecător, ca cel ce ai câştigat îndrăzneală la Dânsul, să caute cu milă şi îndurare la ticăloasele noastre suflete şi nu după ale noastre nelegiuri să ne osândească, ci după marea, bogata şi dumnezeiasca Sa bunătate, să ne miluiască şi veşnicelor bunătăţi să ne învrednicească spre Slava Preamilostivului Dumnezeu, Celui în Prea Sfânta Treime Închinat. Amin

Contact Form Powered By : XYZScripts.com